Iskolánkon a karácsonyvárás események és programok sorozatát hozza magával. Az adventi időszak elején az osztályok karácsonyi díszbe öltöznek. Az ez évi december is már az elejétől kezdve kicsit más volt, mint a többi hónap. Délutánonként az osztályokból kihallottuk a betlehemi játék tanulását és a karácsonyi énekek éneklését. Idén az ünnepélyes karácsonyi műsor elkészítésében az 1.A, 2.A, 1.D, 1.NŠ…

Čaro vianoc na škole

      Advent je čas očakávania a na našej škole so sebou prináša aj celý rad akcií a prípravu vianočného programu. Triedy sa vyzdobili v duchu Vianoc a po vyučovaní sme z nich mohli  počuť nácvik betlehemských hier a piesní.      Toho roku sa nácviku zúčastnili triedy I.A, II.A, I.D, I.NŠ a II.D. S nacvičeným programom…

Fodrászverseny Hallowen témára

2015. december 15-én fodrászversenyt tartottunk iskolánk kettes számú szalonjában. A megmérettetésen a III.D osztály tanulói vettek részt. A verseny témája „HALLOWEEN  ÉS  FARSANG “ volt. A szabályoknak megfelelően a modelleknek is a fodrász szak diákjaiból kellett kikerülniük.  Bármilyen technikai megoldás, díszítés és segédeszköz engedélyezett volt. A modellek haja előkészíthető volt vizes ondolálással, és a versenymunka vizes…

Halloween v kaderníckom salóne

Súťaž sa uskutočnila 15. decembra 2015 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy. Úlohou bolo vyhotovenie účesu na tému HALLOWEEN A  FAŠIANGY. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník.   Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť…

Kőműves ügyességi verseny

Alig visszatérve a karácsonyi szünidőről a másod és harmadéves kőműves diákjaink komoly kihívás elé néztek. Január közepén, 14-15-e között a harmadikosok, majd 19-20- a között a másodikosok tettek tanúbizonyságot rátermettségükről, ügyességükről. A verseny, melyet a szakos tanáraink készítettek elő két részből állt: elméleti és gyakorlati részből. A teszt megírása után 750 mm magas pillért kellett…

Súťaž zručnosti v odbore murár

Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm. Hodnotiaca komisia:…

Karácsonyi labdarúgó torna

Az egészséges fiatalok életéhez a szellemi frissesség mellett hozzátartozik a testi aktivitás, a sportolás lehetősége is. Maga a sport nemcsak az egyéni állóképesség növelését szolgálja, de kitűnő alkalmat nyújt arra, hogy a fiatalok találkozzanak és valamilyen nemes cél mellett kiálljanak. Ezen oknál fogva az idei hagyományos karácsonyi futball tornánk mottójául a „Sporttal a drogok ellen!”…

Vianočný futbalový turnaj

Mladý človek prisudzuje veciam význam na základe svojich pocitov, ktoré v ňom konkrétna činnosť vyvoláva. Medzi hlavné oblasti jeho zaujímavých hodnôt patrí nesporne aj športová činnosť. Vianočný futbalový turnaj je udalosťou, ktorému sa tešia mnohí žiaci našej školy, veď do tohto ročníka, uskutočnenom 18. decembra 2015 sa zapojilo 70 študentov našej školy. Turnaj opäť potvrdil náročné…

Plán akcií na mesiac február 2016

  4.február 2016 Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ O 14:10,A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 5.február 2016 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/ 14:10, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová  5.február 2016 Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA – náhradný termín (v pôvodne…

Zlatá murárska lyžica

Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016. Najlepší žiaci: I.F trieda Madočai Tomáš Gazsik Adrián Nagy Nikolas II.E trieda…