Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Predmetová komisia ekonomických predmetov z príležitosti Svetového dňa výživy pripravili besedu na tému zdravá výživa. Súčasťou besedy zároveň bola aj príprava domácich jedál z finančného hľadiska. Na konci besedy si žiaci mohli ochutnať ovocie, zdravú jablkovú a pomarančovú šťavu a zákusky z ovsených vločiek.Čítať ďalej →
Po stopách známych osobností

Po stopách známych osobností

Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci zvíťazila vo výberovom konaní Ministerstva školstva, vedy, techniky a športu SR  na podporu regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám. Cieľom projektu Desať blčiacich sviec je spoznať zvyky a tradície viažuce sa k jeseni, historické a literárne osobnosti tohto regiónu, ktorí sú tu pochovaní, spopularizovať zabudnuté mená a vzbudiť adventné očakávanie. V súvislosti s týmto sme zorganizovali náučnú exkurziu po Zemplínsko – Užskej oblasti. Navštívili sme Leles, kde je pochované srdce a ruka kráľovnej Gertúdy, známej z diela Katonu Józsefa Bánk Bán. V Dobóruskej je pochovaný Dobó István, hradný kapitán Egerského hradu, v Trebišove gróf Andrássy Gyula, známa osobnosť…Čítať ďalej →
Medzinárodný mesiac školských knižníc

Medzinárodný mesiac školských knižníc

Scieľom sprístupniť a priblížiť čítanie sme zorganizovali v našej školskej knižnici netradičnú hodinu literatúry pri príležitosti medznárodného  mesiaca školských knižníc. Študentov I.B, I.D, II.C a II.B čakali kreatívne úlohy. Toho roku sme kládli dôraz na literárne obdobia, ale bolo treba spoznať aj piesne, kreatívne písmo a tvoriť z látky, ba dokonca aj sa pokúsili napísať básne. S veľkým oduševnením sa pustili súťažiaci do práce. Najlepší boli študenti III.B triedy, za nimi skončili študenti II.B. Prirodzene, na konci súťaží si študenti vypožičali aj knihy., lebo riadiac sa  slovami Vekerdy Tamása to bol aj cieľ:…Čítať ďalej →
Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

Naša škola sa 13.10.2023 zapojila do programu Európsky týždeň športu a 73 študentov sa zúčastnilo futbalového turnaja. Na ihrisku súťažilo štrnásť tried. Postúpili najlepší a pokračovalo sa v súťaži . Nakoniec získala 1.miesto II.A, druhé miesto pripadlo III.B, na treťom skončila IV.B a na štvrtom mieste sa umiestnila II.C trieda. Zápasy boli aj podporou programu Športom proti drogám. Všeobecne je známe, že šport slúži aj na rozvoj osobnosti, učí ako žiť.Čítať ďalej →
Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch

Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch

Dobrá nálada, bohaté jarmočné stoly, pestrá škála farieb, produktov a jedál charakterizovali tohtoročný program festivalu. Na 11.ročníku vo Veľkých Trakanoch sa prezentovala aj naša škola  Náš stánok bol jedným z najkrajších, aj preto pútal pozornosť a lákal záujemcov. Vystavovali sme práce našich študentov, ktoré pripravili pomocou 3D tlačiarne a laserovou rezačkou. Vianočné ozdoby, košíky, hračky a magnetky sa rýchlo rozpredali. Ba prišli aj objednávky na ne. Naša malá skupinka sa veľmi dobre cítila v teplom slnečnom dni a užívala si ho. O výborné jedlo sa postarala riaditeľka našej školy. Veríme, že každý účastník…Čítať ďalej →
Boli sme pritom na MMM

Boli sme pritom na MMM

Prvá októbrová nedeľa v Košiciach sa už dlhé roky nesie v  znamení maratónskeho behu. Toto krásne podujatie, ktoré určite patrí medzi najvýznamnejšie športové podujatia na Slovensku, už má storočnú históriu. 100-ročné jubileum 1. októbra 2023 svojou účasťou obohatili i žiaci našej školy. Alexander Kántor zo IV.A triedy, Félix Maximilián Illés z III.B triedy, Ede Anthony z I.C triedy a Emil Pollák taktiež zo IV.A triedy. Pod vedením vedúceho družstva Mgr. Zoltán Jánošíka, učiteľa telesnej a športovej výchovy, sa zúčastnili projektu Juniorskej štafety MMM, kde bežali 4 úseky v poradí 12km – 9km – 12km – 9km. Svojím výkonom určite nesklamali,…Čítať ďalej →
Kadernícke školenie „SPOLOČENSKÉ ÚČESY”

Kadernícke školenie „SPOLOČENSKÉ ÚČESY”

Dňa 02.10.2023  v školskom kaderníckom salóne, mali žiaci odboru kaderník možnosť zúčastniť sa kaderníckeho školenia na tému „SPOLOČENSKÉ ÚČESY”. Spolu sa zúčastnilo 22 žiakov , z toho 6 žiakov a MOV odboru kaderník Bc. Molnár a Bc. Baloghová vyskúšali prakticky vytvoriť daný účes a 8 žiakov sa zúčastnilo ako modelka. Školiteľka Zuzana Gregová HAIR ARTIST z Moldavy nad Bodvou nám prakticky predviedla postup vytvorenia spoločenského účesu, ktorý sme postupne na vlastných modeloch vytvorili. Po ukončení školenia sme obdržali Certifikát. Školenie bolo pre nás zaujímavé a náučné a už sa tešíme na nasledujúce školenie.Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac október 2023

Plán akcií na mesiac október 2023

01. október 2023 (nedeľa)Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km) / Pollák Emil IV.A, Kántor Alexander IV.A, Illés Félix Maximiliám III.B  Ede Anthony I.C/ celý deň, KošiceZodpovedný.: Mgr. Zoltán Jánošík02. október 2023 (A/pondelok)Školenie kaderníkov „Spoločenské účesy” / I.D KAD, II.C KAD, III.C KAD,  Bc. Stela Baloghová Bc. Veronika Molnár, Ing. Judita Diószeghyová / 9:30 -14:30 , SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, A11-A12Zodpovedný.:  Bc. Veronika Molnár03.október 2023 (A/piatok)Plenárne zasadnutie ZŘPŠ a následne triedne aktívy 14:00, SOŠ TaR Kráľ. Chlmec, spoločenská miestnosť / miestnosti podľa zadelenia Zodpovedný: TU14.október 2023 (sobota)Prezentácia školy na Svätomartinskom festivale – LibaGaliba Celý deň,…Čítať ďalej →
Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia

Prváci a druháci sa 20.septembra 2023 zúčastnili Dňa ochrany života a zdravia. Ráno sa oboznámili s denným programom, boli poučení o bezpečnosti pri pochode. Veľký kopec sme zdolali po dlhšej prechádzke, odmenou bol prekrásny výhľad. Občerstvii sme sa a oboznámili so základmi topografie a následne zamierili do vytýčeného cieľa, mestského ihriska. Tam sa začali futbalové zápasy a iné loptové hry. Medzitým jedna skupina zúročila svoje topografické znalosti a vyhľadala informácie, ktoré pamätali aj lepšie časy. Deň ochrany a života a zdravia vyhodnotil na mestskom ihrisku pán učiteľ  Mgr.Zoltán Jánošík. Krajské kolo v cezpoľnom…Čítať ďalej →
Medzibodrožský kultúrny festival

Medzibodrožský kultúrny festival

Aj tento rok pripravilo mesto Kráľovský Chlmec obľúbený Medzibodrožský kultúrny festival. Počas trojdňového podujatia nechýbali vystúpenia známych hudobníkov a bohatý kultúrny program. Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci bola tiež súčasťou tradične sa konajúceho Medzibodrožského kultúrneho festivalu. Oslavy začali slávnostným vinobraneckým sprievodom, kde naši žiaci reprezentovali našu školu v kostýmoch šachových figuriek, vyhotovených na našej škole. Okrem sprievodu sa naša škola prvýkrát zapojila do výstavy ovocia a zeleniny, organizovaného Slovenským zväzom záhradkárov v Kráľovskom Chlmci. Náš kreatívny stánok upútal pozornosť návštevníkov svojou originalitou a dizajnom. Návštevníci festivalu sa mohli…Čítať ďalej →