Plán akcií na mesiac január 2017

 9. január 2017 Vyhlásenie literárnej súťaže: pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec / Mgr. Denisa Szemánová, žiaci podľa záujmu z tried I.A – ME, OA (vjs), II.A  – ME, OA (vjs) / počas vyučovacej hodiny, B-24 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová  11.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie…

Informatická súťaž iBobor

dav Ani v tomto školskom roku sme si nenechali ujsť súťaž iBOBOR. Do 10. ročníka  sa zapojilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl. V novembri  sa naši žiaci potrápili pri riešení úloh populárnej súťaže iBOBOR, ktorá je organizovaná v 35 krajinách. Do súťaže sa naša škola zapája každoročne. Žiaci tak majú možnosť porovnať svoje schopnosti v rámci celého Slovenska. Vyhodnotenie…

iBobor – informatikai verseny

dav Immáron 10.alkalommal került megrendezésre az iBOBOR országos informatikai verseny, melybe már hagyományszerűen iskolánk is bekapcsolódott. Idén összesen 62981 diák regisztrálta magát a versenyre 921 iskolából. A versenybe nemzetközi szinten 35 országban rendezik meg, viszont a diákok mindig egy adott országon belül méretettnek meg. A versengés két kategórián belül folyik: SENIOR és JUNIOR. A verseny…

Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska na našej škole

„Nezabúdajme na svoju minulosť, aby sme mohli čistešie vidieť prítomnosť a smelo hľadeli do budúcnosti.” 1906-významný dátum v dejinách sveta i Európy; nastal prudký rozvoj priemyslu i miest, ktorý si vyžadoval  i zmenu vo vzdelávaní. Tak aj v Kráľovskom Chlmci vznikla potreba založiť učňovské školstvo, ktoré by vychovalo nových odborníkov v nových odboroch. A začala…

Multifunkciós sportpálya átadása a 110 éves Királyhelmeci Szakközépiskolában

1906 fontos dátum a történelemben. Egyre ütemesebben fejlődik Európa, folyamatosan fejlődnek a városok és növekszenek a társadalmi igények Királyhelmec is. 1906 fontos dátum a Királyhelmeci Szakközépiskola történetében is. Az jó szakemberek iránti igény magával hozta a mesteremberek képzését. Ezen az éven indult meg a szakképzés Királyhelmecen, és szerepét mind a mai napig töretlenül betölti. 110…

Čitateľská gramotnosť

Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Rokom čitateľskej gramotnosti. V súčasnosti sa kladie na čitateľskú gramotnosť veľký dôraz. Ide vlastne o univerzálnu techniku, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti. Nie je to iba schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané…

Szövegértési verseny

A 2016/2017-es tanévet az Iskolaügyi Minisztérium szövegértési évként jelölte meg. A szövegértésre azért is szükséges ekkora hangsúly fektetni, mert a mindennapok embere az őt körülvevő szöveghalmaz helyes értelmezésével tud orientálódni a világban. Nem túlzás ezt kijelenteni, hisz szöveg alatt nemcsak egy irodalmi művet értünk, de térképek olvasását, szerződések szövegét, matematikai feladatokat, de ide tartoznak az étlapok is. Idén novemberben…

HEURÉKA 2016

Školský život to nie je len akýsi časový sled pekne na seba nadväzujúcich udalostí. Je to súhrn nespočetných úloh, ktoré si študent ani  neuvedomuje, ale je súčasťou výchovného obsahu jeho budúceho života a konania. Jednou z metód formovania osobnosti mladého človeka sú aj vedomostné súťaže,  ktorých súčasťou na našej škole je obľúbená HEURÉKA. Jej 4. ročník sa…