Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023

Plán akcií na mesiac január 2023 10. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., II.A LOG vjs/ 7.-8.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023 Kam na vysokú školu /Mgr. Banyková K., IV.B trieda/ 8.VH, A15, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 17. január 2023  Finančná olympiáda /Ing. Mihalčíková D., III.A LOG/ 6.-7.VH, B3, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková 17. január 2023  Previerka zručností /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., III.D KAD vjm/ 1.-7.VH, kadernícky salón C, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Bc. Veronika Molnár 18. január…Čítať ďalej →
PF 2023

PF 2023

Prajeme Vám všetkým veselého Silvestra a rok plný splnených predsavzatí a pracovných úspechov!   Vidám Szilvesztert és beteljesült fogadalmakban, munkasikerekben gazdag évet kívánunk mindenkinek!Čítať ďalej →

Vianočná besiedka

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Čím sú bližšie Vianoce, najočakávanejšie sviatky v roku, stále viac túžime po láske, rodinnej harmónii a šťastí. 21. decembra 2022 vianočná atmosféra spojila žiakov a učiteľov našej školy v rámci Vianočného programu. Počas Vianočného programu sme žiakom našej školy predstavili vianočné zvyky a tradície rôznych kultúr sveta. Žiaci spestrili program živou hudbou a básňou. Žiakom I.A, I.C, I.NŠ, II.A, III.A, III.B a III.D triedy ďakujeme veľmi pekne za príjemné chvíle.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1671818040472-8d8f2a90-949f-8" include="27660,27661,27662,27663,27664,27665,27666,27667,27668,27669,27670,27671,27672,27673,27674,27675,27676,27677,27678,27679,27680,27681,27682,27683,27684,27685,27686,27687,27688,27689,27690,27691,27692,27693,27694,27659"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž biblických príbehov na našej škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aj tento rok sa konala súťaž tradičných biblických príbehov. Do súťaže sa zapojilo deväť skupín z ôsmich tried. Žiaci boli pripravovaní z kníh Starého a Nového zákona, museli poznať biblické miesta, nemohli chýbať ani biblické námety a motívy v ďalších druhoch umenia. Keďže sa blížia Vianoce, hrali sa staré sviatočné melódie o body navyše. Súťaž vyhrala III.B trieda, druhá skončila II.B a tretí skončili žiaci z I.B. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prípravu a spoločne strávené chvíle.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1671817341364-dec42d6b-aa02-5" include="27625,27626,27627,27628,27629,27630,27631,27632,27633,27634,27635,27636,27637,27638,27639,27640,27641,27642,27643,27644,27645,27646,27647,27648,27649,27650,27651,27652,27653,27654"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Exkurzia do STM

Exkurzie pomáhajú žiakom rýchlejšie získavať informácie, hľadať medzi nimi súvislosti, prepájanie osvojeného učiva so skúsenosťou.  Exkurzia v rámci predmetu Administratíva a korešpondencia sa uskutočnila dňa 8.12.2022 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, pre žiakov II.A triedy, odbor logistika, kde sa žiaci oboznámili s vývojom písacích strojov od 18. storočia až po elektrické písacie stroje, kedy ich nahradili počítače. Žiaci mohli vyskúšať písanie na klasickom písacom stroji. Vianočné trhy na Hlavnej ulici nám počas dňa vytvorili príjemnú a sviatočnú atmosféru.Čítať ďalej →

FINNkvíz

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať svoje znalosti pri narábaní s financiami, učí nás hospodáriť a ovládať svoje peniaze. Na otázky súvisiace s finančnou gramotnosťou dávali odpovede  žiaci I.A a II.A triedy , ktorí sa zúčastnili súťaže FINNkvíz dňa 23.11.2022 v priestoroch školy. Otázky sa týkali úverov, investovania, poistenia. Žiaci sa tak mohli otestovať, aké majú vedomosti v týchto dôležitých oblastiach potrebných na uplatnenie sa v živote.  Úspešným absolventom kvízu sa stal žiak II.A triedy Oliver Senkulič.Čítať ďalej →

Návšteva divadla  Thália v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci našej školy sa dňa 9. 12. 2022 zúčastnili návštevy divadla. Košické divadlo Thália privítala hostí s novým predstavením. Jednu z najhranejších Shakespearových komédií – Sen noci svätojánskej predstavil režisér Attila Matusek. Herci nehovorili vo veršoch, čo vytváralo od začiatku inú atmosféru, a tak sa hra priblížila aj mladším divákom. Z príbehu odohrávajúceho sa v troch rovinách režisér-spoluautor vyzdvihol momenty, ktoré sú dôležité tu a teraz. Väčší dôraz sa kládol na ,,divadlo v divadle“, ktoré Shakespeare veľmi často využíval. Vyzdvihli sa témy, ktoré sa týkali aj dnešných problémov – ochrana životného prostredia, financovanie kultúry, nutkanie ku kompromisom…Čítať ďalej →

Aj nás navštívil Mikuláš

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady. Za pomoci školského parlamentu dňa 6. decembra nás v škole navštívil Mikuláš s pomocníkmi, anjelom a čertom. Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval každého žiaka a zamestnanca školy. Darčeky im v spolupráci s triednymi učiteľmi zabalili žiaci školského parlamentu. Dúfame, že tento sviatočný adventný čas na našej škole bude popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1670507951386-f072ef80-b67b-4" include="27558,27559,27560,27561,27562,27563,27564,27565,27566,27567,27568,27569"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Boli sme na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V Košiciach sa konal 14. ročník veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30.11- 1.12.2022, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci štvrtých ročníkov.  Ide o jediné podujatie svojho druhu na východe Slovenska. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak ako v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentoval aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, ktorí vo svojej…Čítať ďalej →