5. ročník športovej olympiády

Ako býva zvykom na našej škole, jún nie je iba mesiacom vyvrcholenia celoročného úsilia žiakov a ich pedagógov a radostných chvíľ očakávania letných prázdnin, ale aj športovania a zdravého súperenia. 14.6.2013 sme už piaty rok organizovali Športovú olympiádu Medzibodrožia pre žiakov základných škôl nášho regiónu v priestoroch pracoviska školy v Čiernej nad Tisou. Tento rok sa súťaže zúčastnilo nasledovných 9…

Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

       V priestoroch SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23 sa dňa 11.6.2013 uskutočnilo školské kolo  Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl, zmerali si sily s pravopisom a gramatikou. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: Valéria Harcsová (I.A) 2. miesto: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A) 3. miesto: Klaudia Világiová (II.A)  a Bálint Magyar…

Helyesírási verseny szlovák nyelvből

       Iskolánkon 2013. június 11-én tartottuk a szlovák nyelvű helyesírási verseny iskolai fordulóját. A résztvevők az osztályfordulók sikeres továbbjutói voltak, akik a helyesírás és nyelvtan terén mérték össze tudásukat. Az versenyen a következő végeredmény született: 1. hely: Valéria Harcsová (I.A) 2. hely: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A) 3. hely: Klaudia Világiová…

„LELKETLENSÉG” diszkrimináció ellenes nevelési koncert

2013. június 6-án a királyhelmeci szakközépiskola diákjai a martini Letart produkciós iroda rendezésében „LELKETLENSÉG” címmel diszkrimináció ellenes nevelési koncerten vettek részt a királyhelmeci gimnázium előadótermében. A koncertet az I.A, II.A, III.A, I.D, III.D és az I.NŠ osztályok mintegy 100 diákja tekintette meg.  Az előadás olyan aktuális problémákat boncolgatott, mint az intolerancia, megfélemlítés, és az egyre…

Antidiskriminačno-motivačný koncert BEZSVEDOMIE

Dňa 06. júna 2013 mali žiaci Strednej odbornej školy možnosť v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci zúčastniť sa na antidiskriminačno-motivačnom koncerte BEZSVEDOMIE v podaní umeleckej spoločnosti Letart production v Martine. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov nasledovných tried: I.A, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ. Koncert spojil v sebe pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu…

Akciótervezet – 2013 június

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.A o 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17 Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ 8:00, Gymnázium Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J.…

Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť…

„Európa jövője a kezünkben van“

2013, a polgárok európai éve alkalmából megrendezett verseny megyei fordulója  Minél jobban ismerik majd az emberek jogaikat európai uniós állampolgárokként, annál jobb döntések születnek majd Európában.  (2013, a polgárok európai évének víziója) 2013. május 27-én iskolánk diákjai részt vettek az „Európa jövője a kezünkben van” című konferencián, melyet Mgr. Monika Smolková európai uniós parlamenti képviselő 2013, a polgárok…

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe. (Vízia pre Európsky rok občanov 2013) Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa…

A “Fiatal kőműves” verseny 3. évfolyama

2013. május 23-án került megrendezésre a Fiatal Kőműves elnevezésű verseny III. évfolyama a kassai műszaki szakközépiskolában. A versenyen 6 szlovákiai szakközépiskola diákjai vettek részt Bártfáról, Ólublóról, Eperjesről, Kassáról, Dobšináról, Királyhelmecről, sőt egy csehországi szakközépiskolából, Ostraváról is érkeztek versenyzők. A kassai műszaki szakközépiskola a versenyt a Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce vállalattal közösen szervezte.Iskolánkat Balla Máté és…