Holokauszt emléknap

Január 27. –  a világ ezen a napon emlékezik meg arról a hatmillió zsidóról, akik a második világháború alatt a holokauszt áldozatául estek. A megemlékezés napját az ENSZ Közgyűlése határozta meg a legnagyobb koncentrációs táborok  Auschwitz – Birkenau 1945-ös felszabadításának tiszteletére. Iskolánkon ezen a napon egy mozi délután szerveztünk, ahol ezen tematikával kapcsolatban néztünk filmeket.…

Spomienka obetiam holokaustu

27. január – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Zachovanie pamiatky obetí holokaustu a pripomínanie si tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva si zaspomínala  aj naša škola…

Bűn és bűnhődés, fekete-fehérben

2015. december 15-én színházlátogatásra került sor, ahol F. M. Dosztojevszkij, kiemelkedő orosz szerző drámájával ismerkedtek meg a II.A és a III.A osztályos tanulók. Az ismert darabot a Kassai Állami Színház mutatta be. Az első részben érdekes megoldásként fekete homokkal kijelölt kör közepén feküdt a mozdulatlan főhős, míg egy szenvtelen, érzelemmentes hang mondta el a gyilkosság szörnyű…

Zločin a trest, čierne na bielom

Dňa 14. 12. 2015, spoločne so študentmi II.A a III.A triedy, sme mali možnosť zahĺbiť sa do tragédie od významného ruského spisovateľa, F. M. Dostojevského. Divadelné predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. Hlavná postava preležala celú úvodnú scénu v kruhu vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisoval hroznú scénu vraždy. V druhej časti bol princíp…

On line testovanie autoopravárov-mechanikov

Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu. Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených. Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov : Automobil, všeobecná diagnostika Podvozok Transmisia Motor a príslušenstvo Elektrotechnika.…

Országos műveltségi verseny – EXPERT GENIALITY SHOW

A Királyhelmeci Szakközépiskola diákjai 2015. december 1-én ismét mutathatták meg, hogy valóban EXPERTek. Az EXPERT vetélkedő olyan diákokat szólít meg, akik jók valamiben, és megérdemlik a lehetőséget, hogy ezt meg is mutassák a környezetüknek. A verseny sok szempontból különleges: A diákok nem egy, hanem mindjárt két témakörben versenyeznek. A versenytémákat a diákok öt lehetőség közül…

EXPERT GENIALITY SHOW

Ani v decembri naši žiaci nelenili a 1.12.2015 sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže, kde dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si volia z piatich…

V. Legere Irodalmi Verseny

 „Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” (Márai Sándor: Füveskönyv)   Az idei tanévben ötödik alkalommal került megrendezésre a Nyitrai Nagy Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara által megszervezett V. Legere Irodalmi Verseny. A megmérettetés három fordulóból állt, októberben kezdődött és december 11-én fejeződött be. A fő célja József Attila költészetének mélyrehatóbb, részletesebb megismertetése és az…

Literárna súťaž Legere v Nitre

V tomto školskom roku sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre V.ročník literárnej súťaže Legere organizovaný Fakultou stredoeurópskych štúdií. Súťaž pozostávala z troch kôl, začala sa v októbri a skončila 11.decembra 2015. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť poznanie o tvorbe Józsefa Attilu, podrobnejšie analyzovať a tým aj pripraviť súťažiacich na nadchádzajúce maturitné skúšky.      Organizátori súťaže, vysokoškolskí profesori a doktoranti, zostavili…