Antidiskriminačno-motivačný koncert BEZSVEDOMIE

Dňa 06. júna 2013 mali žiaci Strednej odbornej školy možnosť v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci zúčastniť sa na antidiskriminačno-motivačnom koncerte BEZSVEDOMIE v podaní umeleckej spoločnosti Letart production v Martine. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov nasledovných tried: I.A, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ.Koncert spojil v sebe pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.Program Bezsvedomie poukázal na nenahraditeľnú úlohu rodiny pri výchove človeka. Predstavenie kritizovalo aj neskutočnú morálnu plytkosť reality show a ich smutných produktov vo forme nadávajúcich, ponižujúcich a nemorálnych „celebrít“. Šikanovanie a intolerancia boli v programe zámerne nazývané…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová 6. jún 2013Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 6. jún 2013Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť – budova A, Praktická časť – kadernícky  salón č.2SOŠ Kráľovský ChlmecZodpovedná: Veronika Tamasiová10. jún 2013Klasifikačná pedagogická rada – pre triedy III.D, III.E14:30, SOŠ Kráľovský Chlmec, B4 11. jún 2013 Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka – podľa harmonogramu11:10 do 12:45 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B24Zodpovedná: Mgr.…Čítať ďalej →

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe.(Vízia pre Európsky rok občanov 2013)Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková z príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Súčasťou programu konferencie bolo aj celokrajské kolo k súťaži pod identickým názvom a organizátorom. Uvedenej akcie sa okrem zástupcov jednotlivých SŠ z regiónu KSK zúčastnili aj veľmi významní hostia, ktorí zároveň tvorili…Čítať ďalej →

III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR

Dňa 23. mája 2013 na SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice sa konal III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR. Súťaže sa zúčastnili žiaci SOŠ V Bardejove, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Prešove, SOŠ technickej v Košiciach, SOŠ v Dobšinej, SOŠ v Kráľovskom Chlmci, SŠ stavebnej a drevospracujúcej v Ostrave- ČR. Vedenie SOŠ technickej v Košiciach túto súťaž zorganizovalo v spolupráci s firmou Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce. Našu školu reprezentovali žiaci Balla Maté, Szabó Zoltán III.E, Dargo Zoltán, Hornyák Kristián II.E triedy učebného odboru murár. Žiaci pracovali v dvoch družstvách, vzorne plnili…Čítať ďalej →

Osobnosti vedy

Žiaci v rámci fyzikálneho krúžku dostali úlohu, aby spracovali životopis, prácu a vynálezy významných prírodovedcov v podobe prezentácií. Dvaja žiaci si vybrali iné zaujímavé témy, týkajúce sa nášho života. Dňa 21.5.2013 žiaci vytvorené práce prezentovali spolužiakom.Do súťaže sa prihlásili nasledovní žiaci s nasledovnými témami:Kiss Erik II.A – ME vjs ThalesHenczel Norbert II.B – ME vjm Galileo GalileiBacskai Alexander II.B – ME vjm PithagorasKováč Tomáš II.B – ME vjm NewtonKovács Dávid II.B – ME vjm AristotelesNehéz Marián II.B – ME vjm ArchimedesGyüre Dávid II.B – ME vjm KeplerBajusz Bence II.B – ME vjm Leonardo…Čítať ďalej →

Slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO

  SOŠ - Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality. Produktom Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 "Výchovno - vzdelávací proces". Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Všetky rozhodnutia vedú k žiakovi a v záujme žiaka.  Čítať ďalej →