III. Svätomartinský festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 26. októbra 2013 organizovali III. Svätomartinský festival. Toho roku na akciu aj naša škola dostala pozvanie, čo samozrejme s radosťou sme prijali. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenie z papiera. Skupina zamestnancov našej školy - Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Eva Blašková, Oľga Románová - sa prihlásila do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. Vďaka kulinárnym schopnostiam a kreativite pani učiteľky Mgr. Enikő Pogányovej…Čítať ďalej →

Beseda s gynekológom

Pohlavné ochorenia predstavujú skupinu ochorení, ktorých sa obáva široká verejnosť v období svojho aktívneho sexuálneho života. Ich šírenie úzko súvisí so spôsobom života  a pravdepodobnosť získania infekcie rastie s počtom sexuálnych partnerov. Na túto skutočnosť sme chceli poukázať našim študentkám formou besedy s gynekológom MUDr. Zoltánom Patakym, ktorá sa uskutočnila 24. 10 2013 na pôde našej školy.  V prvej časti stretnutia žiačky si pozreli film „In your face“, po ktorej nasledovala beseda s pánom doktorom. Pán doktor priblížil žiačkám riziká jednotlivých pohlavných ochorení, hovoril o možnostiach prevencie a zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu k tejto otázke.  Všetci totiž vieme, že …Čítať ďalej →

Projekt Leonardo da Vinci

Študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec aj v tomto školskom roku mali možnosť sa zúčastniť medzinárodného Projektu Leonardo da Vinci. Mobilita Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti. Aj v tomto roku sme strávili 3 týždňový pracovný pobyt v Budapešti.            Odchod na stáž bol 22. Septembra pred budovou školy. Cesta do Budapešti bola príjemná, ale žiaci boli veľmi zvedaví, kde budú pracovať, kde a ako budú bývať, aká bude strava a pod.Po príchode skoro na všetky otázky dostali odpovede. 23. septembra, pondelok sme…Čítať ďalej →

Svetový deň výživy

16. a 17.  október bol na našej  škole SOŠ - Szakközépiskola tak trochu netradičný. Rozhodli sme sa totižto pripraviť pre svojich žiakov originálne prekvapenie. V rámci Svetového dňa zdravej výživy, ktorý sa každoročne oslavuje 16. októbra sme pripravili pre celú našu školu zdravú desiatu. Chutné a chrumkavé jablko, zdravý probiotický jogurt, müsli tyčinky. Táto akcia sa uskutočnila počas veľkej a obedňajšej prestávky v stredu aj vo štvrtok. Pre žiakov  sme zároveň pripravili aj zopár otázok týkajúcich sa  zdravej výživy, pričom za správnu odpoveď získali zdravú odmenu. Tento nápad vznikol predovšetkým z dôvodu, že naši študenti a vôbec mladí…Čítať ďalej →

Zastavme HIV/AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Možno by ste sa čudovali, koľko je vo svete vecí, o ktorých hovoríme, že sa nám nemôžu stať, no pokiaľ nie sme dosť pozorní, môžu nás pripraviť o život. Jednou z týchto vecí je aj vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Dňa 8.10.2013 sme mali na škole prednášku práve o tejto chorobe. Prednášajúce z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa snažili zábavnou formou poukázať na to, o akú vážnu vec tu ide. Rozprávali o tom, akými formami sa vírus HIV šíri a ako sa mu môžeme vyhnúť. Je to choroba, ktorá sa vyvíja  veľmi pomaly, takže neviete , že ste chorí,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október

7. október 2013Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmeco 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková 8.október 2013  Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A / 3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók  11.október 2013 Minifutbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec – jesenná časť medzitriednej súťaže / Žiaci SOŠ, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Kalitza Mikuláš, Bc. Jurčák Ladislav/7:30 – 14:00 Športové ihrisko Kr. Chlmec ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa  v Čiernej n/ Tisou) Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  15.október 2013Rozdávanie  úloh  1.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy…Čítať ďalej →

BOLI SME V ŠTRASBURGU

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“. To bol presný názov súťaže, ktorú dňa 27. 5. 2013 vyhrali štyria študenti našej školy. No s výhrou prichádza aj odmena. Tá ich neminula ani tento krát a tak sa dostali do Štrasburgu. Síce ich cesta bola dlhá, no jej cieľ bol o to viac záživný. Asi si viete predstaviť, aké krásne to tam môže byť. Typické francúzske domy zo 17. storočia, krásny Rýn, katedrála Notre Dame a hlavne Európsky Parlament.  Všetky tieto veci videli na vlastné oči. Ich prvým zážitkom bola plavba loďou cez celé mesto Štrasburg. Tu mali možnosť…Čítať ďalej →

PO PIATY RAZ MOSTY BEZ BARIÉR

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú. Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto príkladnej spolupráce je, aby  sa mladí stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky i svoju prácu, aby sa bezstarostne v tento deň zabávali. Akcie sa zúčastnili aj naši študenti. Nápaditý stánok prilákal pozornosť zvedavcov a na základe hlasovania o najkrajší stánok…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej.Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli zadelení do 4 skupín po 4 a 5 členov. Kvíz prebiehal v 9. kolách, počas ktorých mali žiaci možnosť si otestovať svoje vedomosti o jazykoch, o etymológii slov, či uhádnuť jazyk na základe krátkej zvukovej ukážky. Okrem toho mali príležitosť preukázať svoje znalosti…Čítať ďalej →