TOP murár

8. júna 2022 sa na pôde Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci znova uskutočnila súťaž TOP murár. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka z odboru murár, kde si zmerali sily počas riešenia kreatívnych úloh. Miestom súťaže bola moderne vybavená odborná učebňa – rysovňa. Žiaci ukázali svoju šikovnosť v rámci…

Gyermeknap az iskolánkon

A Nemzetközi Gyermeknapot minden év június 1-jén ünnepeljük, az öröm, a jó közérzet és a gondtalanság szimbólumaként – összhangban a közelgő szép idővel és a közeledő nyárral. Kevesen tudják, hogy a Nemzetközi Gyermeknap ösztönzője a második világháború volt, amely több ezer gyermek halálát okozta. Ez a tény szükségessé tette a gyermekek védelmét, boldog és békés…

Deň detí na našej škole

Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna ako symbol radosti, pohody a bezstarostnosti v symbióze s prichádzajúcim pekným počasím a blížiacim sa letom. Málokto asi vie, že prvým stimulom pre Medzinárodný deň detí bola druhá svetová vojna, ktorá zabila tisíce detí. Vznikla tak potreba chrániť deti a vytvoriť im šťastné a pokojné detstvo, na ktoré si budú spomínať…

Plán akcií na mesiac jún 2022

  Plán akcií na mesiac jún 2022  1. jún 2022 Študijné voľno pre maturantov /IV.A, IV.B, II.NŠ/ 1. jún 2022 SOŠ hľadá talentov – Ki Mit Tud? / Žiaci školského parlamentu, súťažiaci – upresní sa zoznam žiakov, Mgr. Márk Orosz,  Mgr. Gabriela Tamašková/ 12:05-12:50, Amfiteáter SOŠTaR-MSZeMSZ Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.-10. jún 2022…

Testvériskola-látogatás Sárospatakon

A királyhelmeci Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolájának diákjai új élményekkel gazdagodtak. Testvériskolánk, a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon az idén ünnepelte a református egyházhoz tartozásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból kaptunk meghívást az iskolalátogatásra, közben diákjaink érdekes programokon vehettek részt. A fiúk körében a legizgalmasabb megmérettetés a futballmérkőzés volt, ahol kitűnő eredményt értek el.…

Návšteva partnerskej školy v meste Sárospatak

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel sa opäť obohatili o nové zážitky. Naša partnerská škola, Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon, pri príležitosti 10. výročia jej fungovania pod vedením reformovanej cirkvi nás pozvala na návštevu školy, v rámci ktorej sme sa mohli zúčastniť zaujímavých programov. Pre chlapcov bol najpútavejšou aktivitou futbalový turnaj, kde dosiahli vynikajúci výsledok,…

Ballagás 2022

„Életünk legfontosabb dolgai nem rendkívüliek vagy grandiózusak. A legfontosabbak azok a pillanatok, melyekben úgy érezzük, valaki megérintett.” Úgy gondolom, valami hasonló történt itt és most. Valami véget ért, de minden most kezdődik el. Igen. Ezzel a nappal megszűnnek a gondtalan diákévek. Pár nap múlva vár a nagy megmérettetés, az érettségi, és egyúttal egy új fejezet,…

Rozlúčka 2022

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré sa nám zdajú, akoby trvali večnosť, iné sú iba kratučké okamihy. Čas, ktorý štvrtáci z tried IV.A a IV.B strávili na našej škole, bude určite patriť k  najkrajším aj nezabudnuteľným obdobiam našich životov. Štyri roky boli žiakmi SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci. Štyri  roky, ktoré boli pre…

Erasmus+ program Győrben

Projekt száma: 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125 Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Célja a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével. Az idén 27 diáknak volt lehetősége részt venni Magyarországon, Győrben…

Program Erasmus+ v meste Győr

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000007125 Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť…