Jesenné kolo minifutbalu

Myšlienka rozvoja športu v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je zakotvená v Pláne hlavných úloh školy. Jej cieľom je šíriť ideu rozvoja fyzických a morálnych kvalít žiakov školy. Túto činnosť podporilo aj jesenné kolo medzitriednej minifutbalovej ligy pre žiakov našej školy, ktorého  sa zúčastnilo 62 žiakov z 9-tich tried. Ako to zdôraznila vo svojom otváracom prejave zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické…

Könyvtárlátogatás Királyhelmecen

2017.10.11-én az I.A osztály diákjai Fekete Mária tanárnő kíséretében meglátogatták a királyhelmeci Regionális Könyvtárat. Kellemes környezet, légkör és szívélyes emberek fogadták őket. Hellyel kínálták a diákokat, majd beszámolót tartottak a könyvtár múltjáról és jelenéről. Megtudták, hogy a könyvtár magyar, szlovák és angol nyelvű szak- és szépirodalommal rendelkezik, hogy a könyvtárat idősek és fiatalok egyaránt látogatják és azt is, hogy időközönként…

Plán akcií na mesiac november 2017

6.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4.vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:…

Návšteva mestskej Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci

11. októbra 2017 žiaci I.A triedy navštívili knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Pracovníci knižnice srdečne ich privítali, posadili ich a potom predstavili im minulosť a prítomnosť knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica disponuje maďarskou, slovenskou i anglickou krásnou i odbornou literatúrou, že knižnicu navštevujú starší i mladší a aj to, že v určitých časových intervaloch vynášajú knihy tým, ktorí už nie sú schopní navštíviť knižnicu.…

Geodetické práce

Žiaci odboru stavebníctvo z II. NŠ triedy  a niektorí žiaci odboru murár z II.C triedy  mali možnosť sa oboznámiť s geodetickými prácami v teréne. Počas exkurzie vo firme Leica videli  nové geodetické prístroje, ktoré sa v súčasnej praxi používajú. Hlavným cieľom exkurzie bolo pochopiť princíp merania a vytyčovania polohy bodu a jeho nadmorskej výšky všetkými metódami. Okrem…

Geodéziai munkák

Iskolánk építészeti és kőműves szakán tanuló diákjaink számára tanulmányi kirándulást szerveztünk a Leica geodéziai munkákat és méréseket végző cég irodáiba. A látogatás alatt a diákok megismerkedhettek a geodézia terepmunkákhoz tartozó segédeszközökkel. A tanulmányi kirándulás fő célja a geodéziai mérések egyik fontos fajtájának a helymeghatározásnak és a felmérendő pontok egyértelmű meghatározásának gyakorlati elsajátítása volt. Ebben Alexander Beláz mérnökúr volt segítségünkre. Bemutatta a diákoknak…

Európska noc výskumníkov

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29. 9. 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice. Mottom festivalu je “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy  bez…

Európai Kutatók Éjszakája

Idén, szeptember 29-én már 11. alkalommal került megrendezésre a Európai Kutatók Éjszakája programsorozat Pozsony, Besztercebánya, Zsolna, Kassa, Poprád valamint, Felsőmecenzéf és Léva városaiban. A 2017-es programok közös jelszava: Made by Science – Tudomány által megalkotva. Az érdeklődők ezen a napon megismerkedhetnek a kutatói munka szépségével és izgalmával. Az Európai Unió Bizottsága által kezdeményezett eseménysorozat a társadalom minden tagjának bemutatja…

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa  od r. 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Upriamuje sa tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby  sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Naša škola sa ho tento rok rozhodla…

Európai Nyelvek Napja

Az Európai Nyelvek Napja egy a nyelvi oktatás terén megrendezett számos rendezvények napja szerte Európában. A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta ünnepeljük szeptember 26-án. Az esemény az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is mert meggyőződése, hogy a nyelvi sokszínűség a kultúrák közötti…