Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova navštívili tretiakov našej školy dňa 13.6.2024. Žiakom boli poskytnuté zaujímavé a prospešné informácie o nasledovných možnostiach: čo ďalej po skončení štúdia, aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti, aké sú povinnosti nezamestnanej osoby, kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia,  dôležité internetové stránky ako napr. www.worki.sk, www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk Na záver mal každý žiak možnosť si urobiť test osobnosti, ktorý pomáha pri výbere povolania RIASEC, vypracovaný psychológom Johnom L. Hollandom. Fotky - Beseda o pracovných možnostiachČítať ďalej →
Startup 2024

Startup 2024

Startup sem, startup tam, všetci máme startupy a pritom nikto nevie, čo to presne znamená – každý si ho totiž vykladá podľa seba. Otvorili ste si kaviareň? Super, máte startup. Aspoň takto si to vysvetľujú niektorí z nás. Práve toto zmýšľanie urobilo za posledné roky zo slova „startup“ jedno sprofanované slovo, používané na pomaly každú novovzniknutú firmu.  Prečo sa teda volá startup startupom a čo odlišuje startup od iných novovzniknutých spoločností? Je jasné, že zelovoc startupom asi nikdy nebude, či? Je úplne jedno, kde svoj startup založíte a koľko máte rokov. Garáž, pivnica…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac jún 2024

Plán akcií na mesiac jún 2024

3. – 7. jún 2024Francúzsky športový týždeň podľa schváleného programu SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodpovedný:  Mgr. Enikő Pogányová, RŠ7. jún 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov končiacich tried učebného odboru ku koncoročnej klasifikácii /II.F, III.C/ do 12:00 h10.-14. jún 2024Tematický týždeň - obleč sa podľa tematiky dňa, napr. pondelok: office oblečenie, utorok: domáce oblečenie.... /žiaci školského parlamentu, žiaci školy/Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková11. jún 2024Klasifikačná pedagogická rada II.F a III.C triedy za 2. polrok š. r. 2023/2024 14:10 h, spoločenská miestnosťV mesiaci júnPrieskum: Dotazník o šikanovaní v prvých ročníkoch /Mgr. Katarína Banyková, I.A, I.B, I.C a I.D trieda - na…Čítať ďalej →
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, vjs 2413 K Mechanik strojov a zariadení, vjm 6317 M Obchodná akadémia, vjm 2697 K Mechanik elektrotechnik, vjm 3968 M Logistika, vjs 2487 H 01 Autoopravár mechanik, vjs 3661 H Murár, vjm 6456 H Kaderník, vjm 2487 H 02 Autoopravár – elektrikár, vjm 3678 H Inštalatér, vjs Termíny k prijímaciemu konaniuČítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2024

Plán akcií na mesiac máj 2024

1. máj 2024Deň pracovného pokoja /B-týždeň, streda/2.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 1. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková3. máj 2024Exkurzia DOD na Hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Tibor Sáradi, I.A, I.B, III.A trieda/2.-5. VH, Hasičská stanica Kráľovský ChlmecZodpovedný: Ing. Tibor Sáradi6.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 2. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečeniaZodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková8. máj 2024Deň pracovného pokoja /A-týždeň, streda/10. máj…Čítať ďalej →
Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Exkurzia v Borši a Sátoraljaújhelyi

Žiaci prvého a druhého ročníka sa v posledný aprílový deň zúčastnili na netradičnej hodine literatúry, dejepisu a vlastivedy. V kaštieli Rákocziho v Borši sme si prehĺbili vedomosti o živote vládnuceho kniežaťa a boji za slobodu. Potom sme kráčali po náučnom chodníku na brehu Bodrogu. Popoludnie sme strávili v Múzeu Ferenca Kazinczyho v Sátoraljaújhelyi, kde sme hravou formou spoznávali divočinu a históriu nášho regiónu. Tým sa exkurzia ešte neskončila, pretože o nadobudnutých vedomostiach musíme samozrejme referovať na hodinách literatúry.Čítať ďalej →
Kaderník Medzibodrožia

Kaderník Medzibodrožia

23. apríla 2024 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec VII.ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA - BODROGKÖZ FODRÁSZA“. Aj tento rok súťaž zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spojiť mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja, z Maďarska a 2 profesionálne kaderníčky. Práce súťažiacich hodnotila päťčlenná medzinárodná odborná porota. Účastníci mohli preukázať svoju tvorivosť v troch kategóriách – Audrey Hepburn, Pánsky Moderný strih a Minnie Mouse. Výsledky…Čítať ďalej →
Alma Mater 2024

Alma Mater 2024

Mnoho mladých ľudí si kladie otázku, čo ďalej po strednej škole. Cieľom podujatia Alma Mater 2024 – Miniveľtrh vysokých škôl bolo ukázať stredoškolákom, že študovať doma sa oplatí.   Ministerstvo školstva po prvýkrát prepojilo žiakov a vysoké školy v Košiciach, kde sa zišlo až dvadsať slovenských univerzít.  Vďaka tomu si žiaci mohli zistiť to, čo ich zaujíma a to priamo od študentov konkrétnych vysokých škôl. Žiaci III. A a B triedy našej školy sa tiež zúčastnili tohto unikátneho projektu, kde spoznali ponuku slovenských vysokých škôl a dozvedeli sa viac o možnosti získania štipendia.Čítať ďalej →
Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Erasmus+ – Odborný výcvik v Egri

Druháci a tretiaci našej školy sa v rámci programu Erasmus+ v dňoch 7.-20.apríla 2024 zúčastnili odborného výcviku v meste Eger. Erasmus podporuje študujúcich v odbore a ich vyučujúcich tým, že im umožňuje získavať prax v zahraničí a týmto sa zlepšuje kvalita výučby. Program napomáha aj zlepšovaniu partnerských vzťahov medzi školami aj firmami, podporuje vytváranie pevnejších zväzkov medzi praktickým a teoretickým vyučovaním, ba aj na pracovnom trhu.  Devätnásť študentov bolo zadelených do jednotlivých firiem. Programátori CNC strojov a zariadení  boli pridelení do TOBROCO-GIGANT firmy. Kaderníčky získali prax v PAPA THOMAS Kft. kaderníctve. AGRIA DRINK Kft. prijalo študentov logistiky. Tí sa dostali do všetkých oddelení firmy, účtovanie,…Čítať ďalej →