Exkurzia v trakčnej meniarni

V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 27.11.2014 sa uskutočnila odborná exkurzia do trakčnej meniarne Dobrá. Akcie sa zúčastnilo 19 žiakov IV. A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik a dvaja majstri odbornej výchovy. Žiaci získali poznatky v týchto témach: 22 kV- vá napájacia časť, funkcia reaktora a šesťfázového transformátora, činnosť ochrany a usmerňovačov. Cenné informácie majú možnosť žiaci využiť…

A második évfolyam legjobb gépkocsijavítói

A II.C és a II.D osztály gépkocsijavító-műszerész szakon tanuló diákjai 2014. november 19-én és 25-én mérték össze tudásukat és képességeiket a STROJZRUČ 2 elnevezésű versenyen.             A verseny elméleti részét Királyhelmecen, a gyakorlatit pedig Tiszacsernyőben, az iskola autószervizében rendezték meg. A teszt 20 kérdésből állt, és maximálisan 20 pont volt szerezhető. A gyakorlati részben egy…

Najlepší autoopravári druhého ročníka

Žiaci II.C a II.D triedy učebného odboru autoopravár- mechanik si zmerali svoje vedomosti a zručnosi na súťaži STROJZRUČ 2 v dňoch 19.11.2014 a 25.11.2014. Teoretická časť sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci a praktická časť v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Test, v ktorom sa overili teoretické vedomosti, sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby…

A Kassai Planetárium és a Szlovák Műszaki Múzeum megtekintése

2014. december 11-én a III.A és III.B osztály elektrotechnikai műszerész szakon tanuló diákjai látogatást tettek Kassára, a helyi Planetáriumba és a Szlovák Műszaki Múzeum Tudományos-Technikai Központjába. Az exkurzión 20 diák vett részt. A planetárium alkalmazottja különleges előadást készített számunkra – az épület kupolája alatt bemutatta az éjszakai égbolt érdekességeit, égi jelenségeit. Az előadás után a diákok megtekintették…

Návšteva Košického Planetária a Slovenského technického múzea

Dňa 11.12.2014 so žiakmi  III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik sme navštívili Planetárium a Vedecko-technické centrum STM v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 20 študentov. Odborná pracovníčka planetária mala pre nás pripravenú prednášku so zaujímavou témou – prehliadka večernej oblohy pod kupolou planetária. V planetáriu po predstavení žiaci mali možnosť pozrieť si aj vystavené exponáty optických prístrojov a preštudovať históriu…

HEURÉKA A diákok műveltségi vetélkedője válogatásának 2. évfolyama

A híres emberek bölcs mondásai objektíven tükrözik vissza a valóságot. Ezen bölcsességek egyike a következő: a valódi tudás a szerencsét szépíti, a szerencsétlenségben pedig támaszt nyújt.  A műveltséget az ember egész élete során szerzi meg, és az iskola az a hely, ahol ehhez a megfelelő támogatást mindenki megkaphatja. Az élményeken alapuló oktatás minden diákban mély…

HEURÉKA 2. ročník výberového kola vedomostnej súťaže pre žiakov

Výroky slávnych i menej slávnych ľudí dokážu výstižne charakterizovať rôzne činnosti, ktoré sú vždy odrazom konkrétneho obrazu objektívnej pravdy. Podľa jednej z takých definícií, pravá múdrosť je v šťastí okrasou a v nešťastí oporou. Vedomosti človek získava od svojho narodenia až po svoj koniec. O naplnení týchto myšlienok sa musí usilovať každý sám, no predsa len, škola vždy bola a zostane tou…

Országos műveltségi verseny – EXPERT GENIALITY SHOW

A Királyhelmeci Szakközépiskola diákjai 2014. december 2-án nyolcadszor mutathatták meg, hogy valóban EXPERTek. Az EXPERT vetélkedő olyan diákokat szólít meg, akik jók valamiben, és megérdemlik a lehetőséget, hogy ezt meg is mutassák a környezetüknek. A verseny sok szempontból különleges: A diákok nem egy, hanem mindjárt két témakörben versenyeznek. A versenytémákat a diákok öt lehetőség közül…

Celoslovenská vedomostná súťaž – EXPERT GENIALITY SHOW

Študenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 02.12.2014 už ôsmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu…

Exkurzió a Szlovák Műszaki Múzeumban

Az ökonómiai tantárgybizottság 2014. november 21-én tanulmányi utat szervezett a Szlovák Műszaki Múzeumba, Kassára. Az exkurzión a kereskedelmi akadémiai szak I.A osztályos tanulói vettek részt.  A program két részből állt: “Az írógépek fejlődése” című kiállítás megtekintése – A diákoknak lehetőségük volt több, mint 150 írógép megtekintésére az első, 1870-es évből származótól egészen a maiakig. Továbbá…