HEURÉKA 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Školský život to nie je len akýsi časový sled pekne na seba nadväzujúcich udalostí. Je to súhrn nespočetných úloh, ktoré si študent ani  neuvedomuje, ale je súčasťou výchovného obsahu jeho budúceho života a konania. Jednou z metód formovania osobnosti mladého človeka sú aj vedomostné súťaže,  ktorých súčasťou na našej škole je obľúbená HEURÉKA. Jej 4. ročník sa uskutočnil 16. novembra 2016. Tento dátum v podvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu je už tradičný a prostredníctvom histórie symbolizujúci náš každodenný hodnotový horizont. I tento ročník mal svoju kvalitu a preveril vedomosti žiakov, pričom hierarchia súťaže zostala nezmenená. Z predkola, ktoré sa…Čítať ďalej →

Exkurzia do Slovenského technického múzea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Exkurzia a vychádzka umožňujú žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získavajú komplexnejšie vedomosti. V tomto duchu sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A  pod vedením Ing. Denisy Mihalčíkovej zúčastnili 15. 11. 2016 exkurzie v  Slovenskom technickom múzeu. Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea oboznámila žiakov s vývojom písacích strojov  od druhej  polovice 19. storočia až po súčasnosť.  Súčasťou  expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov. Žiaci si  mohli vyskúšať nielen písanie na klasických písacích strojov, ale aj vytáčanie čísel…Čítať ďalej →

Výstava Kontraszt v Kisvárde

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 4. novembra v rámci preventívneho programu našej školy sme navštívili výstavu Kontraszt v Kisvárde. Táto výstava je jedinečná, má preventívny charakter. Je to audio-vizuálna výstava, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúce sa rodín a mládeže a to s nemilosrdnou úprimnosťou. Výstava predstavuje témy, o ktorých sa neveľmi radi rozprávame, ale žijeme s nimi, alebo dennodenne sa s nimi stretávame vo svojom prostredí. Sú to témy ako drogy, interrupcia, násilie v rodine, samovražda atď. Výstava, ktorá je o živote, nás mnohých hlboko dojala. Máme sa z nej, čo učiť. Nikdy nie je na to neskoro.  [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481265522978-23a525e9-686a-0" include="13336,13337,13338,13339,13335"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 20. októbra 2016  študenti II.A-OA a III-OA  sa spolu s vyučujúcou Ing. Andreou Polákovou  zúčastnili 14. Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.  V  pavilóne boli rôzne stánky;  firma Mayko ponúkala informácie  o zdravej výžive,  kozmetike, očné vyšetrenie  a meranie hodnoty cukru v krvi, prezentovali v slovenskom a anglickom jazyku, žiaci zo zahraničia po anglicky, česky a poľsky; cvičná firma Vodárik pripravila pre návštevníkov kvíz, ich sponzorom sú VVK, Košice. Naj... získala od nás CVF  Centrum zdravia a krásy Moy – Ko,  ktorá ponúkala širokú paletu služieb v oblasti zdravia a krásy. Žiaci boli …Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú triedu s jesennou tematikou

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Žiacka školská rada v školskom roku 2016/2017 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou. Cieľom  bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom žijú a trávia veľa času, udržali v príjemnej atmosfére. Hodnotiteľmi boli nasledovní pedagógovia: Ing. Bernáthová, Ing. Kovácsová, Ing. Polláková a  dvaja členovia Žiackej školskej rady.  Jednotlivé triedy svoju kreativitu využili pri výzdobe okien, tabule i  skriniek. Vo štvrtok 27. 10. 2016 horeuvedená komisia vyhodnotila snahu jednotlivých  tried a výsledok bol nasledovný: Najviac bodov dosiahla I.NŠA trieda, druhé miesto obsadila  I.A a II.A trieda a tretie miesto získala III.A trieda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481288692265-f77396e8-c5e1-10"…Čítať ďalej →

Tekvicový festival

Pred jesennými prázdninami sme na našej škole usporiadali tekvicový festival. Cieľom bolo priblížiť tento sviatok , ktorý  k nám prišiel z Ameriky a rozšíril sa pomerne rýchlo, hoci my si v tieto dni pripomíname Sviatok všetkých svätých.  Žiaci  po krátkej interaktívnej  hre začali vyrezávať tekvice a zhotovili rôzne jesenné dekorácie.  Na záver celej akcie sme ešte raz  zdôraznili, že 1. november  je u nás v Európe  kresťanským sviatkomČítať ďalej →

Odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová komisia strojárska a elektrotechnická zorganizovala dňa 27. 10. 2016 pre  študentov tretích, štvrtých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Inovácia v oblasti techniky. Otvorila sa nám možnosť nazrieť do laboratória enviromentálneho a biomedicinského inžinierstva. Žiaci videli, ako v súčasnosti zasahuje do každodenného života automatizácia, mechatronika, robotika ale aj manažment. Tieto predmetové komisie by chceli aj v budúcnosti pokračovať v tejto forme a metóde vzdelávania žiakov. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481288100998-7dd579a6-6798-0" include="13289,13290,13291,13292,13293,13294,13288,13295"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2016

  01.december 2016     EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž / Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 5. a 6. vyučovacia hodina, učebňa B17  SOŠ – Szakközépiskola  Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 02.december 2016 Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska a amfiteátra od 14:00, amfiteáter v areáli SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  03.december 2016   Stužková oslava IV. A triedy / Ing.Mária Šipošová, žiaci IV.A triedy/ 18:00 - 05:00, Základná škola s vjm, Kráľovský Chlmec, jedáleň Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová  04.december 2016 II. Mikulášsky beh / Ing. Brigita Bernáthová , I.C – 3, II.A – 3, I.NŠB –…Čítať ďalej →

Burza práce v našom mestečku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 20.10.2016 pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnila aktivity na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce. Pracovné agentúry a zamestnávatelia z blízkeho i ďalekého regiónu poskytovali poradenstvá a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest. V rámci celoživotného vzdelávania sa do tejto aktivity zapojila aj naša škola s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Prítomní mali k dispozícií brožúry, a veľké množstvo informácií zo strany vedenia školy. Na…Čítať ďalej →

Návšteva knižnice

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha,“ povedal kedysi známy filozof L. A. Seneca. V  snahe vybudovať  pozitívny vzťah žiakov ku knihám a presvedčiť ich, že aj v súčasnosti  majú knihy v tomto svete dôležité miesto, žiaci I. A triedy dňa 19. 10. 2016 vymenili hodinu slovenského jazyka a literatúry v triede za návštevu Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci. Tu sa žiaci oboznámili s rozdelením kníh,  výpožičným poriadkom i  vedením evidencie knižného fondu. Žiaci si mali možnosť prezrieť krásne priestory knižnice, nadýchať sa vône kníh, zobrať si ich do ruky a začítať sa do nich. Aj takýmto spôsobom chceme v našich žiakoch…Čítať ďalej →