Tanulónk megjutalmazása a Nemzetközi diáknap alkalmából

Iskolánk úgy döntött, hogy a nemzetközi diáknap alkalmából megjutalmaz egy tanulót szorgalma és eredményessége alapján. A tanulók iskolán belüli jutalmazására az osztályfőnökök nyújtottak be javaslatokat az iskola választóbizottságához. A díj odaítélésére a következő tanulók lettek javasolva: Kreškociová Sofia logisztika szakos tanuló a III.A osztályból, Koncz Patrik a II.A osztályból, aki a megmunkáló és hegesztő gépek és berendezések programozója szakon…

Porada predsedov školského parlamentu

Členovia študentského parlamentu Košického samosprávneho kraja organizovali stretnutie pre predsedov a predsedníčky školských parlamentov poradu, ktorá sa uskutočnila 22. 11.2022 v SPŠE Komenského 44, 040 01 Košice- Sever. Stretnutia sa zúčastnil aj žiak našej školy, predseda nášho školského parlamentu, Slavomír Bolaček z III.A triedy, odboru LOG. Deň bol nabitý pestrým programom a aktivity, ktoré sa uskutočňovali počas celého dňa boli zaujímavé a hlavne zábavné. Náš žiak mal možnosť získať prospešné a kvalitné informácie z okruhu rôznych tém, ktoré si medzi sebou predsedovia vymieňali. Sme radi, že sa…

A diákparlamentek elnökeinek találkozója

2022. november 22-én Kassa Megye Önkormányzatának diákparlamenti tagjai találkozót szerveztek a különböző középiskolák diákparlamenti képviselői számára, amely a SPŠE Komenského 44 helyszínén került megrendezésre. A találkozón részt vett iskolánk tanulója is, diákparlamentünk elnöke, Slavomír Bolaček. Slavomír a III.A osztály logisztika szakos tanulója. A nap változatos programokkal telt, az egész napos tevékenységek pedig érdekesek és mindenekelőtt szórakoztatóak…

Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.“ Viktor Frankl   Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1996. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli  pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie organizovať aktivitu na pôde…

A tolerancia nemzetközi napja

“A tolerancia jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez.” Ron Hubbard   1996-ban az ENSZ Közgyűlése november 16-át a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította. E alkalomból iskolánk is szervezett egy rendezvényt, melynek célkitűzése az volt, hogy tanulóink megismerkedjenek a tolerancia szó jelentésével és a fogalom fontosságával a gyakorlatban.   A diákparlamenttel együttműködve tájékoztattuk a tanulókat a tolerancia…

DOD na našej škole

Počas dní 11. a 15. novembra 2022 sme privítali žiakov Základných škôl Veľké Trakany  VJM, Čierna nad Tisou VJM, Bieľ  VJM, Leles VJS, Boľ VJM, Borša VJS, Streda nad Bodrogom VJS, Streda nad Bodrogom VJM, Somotor VJS, Somotor VJM, Veľký Horeš  VJM. Našim prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní pri voľbe strednej školy.…

Nyílt nap iskolánkban

2022. november 11-én és 15-én iskolánk vendégül látta a nagytárkányi, tiszacsernyői, bélyi, bolyi, bodrogszerdahelyi, szomotori és nagygéresi magyar tanítási nyelvű alapiskolák, valamint a leleszi, borsi, bodrogszerdahelyi és szomotori szlovák tanítási nyelvű alapiskolák tanulóit. Elsődleges célunk az volt, hogy segítő kezet nyújtsunk a megfelelő középiskola kiválasztásánál a kilencedikes tanulóknak. A jelenlevők kísérő tanárokkal meglátogatták a korszerűen…

Informatická súťaž iBobor

S hlavným cieľom podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov je zapojenie sa do informatickej súťaže iBOBOR. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku bol organizovaný už 16. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich a medzi nimi…

iBobor – informatikai verseny

Az iBOBOR informatikai versenyen fő célja az információs és kommunikációs technológiák iránt érdeklődő tanulók támogatása és bekapcsolása a megmérettetésbe. A verseny az IKT-használatot kívánja szorgalmazni a gyermekek körében, ösztönözni őket a modern technológiák intenzívebb és kreatívabb használatára a tanulás során. Ebben a tanévben 16. alkalommal rendezték meg az informatikai versenyt, amelyen 124 574 versenyző vett részt,…

Beszélgetés a szlovák rendőrség tagjaival

2022. november 9-én beszélgetésre került sor a szlovák rendőrség tagjaival. Nagy Ladislav főhadnagy és Molnár Gabriel főhadnagy a „Fiatalkorúak bűnözésének megelőzése” és a „Szociálpatológiai jelenségek” témakörében adtak elő iskolánk tanulóinak. Az elsős és másodikos tanulóknak lehetőségük nyílt sok érdekességet megtudni nemcsak a rendőri munkáról, hanem a törvények fontosságáról is. A beszélgetés során a tanulók a…