A „Matematický klokan“ verseny kiértékelése

dav Iskolánk diákjai a 2018/19-es tanévben is bekapcsolódtak a „Matematický klokan“ nemzetközi matematikai versenybe. A verseny legfőbb küldetése, hogy propagálja és népszerűsítse a logikai gondolkodást és magát a matematikát a tanulók körében. Továbbá lehetőséget biztosít a tanulóknak ahhoz, hogy összehasonlíthassák képességeiket más iskolák tanulóinak képességeivel. A versenybe iskolánk tanulói már rendszerességgel bekapcsolódnak minden tanévben.  A KADET O12…

Anglické predstavenie The Onlines

Výučbu anglického jazyka sme aj tento rok spestrili činohernou anglickou divadelnou inscenáciou s názvom The Onlines. Zúčastnili sa jej 25.4.2019 žiaci triedy I.A, I.B – MSZ, II.A – OA, II.C, III.A, III.D a II.NŠ – VLK v Historickej radnici v Košiciach. Bol to príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lajkoch a smajlíkoch, o prikrášlenej realite vo virtuálnom svete, v ktorom nie je všetko tak,…

The Onlines angol előadás

Az angol nyelv oktatását idén a The Onlines című színházi előadással színesítettük, melyen 2019. április 25-én az I.A, I.B, II.A, II.C, III.A, III.D és II.NŠ osztályok diákjai vettek részt a kassai történelmi városháza épületében. A történet Miloš, Zuza és Vladoról szólt, a virtuális világban megszépített realitásról, melyben nem minden az, aminek tűnik. Miloš szeretett édesanyjával és házi kedvencével él.…

Školské kolo 41. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 41. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.   Súťažné kolá                                    miesto                                                   termín Školské kolo                                     SOŠ Kráľovský Chlmec                                     25.2. 2019 Regionálne kolo                                TA Spišská Nová Ves                                          25.3.2019 Krajské kolo                                     SPŠ dopravná Košice                                            5.4.2019 Celoštátne kolo                     …

A Középiskolai Szaktevékenység – SOČ 41. évfolyamának iskolai fordulója szakközépiskolánkban

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma meghirdette a Középiskolai Szaktevékenység – SOČ verseny 41. évfolyamát. A verseny iskolai, regionális, majd kerületi fordulóból áll és országos megmérettetéssel zárul.   VersenyfordulóK                       HELYSZÍN                                              IDőPONT Iskolai                                               SOŠ Kráľovský Chlmec                                      2019.2.25. Regionális                                         TA Spišská Nová Ves                                         2019.3.25. Kerületi                                             SPŠ Dopravná Košice                                           2019.4.5. Országos                                            SOŠ Automobilová Košice                         2019.4.24 -…

Štafetový beh Kossutha 2019

Tento rok sme 13. apríla v sobotu v pochmúrnom počasí zabehli 12,5 km dlhú trasu medzi mestami Sátoraljaújhely a Sárospatak. Ráno o 09:30 sme štartovali zo Sátoraljaújhelyu a do cieľa sme dobehli na kúpalisko Végardó v Sárospataku. Našu školu reprezentovalo 5 študentov a jeden učiteľ. Ákos Kiss a Daniel Stach, žiaci I.B triedy, zmerali svoje sily na celej trase. Bernadett…

Kossuth – staféta 2019

Idén április 13-án, szombaton, borongós időben futottuk le a 12,5 km-es távot Sárospatak és Sátoraljaújhely városok között. Reggel 09:30 órakor Sátoraljaújhelyről rajtoltunk és a sárospataki Végardó Fürdőben futottunk célba. Iskolánkat 5 diák és egy tanár képviselte. Kiss Ákos és Stach Dániel, az I.B osztály tanulói, egész távon mérettették erejüket. Bacskai Bernadett, Šiška Stela, és Tarcal Kristína…

Plán akcií na mesiac máj 2019

    1.-máj 2019   Sviatok práce – Deň pracovného pokoja   6.máj 2019 Netradičná hodina literatúry – Ady 100, Pólos Árpád a Kövesdi Szabó Mária /PhDr. Andrea Pankovics, I.B ME, I.C, II.A MSZ, II.C, III.A ME, IV.A OA vjm a vyučujúci v týchto triedach – 5. VH/   11:15-12:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná:…

IV. ročník čitateľského maratónu konaného pri príležitosti Dňa maďarskej poézie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho. Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie, 11. apríla, pri príležitosti 114 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadala čitateľský maratón, už…