Štvorročné študijné odbory ukončené maturitou

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2413 K mechanik strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik 3968 M logistika Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a…

Trojročné učebné odbory

Trojročné odbory Trojročné odbory Štvorročné odbory Štvorročné odbory Nadstavbové štúdium Nadstavbové štúdium 2487 H 01 autoopravár – mechanik 3661 H murár 6456 H kaderník 3152 H 02 Krajčír-dámske odevy Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú…

Olympijský non-stop beh

ZVLÁDLI TO !!!  Je to až neuveriteľné!  Non-stop, deň – noc, 2124 km. Aj keď vieme, že mladí ľudia majú v sebe veľa energie, neskrývali sme obavy. Je to predsa veľa! Po troch dňoch to vyzeralo naozaj tak, že sa naše obavy naplnia. Nedostatok spánku (3 max. 4 hodiny, v niektorých prípadov hádam aj precenenie…

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Nedeľa 07.10 2012 bola pre Košice, aj niekoľko študentov našej školy výnimočná. Namiesto chutného nedeľňajšieho obedu a zaslúženého odpočinku po ťažkom týždni sme sa totiž rozhodli trošku zašportovať. Zúčastnili sme sa 89. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý je najstarším svojho druhu v Európe a po Bostonskom maratóne druhým najstarším na svete.Z cieľa odštartovalo…

Olympijský rok 2012 v našej škole

Výsledným efektom pedagogickej činnosti je všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Toto prastaré, ale vždy aktuálne poznanie antických pedagógov sa každodenne premieta do života našej školy, samozrejme i s aktívnym prispením väčšej časti žiakov. Výchovno-vzdelávacie metódy starovekých Grékov nie sú v dnešnej dobe len akýmsi perorálnym klišé.  Žijeme v roku 2012, teda v roku XXX. letných hier…

Slávnostné odovzdávanie certifikátu ISO

  SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2009 a má zavedený efektívny systém manažérstva kvality. Produktom Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec je v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 “Výchovno – vzdelávací proces”. Za najdôležitejšie kritérium, ktoré určuje kvalitu školy, považujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na…