OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. 9. 2015 o 8:30  na školskom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8:00 hodine v triedach. Buďte dochvíľni a nezabudnite na slávnostné oblečenie.Čítať ďalej →

Súťaž „Osobnosti vedy a techniky”

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="7546" img_size="medium" style="vc_box_shadow_3d" css_animation="left-to-right"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky. Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci konzultačných hodín mali možnosť prekonzultovať časť vytvoreného materiálu s koordinátorom súťaže. Súťaž bola vyhlásená 15.10.2015 a žiaci vytvorené materiály mali odovzdať cez portál elektronického vyučovania do 15.4.2015. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Zoznam žiakov a…Čítať ďalej →

Slávnostné ukončenie školského roku

Dňa 30. júna 2015 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili na školskom dvore, aby uzavreli školský rok. Ukončenie školského roku 2014/2015 sa nieslo v slávnostnej nálade. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch žiakov školy. Potom ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach. V súťaži „ Osobnosti vedy a techniky “, ktorá bola vyhlásená v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov, najlepšie výsledky dosiahli Erik Bino z II.A triedy s vyučovacím jazykom slovenským a  Alexander Csatlós, žiak…Čítať ďalej →

Vytvorenie denného účesu v II. ročníku odboru kaderník

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 9.6.2015 v kaderníckom salóne č.1 prebiehala previerka zručnosti pre žiačky II. D triedy. Žiačky boli rozdelené do dvoch skupín. Témou previerky bolo vytvorenie dámskeho denného účesu s farbením. Na vytvorenie účesu mali 2 hodiny. Zadanie: Farbenie vlasov, strihanie a vytvorenie denného účesu. Zadanie obsahovalo nasledovné úlohy: príprava zákazníčky, príprava pomôcok a materiálu, farbenie vlasov, strihanie vlasov, fúkaná ondulácia, konečná úprava vlasov, BOZP. Každá žiačka úspešne absolvovala previerku zručnosti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1442556969577-938b7b6c-e0a5-7" include="8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310,8311,8312,8313,8314,8315,8316,8317,8318,8319"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž Mladý murár 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 4.6.2015 na SOŠ Kukučínova 23, Košice sme boli svedkami V. ročníka súťaže Mladý murár. Súťažilo sa v murovaní z tehál Leiele na presnosť a dodržanie technologického postupu a bezpečnosti pri práci. Pri hodnotení práce súťažiaci boli aj teoreticky preskúšaní z vyhotovenej práce. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Našu školu sme reprezentovali s dvoma dvojčlennými družstvami v zložení: družstvo 1.   Viliam Ronto a Zoltán Kiss z III.E družstvo 2.   Gabriel Nemeth a Ladislav Kendi z II.C   Družstvo 1 sa umiestnilo na II. mieste a družstvo 2 na IV. mieste. Žiaci preukázali svoje teoretické aj praktické zručnosti. Patrí im pochvala.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

PREVIERKA ZRUČNOSTI V I.D

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V kaderníckom salóne č.2 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 4.6.2015 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z praktickej časti. Medzi základné kritériá praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky odbornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová Veronika, Románová Oľga, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Diószeghyová Judita, Ing. Kázsmérová…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2015

3.jún 2015   Súťaž: „Osobnosti vedy“ II.A – ME vjs   - Binó Erik; Eržin Miroslav, Muszka Marián, Tóth Dávid, Virág Vojtech II.B – ME vjm -   Bálint Andrej, Balog Bence, Csatlós Alexander, Hami Milán, Kaško Štefan, Kišš Gergő, Pásztor Dominik, Ryšavy Dávid, Mgr.Csatlósová Beáta, Mgr.Kázsmérová Katarína, Mgr.Šipošová Mária5-6.VH, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 10.jún 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV žiakov III.D a III.E triedyo 15:00, B17 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 12.jún 2015 7. ročník športovej olympiády pre žiakov ZŠ MedzibodrožiaSOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna…Čítať ďalej →

ROZLÚČKA 2015

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="7492" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="left-to-right" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="right-to-left"]Dňa 15. mája 2015 na školskom dvore znovu zazneli tóny piesne Gudeamus igitur.., naznačujúc, že sa schyľuje ku koncu ďalší školský rok, a my sa znovu lúčime. Hudba, krásne kytice, slávnostná nálada a aj slzy v očiach naznačili ukončenie štúdia žiakov IV. A a II. NŠ triedy. Pod modrou oblohou za krásneho počasia nastúpili na dvor so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Enikő Pogányovou a Ing. Juditou Kázsmérovou.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="" parallax="" parallax_image="" bg_type="" parallax_style="" bg_image_new="" layer_image="" bg_image_repeat="" bg_image_size="" bg_cstm_size="" bg_img_attach="" parallax_sense="" bg_image_posiiton="" animation_direction="" animation_repeat="" video_url="" video_url_2="" u_video_url="" video_opts="" video_poster="" u_start_time=""…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_masonry_media_grid element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1432561213904-6f35831c-8165-2" include="7469"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] 24. apríla tohto roku sa uskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Hosťami boli herci z košickej Thálie, Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád, ktorí pripravili zostrih z tvorby Illésa Gyulu.      Jeho tvorba je poznačená vzťahom k Maďarom samotným, zaoberá sa ich myslením, trápia ho ich problémy, vôbec existencia. Preto sa mohlo stať, že vedel napísať o veľkých činoch národa a zároveň vedel vyjadriť aj svoje pocity a myslenie, ktoré v tých dobách bolo niekedy nebezpečné nahlas vyjadrovať. Lebo národ i ľudstvo samotné bolo v nebezpečenstve. Illés sa sám o sebe vyjedroval, že to čo robí pre maďarský…Čítať ďalej →

Športový a poznávací zájazd v Sárospataku

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_masonry_media_grid style="all" items_per_page="10" element_width="12" gap="5" button_style="rounded" button_color="blue" button_size="md" arrows_design="none" arrows_position="inside" arrows_color="blue" paging_design="radio_dots" paging_color="grey" loop="" autoplay="-1" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1432558757241-9022545f-23e5-6" include="7424,7426,7427"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Dobrí priatelia sú tí, ktorí navzájom poznajú svoje problémy a radosti a ktorí sa správajú k sebe ako rovný s rovným. V takomto duchu sa nesie spolupráca našej školy s partnerskou školou Vay Miklós Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku. Súčasťou tejto spolupráce sú rôzne mimoškolské aktivity, ktoré tieto školy medzi sebou realizujú. Začiatkom marca tohto roku sa pedagogickí pracovníci spomínanej školy zúčastnili Valentínskeho volejbalového turnaja, organizovaného našou školou. 13. a 14. apríla…Čítať ďalej →