L´OREAL iskolázás

Iskolánk tanárai 2017.november 21-én a L´OREAL kozmetikai és hajápolási termékeket gyártó céggel közösen iskolázást szervezett a fodrász és hajkozmetika szakokon tanuló diákok számára. A szakmai oktatás vezetője Pankuchová Andrea elsősorban bemutatta cége termékeit, majd ismertette a velük való munkát, pontosabban a hajfestés és melírozás technikáját. Az iskolázás nagyon hasznosnak bizonyult, diákjaink szívesen vettek részt a közös munkában, sok új információval…

Školenie L´OREAL

Školenie L´OREAL,  ktoré sa uskutočnilo dňa 21.11.2017,  bolo určené pre žiakov učebného odboru  kaderník a študijného odboru  vlasová kozmetika. Cieľom školenia bolo oboznámiť sa  s produktmi  L´OREAL  PROFESIONAL a vyskúšať si prácu s nimi. Školiteľky p. Andrea Pankuchová – obchodný zástupca a p. Želmíra Čigašová – technológ L´OREAL PROFESIONAL,  v teoretickej časti oboznámili žiakov s produktmi  a v praktickej časti ukázali technologické postupy farbenia…

Tanulmányi kirándulás

A gépészeti tantárgybizottság 2017. 11. 21-én tanulmányi kirándulást szervezett az első évfolyamban tanuló diákok számára, illetve az első és másod évfolyamos felépítményi szakon tanuló diákok számára a Kassai Műszaki Egyetemre, amelynek témája Újdonságok a gépészetben. A tanulmányi kirándulás célja az volt, hogy a diákok betekintést szerezzenek az automatizált gépgyártásban használt műszaki anyagokba, valamint a gépkocsigyártásban használatos új fejlesztésekbe…

Odborná exkurzia

Predmetová komisia strojárska  zorganizovala dňa 21. 11.2017 pre  študentov prvého ročníka študijného odboru a nadstavbových štúdií odbornú exkurziu  na Technickú Univerzitu v Košiciach s tematikou Novosti v strojárstve na  TUKE. Cieľom odbornej exkurzie bolo žiakom poukázať na technické materiály používané v automatizovanej strojárskej výrobe, ako aj na vývojové trendy v automobilovej výrobe ako aj spoznať stupne riadenia a organizovania výroby. Táto predmetová komisia…

Üzemlátogatás a borsi áramátalakító állomásra

Az elektrotechnikai tantárgyak tantárgybizottsága éves tervének alapján 2017. november 21-én szakmai üzemlátogatásra került sor. A III.A és IV.A osztály elektrotechnikai műszerész szakos tanulói látogattak el a borsi áramátalakító állomásra. Az akción 28 diák és két szakoktató vett részt. A diákok betekintést nyertek az egyenirányító állomáson folyó munkába, láthatták a 22 kV-os tápvezetéket, megismerkedtek a reaktor és a 6…

Exkurzia v trakčnej meniarni

V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 21.11.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia do trakčnej meniarne Borša. Akcie sa zúčastnilo 28 žiakov III. A a IV. A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik a dvaja  majstri odbornej výchovy. Žiaci získali poznatky  v týchto témach: 22 kV-vá napájacia časť, funkcia reaktora a šesťfázového transformátora, činnosť ochrany a usmerňovačov. Cenné informácie majú možnosť…

Plán akcií na mesiac december 2017

december 2017 Preventívny program „Duševné zdravie“ /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.C, I.D triedy/ na zastupovaných hodinách v I.A, I.C, I.D triede, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 1.december 2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /členovia PRK PVP/ 14:05, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 3.december 2017 Mikulášsky beh…

Márton-napi Libagalibán voltunk

Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ, valamint Nagytárkány község önkormányzatának együttműködésével idén október 21-én került megrendezésre, Nagytárkány utcáin a már hagyománnyá vált Márton-napi Libagaliba. Ezen a színvonalas rendezvényen, minden éven iskolánk is képviselteti magát. Habár idén az időjárás nem nagyon kedvezett, programunk mégis felkeltette a vendégek figyelmét. Kekeš Marek III.A osztályos tanulónk segítségével bemutattuk és működésbe hoztuk  lego robotjainkat…

BOLI SME NA SVÄTOMARTINSKOM FESTIVALE

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci a obec Veľké Trakany pripravilina sobotu 21.10.2017 tradičný Svätomartinský festival Liba Galiba. Na podujatí sa zúčastnila aj naša škola pod vedením  zástupkýň RŠ.  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, prezentácia odborov technického zamerania –  strojárstvo a elektrotechnika mali veľkolepý úspech. Vďaka Marekovi Kekešovi, žiakovi III.A triedyodboru mechanik elektrotechnik boli predvedené programovateľné…

A legeredetibb halloweentematikájú osztály

A diáktanács október elején versenyt hirdetett meg, melynek célja az osztálytermek kellemesebbé tétele, az adott évszaknak megfelelően. Idén témát is meghatároztunk: Halloween ünnepe. Mivel ezen ünnep nem a klasszikus értelembe vett szépségről, hanem inkább a rútságról, félelemről szól, így az osztályok többségében is megjelentek a boszorkányok, szellemek, denevérek, fekete macskák és egyéb ijesztő rémalakok. A diákok fantáziájának semmi sem szabott…