Plán akcií na mesiac január 2018

12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/ celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová 16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia…

VII. Legere Irodalmi Verseny

2017.december 18-án került sor a VII. Legere Irodalmi Verseny utolsó fordulójára Nyitrán. A nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet és az Arany A. László Polgári Társulás közös szervezésében megvalósuló verseny témája idén Arany János életműve volt. A középiskolás versenyzők háromszor látogattak el a rendezvénynek otthont adó egyetemre. Míg a benevezett csapatok a feladatlapok kitöltésével birkóztak,…

Literárna súťaž Legere

18. decembra 2017 sa uskutočnil 7. ročník literárnej súťaže Legere v Nitre. Témou súťaže bolo životné dielo Aranya Jánosa. Stredoškoláci v troch kolách absolvovali súťaž na domácej pôde vysokej školy. Kým študenti súťažili a riešili úlohy, sprevádzajúci učitelia sa zúčastnili prednášok. V poslednom kole sa zmenila súťaž: namiesto prednášajúcich učiteľov sme si vypočuli žiakov. Toho roku sa súťaže zúčastnilo…

Tisztelt vendégek!

Az ünnepek olyanok, mint a virágok. Két fajták lehetnek. Az egyik fajta olyan, mint a mezei virágok. Azokról gondoskodik az Isten. A kultúránkból és a hagyományunkból erednek. Ilyen például a karácsony. A másik típusú ünnepek olyanok, mint a kerti virágok. Azt nekünk kell gondozni. Mi döntünk az elültetéséről, helyéről és további életéről. Ilyen a szalagavató…

Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, vážení kolegovia, vážení hostia, milí študenti!

Teší ma, že ste prijali pozvanie mojich študentov a rozhodli ste sa spolu s nimi osláviť  mladosť a krásu  vstupu  do sveta dospelých. Milí žiaci, tento večer sa nekončí váš študentský život, je to len medzník, ktorý znamená začiatok niečoho nového vo vašom živote. Onedlho vás ozdobí zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje, a tiež…

Objednávky 2018

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Predmet objednávky Celková suma s DPH Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver. zmluvou Meno/Názov/Adresa/Sídlo IČO Meno, priezvisko, funkcia 01/01/2018  15.01.2018  lampa s modulom  500,- € Web Retail s.r.o. Husenecká 903/10 130 00 Praha 3 28876431 Ing.Ivan Beňo riaditeľ školy 02/01/2018  15.01.2018 oprava požiarneho vodovodu  125,- €…

Liliomfi a Kassai Thália Színházban

Nem maradhat el tanév a Kassai Thália Színház előadása nélkül. Az idén is ellátogattunk Európa legkeletibb magyar színházában Szigligeti Ede Liliomfiának az előadására. A szerencsés színházlátogatók az I.A gépész, II.A, III.A osztályok tanulói voltak. Kemény fába vágta a fejszéjét a színház rendezője, mert a legendás Makk Károly filmmel nagyon nehéz volt felvenni a versenyt. A…