Ľudovít Štúrra emlékeztünk

A szlovák tanáraink révén december 9-én, a 6. tanítási óra keretén belül Ľudovít Štúrra emlékeztünk születésének 200.évfordulója alkalmából. Ľudovít Štúr nemcsak a szlovák irodalmi élet kiválósága, de maradandót alkotott kulturális, nyelvi és politikai téren is. A rendhagyó irodalmi órán az I.NŠ, II.NŠ és a III.A osztály tanulói vettek részt. Mgr. Šemegová Gabriela üdvözlő szavai után meghallgathattunk…

Spomienka na Ľudovíta Štúra

     Pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutočnila na 6.vyučovacej hodine spomienka na tohoto velikána, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o povznesenie slovenského národa po kultúrnej, jazykovej a politickej stránke. Tejto netradičnej hodiny slovenskej literatúry sa zúčastnili triedy I.NŠ, II.A a III.A spolu so svojimi vyučujúcimi. Slovom sprevádzala Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci si…

A mi szalagavatónk– IV.A

Az iskola és a diákok életében a szalagavató olyan eseménynek számít, amit sokáig megőrzünk az emlékezetünkben, hisz nem mindennapi körülmények között ünnepelnek közösen a diákok, tanárok, szülők, barátok és vendégek. Különleges hangulat lengi körül az ünnepség kezdetét: parfümillat, elegáns ruhaköltemények, mosoly, jókedv és kellemes izgalom színes kavalkádja. A IV.A osztály diákjai számára 2015. december 4-e…

Naša stužková – IV.A

Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a  hostia. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne. 4. december 2015 sa stal pre žiakov IV.A…

Ajándékozzunk mosolyt

A gyermekotthonokban élő gyermekek szervezete – a középiskolákkal együttműködve – már 13 éve rendezi meg az „Ajándékozz mosolyt!” elnevezésű nyilvános gyűjtést. A kezdeményezés célja, hogy a karácsonyi időszakban segítsék a nehéz körülmények között élő gyerekeket, családokat. Iskolánk idén december 8-án 10 tanulóval vett részt a kezdeményezésben, akik összesen 190,15 EUR -t gyűjtöttek a jószívű adományozóktól,…

Úsmev ako dar

Už 13 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v spolupráci so strednými školami verejnú finančnú zbierku počas zimného vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila aj naša škola a 8. decembra 2015 naši žiaci spoločným úsilím vyzbierali peknú sumu 190,15 EUR, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania…

Feltűztük a reménység zöld szalagját

Motto: „Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet.“ /Madách Imre/   2015. november 27-én került megrendezésre a IV.B osztály ünnepélyes szalagfeltűzése. A szalagavató minden ember életében kiemelkedő és jelképes esemény, amelyre még évek múlva is…

ZDOBIA NÁS ZELENÉ STUŽKY NÁDEJE

27. novembra 2015 sa budúci maturanti IV.B triedy posunuli o krôčik bližšie ku skúške, ktorou zakončia štúdium na našej škole. Študentom študijných odborov mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia pripla zelené stužky nádeje za účasti riaditeľa školy Ing. Ivana Beňa a ich pedagógov, triedna učiteľka Mgr. Beáta Csatlósová. Slávnostný obrad sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy –…

Plán akcií na mesiac január 2016

    14. január 2016   Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA / Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/   7. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 3   Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová   21.január 2016   Písanie na PC – súťaž, 2. ročník OA /Ing. Denisa Mihalčíková II.A-OA/   6. vyuč. hod.,SOŠ…

Objednávky 2016

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Predmet objednávky Celková suma s DPH Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver. zmluvou Meno/Názov/Adresa/Sídlo IČO Meno, priezvisko, funkcia  01/01/2016  07. 01. 2016 zverejnenie reklamy  našej školy v časopise BEST-Február 2016  150,-€ Patrik Čoros -PA3K Hlavná 210 076 84 Leles 46460993 Ing.IvanBeňo riaditeľ školy   02/01/2016  08.…