22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch.Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje veľa rozpustených minerálnych látok z pôdy. Z nich prevyšuje normu hlavne obsah železa. Na jeho zníženie sa preto surová voda najprv obohacuje kyslíkom, dávkuje sa do nej vápenné mlieko a zmes chemikálií. Ich chemickou reakciou z nepotrebných látok vznikajú…Čítať ďalej →

Dni otvorených dverí

Vieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole, získavali informácie o jednotlivých študijných i učebných odboroch. Vyučujúci spolu so študentmi našej školy pripravili pre žiakov základných škôl ukážkové hodiny z jazykov, prírodovedných a odborných predmetov. Naši hostia mali možnosť …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2014

 Od  03. -  07. marca  2014Jarné prázdniny  13.-14.marec 2014Dni otvorených dverí8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovední: Mgr. Enikő Pogányová 14.marec 2014Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová18.marec 2014EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk…Čítať ďalej →

STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou.Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s VJM  (súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov I.C triedy), autoopravár s VJS -  súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z I.D .                              Obsah súťaže:Teoretická časť:  -    test Praktická časť.   -    presnosť vyhotovenia výrobku-          kvalita povrchu-          dodržiavanie zásad BOZP V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 22…Čítať ďalej →

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom Chlmci  tými najkrajšími perlami z maďarskej literatúry.Našu školu reprezentovali Leczová Laura z I.B a Lukács Karol z II.B a v silnej konkurencii, napriek tomu, že nezískali povestné prvé tri miesta,  čestne obstáli.Blahoželáme  a prajeme veľa pekných literárnych zážitkov.Čítať ďalej →

Súťaž v písaní na stroji – skúška zručnosti

Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia.Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej18 žiakov z 2. – 4. ročníka.Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach: I. - odpis textu na presnosť,    - minútové odpisy,II.- odpis textu na rýchlosť – 5 minút. Pri určovaní poradia v „odpise textu na presnosť“ a v „ minútové odpisy“ bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov. Výsledky v I. kategóriiPoradieMeno a priezviskoTriedaPoradie odovzdaniaodpisuOdpis textu na presnosť(počet chýb)Minútové odpisy(počet bodov)1.Valéria HarcsováII. A1.0102.Lýdia BundzákováII. A3.0103.Diana SpišákováII. A5.0104.Silvia AlbertováIV. A12.0105.Kristína…Čítať ďalej →

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 36. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.   Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 27. marca 2014, krajské kolo sa uskutoční v SOŠ Košice dňa 3.4.2014. Celoštátne kolo zorganizuje SOŠ Stará Ľubovňa v dňoch 22.4.-25.4.2014.Naša škola aj v tomto školskom roku sa zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Školské kolo 36. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole - Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutočnilo 20.2.2014 v miestnosti B4 od 740 do 1200. Členova komisie: Ing.…Čítať ďalej →

Súťaž „Najlepší účtovník“

Súťaž „Najlepší účtovník“ Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu.Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy.  Poradie úspešnosti je uvedené v tabuľke. Tabuľka: Výsledné hodnotenie súťažeUmiestneniePriezvisko a menoCelkový počet bodov (max. 108)1. miestoHorváth Peter702. miestoVargová Viktória663. miestoTakácsová Cyntia624. miestoAlbertová Silvia544. miestoBodnárová Kristína545. miestoSedláková Evelína476. miestoBaloghová Nikoleta377. miestoTóth Róbert278. miestoGeri Norbert239. miestoKmec Štefan7 Víťazovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri maturitných skúškach. Organizátor súťaže: Ing. Šipošová Mária                                 učiteľka…Čítať ďalej →

Pohyb a pobyt v prírode

Pohyb a pobyt v prírodeV dňoch 27.-30. januára 2014 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode, spestrený turistickými pochodmi.Mrazivé počasie a zasnežená zimná príroda znásobovali fyzické zaťaženie každého výcvikového dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila u žiakov i záujem o aktívny pohyb v ešte málo narušenej a čistej prírode. K tomu napomáhali aj turistické presuny mimo frekventovaných komunikácii. Cieľom týchto trás boli najmä Chlmecký kopec  alebo poľnohospodárska oblasť ležiaca východne od nášho mesta. Kladný vzťah žiakov k tejto činnosti dokazuje ich záujem…Čítať ďalej →