Dni otvorených dverí

Vieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole, získavali informácie o jednotlivých študijných i učebných odboroch. Vyučujúci spolu so študentmi našej školy pripravili pre žiakov základných škôl ukážkové hodiny z jazykov, prírodovedných a odborných predmetov. Naši hostia mali možnosť …Čítať ďalej →

HARMONOGRAM ZS 2013 v mimoriadnom termíne september

 Trieda UčebnýOdbor Početžiakov Termín a miesto konania skúšky Písomná časť Praktická časť Ústna časťIII.Dkaderník220.9.2013 Kráľovský Chlmec20.9.2013 Kráľovský Chlmec20.9.2013 Kráľovský Chlmec    7.30- 8.308.45-12.3013.15 – 14.30    12.30- 13.15 obed Čítať ďalej →

List predsedu Košického samosprávneho kraja

Košice 30. augusta 2013Vážení pedagógovia, pracovníci škôl a školských zariadení, milí študenti!Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky. To je myšlienka českého spisovateľa Eduarda Bassa, ktorý stvoril slávnu Klapzubovu jedenástku. Myslím si, že je veľmi pravdivá, veď prestávka víťazí vo väčšine ankiet na tému Najobľúbenejší predmet v škole. Prestávka je ten čas, keď organizmus školy bzučí ako úľ, keď sa k vzdelávaniu pridáva aj bežný život. V triedach, na chodbách aj v zborovni. Prestávky robia z každej školy živé spoločenstvo, komunitu ľudí, ktorých na pár rokov spája…Čítať ďalej →

Príhovor riaditeľa školy

Milí žiaci! Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor !Dovoľte mi, aby som Vás privítal na pôde Strednej odbornej školy Kráľovský Chlmec z príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2013/2014. Dúfam, že ste si užili krásne a ničím nerušené prázdniny, že sa Vám všetkým podarilo dostatočne si oddýchnuť od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Leto je za nami a my sa tu opäť stretávame, aby ste vy žiaci zasadli do školských lavíc a získavali nové a nové informácie a my pedagógovia, aby sme Vám tie…Čítať ďalej →

Slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO

  SOŠ - Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality. Produktom Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 "Výchovno - vzdelávací proces". Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Všetky rozhodnutia vedú k žiakovi a v záujme žiaka.  Čítať ďalej →