Jarný miniseminár vydavateľstva OXFORD UNIVERSITY PRESS

Naša škola patrí medzi tie školy v Košickom kraji, kde sa nachádza jedna z tzv. „Minilibraries“ - mini knižnice – v rámci ktorej sa prezentujú knihy vydavateľstva Oxford University Press. Vďaka tomu každý rok sa u nás koná jarný miniseminár vydavateľstva Oxford pre učiteľov angličtiny základných a stredných škôl. 4. apríla 2014 sa konal Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press. Opäť sa u nás zišli angličtinári (11) z okolitých základných a stredných škôl. Téma metodického stretnutia bola: „Angličtina od prváka po maturitu alebo Čo sa predtým naučili?“. Lektorom seminára bol pán Mgr. Roman…Čítať ďalej →

Vráťme knihy do škôl

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc!" font_container="tag:h2|font_size:18px|text_align:center|color:%231e73be" google_fonts="font_family:Istok%20Web%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text css_animation="right-to-left"] Vráťme knihy do škôl je názov súťaže, ktorú organizuje pravidelne už od roku 2011 online  kníhkupectvo ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Súťaž prebieha každý rok v zimných mesiacoch, tento rok od 20. 12. 2013 do 23.3.2014. Zapojiť sa môže každý študent strednej školy alebo učilišťa. Stačí, ak si prečíta knihu, napíše svoje dojmy v rozsahu 0,5 normostrany a je zaradený do losovania. Študent môže zaslať ľubovoľný počet príspevkov. Nehodnotí sa…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2014

 2.-4. apríl2014Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.)3dní ,SOŠ NITRAZodpovedná: Ing. Eva Vassová 4. apríl2014Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová4. apríl2014Triedny aktív rodičovského združenia III.A triedyO 14:00, B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing. Valéria Kunová 11.apríl2014Školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku pre žiakov slovenských tried (Žiaci SOŠ  z tried s vjs, Mgr. Šemegová,Ing. Kacsiková) Od 11:00, B-24,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová14.apríl2014Zasadnutie pedagogickej rady -klasifikačná rada za 3. štvrťrok šk. roku 2013/2014Od 15:00,…Čítať ďalej →

22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch.Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje veľa rozpustených minerálnych látok z pôdy. Z nich prevyšuje normu hlavne obsah železa. Na jeho zníženie sa preto surová voda najprv obohacuje kyslíkom, dávkuje sa do nej vápenné mlieko a zmes chemikálií. Ich chemickou reakciou z nepotrebných látok vznikajú…Čítať ďalej →

Dni otvorených dverí

Vieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole, získavali informácie o jednotlivých študijných i učebných odboroch. Vyučujúci spolu so študentmi našej školy pripravili pre žiakov základných škôl ukážkové hodiny z jazykov, prírodovedných a odborných predmetov. Naši hostia mali možnosť …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2014

 Od  03. -  07. marca  2014Jarné prázdniny  13.-14.marec 2014Dni otvorených dverí8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovední: Mgr. Enikő Pogányová 14.marec 2014Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová18.marec 2014EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk…Čítať ďalej →

STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou.Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s VJM  (súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov I.C triedy), autoopravár s VJS -  súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z I.D .                              Obsah súťaže:Teoretická časť:  -    test Praktická časť.   -    presnosť vyhotovenia výrobku-          kvalita povrchu-          dodržiavanie zásad BOZP V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 22…Čítať ďalej →

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom Chlmci  tými najkrajšími perlami z maďarskej literatúry.Našu školu reprezentovali Leczová Laura z I.B a Lukács Karol z II.B a v silnej konkurencii, napriek tomu, že nezískali povestné prvé tri miesta,  čestne obstáli.Blahoželáme  a prajeme veľa pekných literárnych zážitkov.Čítať ďalej →

Súťaž v písaní na stroji – skúška zručnosti

Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia.Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej18 žiakov z 2. – 4. ročníka.Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach: I. - odpis textu na presnosť,    - minútové odpisy,II.- odpis textu na rýchlosť – 5 minút. Pri určovaní poradia v „odpise textu na presnosť“ a v „ minútové odpisy“ bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov. Výsledky v I. kategóriiPoradieMeno a priezviskoTriedaPoradie odovzdaniaodpisuOdpis textu na presnosť(počet chýb)Minútové odpisy(počet bodov)1.Valéria HarcsováII. A1.0102.Lýdia BundzákováII. A3.0103.Diana SpišákováII. A5.0104.Silvia AlbertováIV. A12.0105.Kristína…Čítať ďalej →