Erasmus+ 2018

Názov projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035070 Termín: 4.-24. február 2018 V rámci programu Erasmus+ sa naši žiaci zúčastnili tohto roku odbornej stáže v maďarskom meste Eger. Spolu 15 žiakov z odborov kaderník, autoopravár a mechanik elektrotechnik si prehlbovalo vedomosti zo svojho odboru počas troch týždňov v miestnych podnikoch. Aj touto…

Plán akcií na mesiac október 2018

    2.október 2018     Triedny aktív ZRPŠ /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia III.A triedy /   14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     11.október 2018   Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/3 pedagógovia SOŠ/   9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő…

Príhovor predsedu KSK k novému školskému roku 2018/2019

Vážení pedagógovia, milí študenti, prváci i vy, ktorí sa vraciate do známeho školského prostredia! Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Za sebou necháva slnečné dni plné oddychu, zábavy, cestovaní a zážitkov. Zabehnutý pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystriedajú školské povinnosti. Som však presvedčený, že počas leta, ktoré sa pomaly končí, ste načerpali dosť…

Jubilejný 10. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport považujeme za súčasť každodenného života mladého človeka. Škola vo svojom výchovnom procese má v tomto smere svoju nezastupiteľnú funkciu. Toho príkladom je aj Športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia, ktorej 10. ročník bol zorganizovaný 22. júna 2018 v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Dobrá pripravenosť športovísk i celková organizácia  hier bola zárukou toho, že i napriek…

Jubileumi sportolimpia a Királyhelmeci Szakközépiskolában

A Királyhelmeci Szakközépiskolában közvetlenül az olimpiai világnap előtt, június 22-én rendeztük meg a bodrogközi alapiskolák diákjainak 10. sportolimpiáját. Az egésznapos versenyen Bodrogköz és az Ung-vidék tizenegy alapiskolájának közel háromszáz tanulója mérte össze tudását egyéni és csapatsportágakban. Az ünnepélyes bevonulás után a szakközépiskola diákjai rövid részletet mutattak be a Macskák című musicalből, majd a vendégek üdvözlése következett. Nemsokára…

FIATALOK DIVATJA című képzőművészeti verseny kiértékelése

A Királyhelmeci Szakközépiskolán működő ruhaipari és fodrászati szaktantárgyak tantárgybizottsága 2018. május 22-én tartotta a képzőművészeti verseny Fiatalok divatja kiértékelését. A versenyre 22 pályamunka érkezett a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskoláról és a Királyhelmeci Szakközépiskola diákjaitól. A rajzverseny eredménye: I. helyezett Büti Rebeka – VIII. B ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec II. helyezett Resko Klaudia VIII. B ZŠ s VJM…