Halloweenská zábava

27. októbra sa na našej škole tradične konala Halloweenská zábava. Halloween, okrem rôznych tradícií ponúka jedinečnú príležitosť popustiť uzdu fantázií a jednoducho – zabaviť sa. Dnešný deň sme strávili v tomto duchu. Žiaci mali vytvorený mimoriadny rozvrh, počas ktorých sa mohli zúčastniť rôznych aktivít. Počas mimoriadneho rozvrhu žiaci mohli navštíviť rôzne stanovištia, kde ich čakali…

Aj my sme sa zapojili do ponožkovej výzvy

Utorok 21.3. pod záštitou nášho školského parlamentu sme sa po prvýkrát na našej škole zapojili do ponožkovej výzvy a tým si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý je oficiálne uznaný od roku 2012. Symbolika dátumu 21.3. je v skutku jednoduchá. Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré vzniká trizómiou 21. páru chromozómu a preto práve tento dátum. Druhá symbolika…

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na pôde našej školy

Dňa 2.marca 2023 sa uskutočnila prezentácia Univerzity J. Selyeho Komárno na pôde našej školy. Zástupcovia centra kariérneho poradenstva a Mgr. Zsolt Görözdi, ThD. vedúci katedry systematickej a praktickej teológie oboznámili našich žiakov končiacich ročníkoch s ponúkanými odbormi, možnosťami štúdia. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení virtuálne s mestom Komárno, so študentským životom na škole…

Projektový deň a Deň otvorených dverí na strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci

Posledný februárový piatok sa uskutočnil záverečný deň nášho projektu s názvom –   Medzibodrožský darčekový kôš – Podpora regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022. Okrem prezentácie remesiel a ľudových tradícií sa na našej škole konal aj deň otvorených dverí, kde sa do aktivít zapojili aj žiaci partnerskej školy v Sárospataku a miestnej…

Hviezdy na červenom koberci

Dňa 21.2.2023 žiačky našej školy Cyntia Szepesiová so svojou modelkou Noémi Demeterovou z II.C triedy, odboru kaderník, sa zúčastnili regionálnej súťaže študentov stredných odborných škôl v dekoratívnom líčení a účesovej tvorbe v Michalovciach.  Cieľom súťaže bolo preverenie zručností žiakov na tému –  HVIEZDY NA ČERVENOM KOBERCI. Červený koberec patrí ku každému slávnostnému gala eventu. Väčšinou sa spája s ceremóniou odovzdávania…

Poznaj slovenskú reč

Na našej škole sa dňa 17. 02. 2023 konala súťaž Poznaj slovenskú reč, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov maďarských tried. V tejto súťaži žiaci predviedli svoje vedomosti v predmete slovenský jazyk. Súťaž pozostávala z troch druhov úloh. V prvej úlohe si žiaci mali zapamätať čo najviac informácií z prečítaného populárno-náučného textu,…

„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v roku 2022“ na Strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci

Stredná odborná škola techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci zvíťazila vo výberovom konaní Ministerstva školstva, vedy techniky a športu SR na podporu regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám. Cieľom projektu s názvom Medzibodrožský darčekový kôš je priblížiť žiakom ľudové tradície a remeslá súvisiace s pestovaním hrozna a ovocia: ľudové piesne, ľudové tance,…

Prezentácia Ozbrojených síl na pôde našej školy

Dňa 16. februára 2023 k nám zavítali zástupcovia ozbrojených síl pod vedením nrtm. Dávida Komu, aby našich študentov oboznámili s podmienkami vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR, priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.…

Podporujeme remeslá

Dňa 14.02.2023 sa konalo podujatie s názvom “Podporujeme remeslá”, ktoré vyhlásila Odborná škola technická na Kukučinovej 23 v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy – odbor murár – Denis Naď a Viktor Barna. Študenti mohli prejaviť oddanosť svojmu povolaniu tým, že poznali a vedeli využívať moderné technológie a postupy pri jednotlivých úlohách, a ktoré…

Valentínska pošta

Deň svätého Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Z tejto príležitosti školský parlament pripravil pre žiakov, a všetkých zamestnancov školy, akciu s názvom „Valentínska pošta.“ Všetky romantické duše mali možnosť poslať cez valentínsku schránku vyznanie lásky, či priateľstva, komukoľvek z našej školy. Členovia školského parlamentu roztriedili Valentínky…

Z R U Č SEO

Predmetová komisia ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJÁRSKYCH PREDMETOV pri SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, uskutočnila súťaž Z R U Č  SEO, ktorá sa konala dňa  10. februára 2023  v areáli školy v Kráľovskom Chlmci. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.  …