List predsedu Košického samosprávneho kraja

Košice 30. augusta 2013Vážení pedagógovia, pracovníci škôl a školských zariadení, milí študenti!Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky. To je myšlienka českého spisovateľa Eduarda Bassa, ktorý stvoril slávnu Klapzubovu jedenástku. Myslím si, že je veľmi pravdivá, veď prestávka víťazí vo väčšine ankiet na tému Najobľúbenejší predmet v škole. Prestávka je ten čas, keď organizmus školy bzučí ako úľ, keď sa k vzdelávaniu pridáva aj bežný život. V triedach, na chodbách aj v zborovni. Prestávky robia z každej školy živé spoločenstvo, komunitu ľudí, ktorých na pár rokov spája…Čítať ďalej →

Príhovor riaditeľa školy

Milí žiaci! Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor !Dovoľte mi, aby som Vás privítal na pôde Strednej odbornej školy Kráľovský Chlmec z príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2013/2014. Dúfam, že ste si užili krásne a ničím nerušené prázdniny, že sa Vám všetkým podarilo dostatočne si oddýchnuť od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Leto je za nami a my sa tu opäť stretávame, aby ste vy žiaci zasadli do školských lavíc a získavali nové a nové informácie a my pedagógovia, aby sme Vám tie…Čítať ďalej →

Slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO

  SOŠ - Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality. Produktom Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 "Výchovno - vzdelávací proces". Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Všetky rozhodnutia vedú k žiakovi a v záujme žiaka.  Čítať ďalej →