KADERNÍCKA SÚŤAŽ

  Dňa 7.3.2017 sa uskutočnila v Košiciach kadernická  súťaž  organizovaná  firmou LEREN. Súťaže sa  zúčastnili dve  MOV –Tamásiová a Buzová  a 12 žiačok odboru kaderník a vlasová kozmetika, Dajana Balogová, Viktória Balogová, Denisa Kováčová, Katarína Póšová, Barbara Župčan, Aneta Petrová, Bernadeta Czetőová, Norbert Horváth, Barbara Švábová, Viktória Vargová, Viviána Kissová, Nikoleta Bandurová .  Žiačky  mali vytvoriť  účes  na…

Rendhagyó március 15-i emlékműsor

Március 15. – az a nemzeti ünnepünk, mely talán mind közül a legközelebb áll mindannyiunk szívéhez. Talán azért is, mert már a levegőben van a tavasz és a tél után mindannyian újra vágyunk a szabadságra, szerelemre, melyért már elődeink is harcoltak. Idén már március 13-án, 11 óra után kezdetét vette az 1848/1849-es szabadságharc eseményeire való…

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 13. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme…

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

Predmetová komisia Prírodovedných predmetov aj tento rok usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy. Súťaž, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2017 rozširuje prírodovedný obzor žiakov a prispieva k ich tímovej práci.  Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych…

Prírodovedné a environmentálne vzdelávanie

Exkurzia – IA, II.A ME – 23.3.2017 Michalovce   V rámci prírodovedného a enviromentálneho vzdelávania  dňa 23.marca 2017 sme sa zúčastnili  vzdelávacieho projektu. Navštívili sme v Michalovciach Environmentálne vzdelávacie zariadenie, Laboratórium pitnej vody a Čistiareň odpadových vôd. Okrem environmentálneho  vzdelávania sme chceli dať úctu našej blahodarnej a životodarnej tekutine, vode, ktorej právom patrí Svetový deň vody 22.marec. Dozvedeli sme sa,…

Sítanfolyam

A királyhelmeci szakközépiskola diákjai idén február 27-e és március 3-a között sítanfolyamon vettek részt a lublói fürdő területén. A mintegy húsz diákunk és két tanárunk – Mgr. Zoltán Jánošík és PhDr. Andrea Pankovics – a Hotel Soreaban volt elszállásolva, mely a szállás mellett biztosította a napi étekezéseket, illetve a diákoknak lehetőségük volt úszásra és egyébb sportolási lehetőségekre a szálloda falain belül.…

Lyžiarsky kurz

Študenti SOŠ-Szakközépiskola Kráľ. Chlmec sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2.2017 do 3.3.2017. Dvadsať žiakov bolo ubytovaných v hoteli Sorea v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele. Vedúcim kurzu bol Mgr. Zoltán Jánošík a pedagogickým dozorom PhDr. Andrea Pankovics. Lyžiarsky kurz sa začal 27.2.2017, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme…

Innovációs módszerek és technikák az oktatásban

Az értő olvasás és szövegalkotás fejlesztése napjaink oktatásának egyik legfontosabb feladata. E célból került megrendezésre egy módszertani óra, amely ismertette napjaink irodalom tanításának leghatékonyabb technikáit. A 2017.02.06-án bemutatott innovációs módszerek Pethőné Nagy Csilla módszertani könyve és irodalmi tankönyvei alapján kerültek bemutatásra. A kiindulási pontként RJR (ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás) modell szolgált. A modell hatékonysága…