Exkurzia do Botanickej záhrady

Žiaci III.A triedy odboru OA a žiaci I.NŠ triedy odboru VLK sa rozhodli využiť jeden z posledných dní v škole v tomto školskom roku na potulky  Košicami. Výstavu krásnych motýľov exotických trópov pripravila Košická botanická záhrada a keďže ide o atraktívnu a  jedinú výstavu na Slovensku, rozhodli sme sa o ju navštíviť. Mali sme možnosť obdivovať…

Arany János emlékest

Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére a Mécs László Polgári Társulás és Királyhelmec városa magával ragadó, tartalmas emlékestet szervezett. A művelődési házban megtartott előadáson Máté László kassai tanár, író tartott ünnepi megemlékezést. A helyi oktatási intézmények meghívott diákjaival együtt közösen idézték fel a költő életútját és költészetének meghatározó mozzanatait. Iskolánkat Bodzás Edina II.A osztályos kereskedelmi…

Spomienkový večer Aranya Jánosa

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Aranya Jánosa usporiadalo Občianske združenie Mécsa Lászlóa a mesto Kráľovský Chlmec pamätný večer, na ktorom Máté László, košický profesor a spisovateľ, predniesol svoj slávnostný príhovor. Spolu s pozvanými študentmi mestských škôl si pripomenuli život a tvorbu básnika. Našu školu reprezentovala Edina Bodzásová z II.A triedy odboru obchodná akadémia prednesom básne, v…

Fiatal varrónők

2017.június 7-én iskolánk szakgyakorlati termében versenyt szerveztünk a konfekció gyártás szakon tanuló, első- és másodosztályos diákok részére „Fiatal varrónők”címmel. A verseny alatt a tanulók megmutathatták ügyességüket és rátermettségüket egyszerű párnahuzat, kötény és rövidnadrág varrásában. A versenybizottság tagjai – Mgr. Enikő Pogányová- helyettesnő, Judita Kázsmérová – szaktantárgyak oktatója és Bc. Alžbeta Körmöndiová mesternő – a következő kritériumok alapján…

Mladá krajčírka

Dňa 7.6.2017 sa uskutočnila v budove praktického vyučovania v krajčírskej dielne našej školy súťaž „ Mladá krajčírka“. Súťaže sa zúčastnili žiačky prvého a druhého ročníka z odboru výroba konfekcie. Dievčatá mali možnosť preukázať svoje zručnosti pri tvorbe jednoduchých odevných výrobkov ako obliečka, zásterka, trenírky. Členovia hodnotiacej komisie, ktorú tvorili: Mgr. Enikő Pogányová ZRPV, Ing. Judita Kázsmérová učiteľka odborných predmetov,…

Egészséges életmód

Mire kell odafigyelnünk, ha táplálkozunk, mikor, mennyit és mit együnk? Ezen kérdésekre igyekeztünk válaszokat keresni május 26-án a I.E és II.E osztály diákjaival. A közösen elkészített táplálkozási piramis után egy kisebb herbáriát rendeztünk be az osztályban, ahol a diákok megismerkedtek az éppen viruló gyógynövényekkel, és azok jótékony hatásával. A felismerési feladat után a diákok elkészítették…

Zdravá životospráva

Na čo treba dávať pozor pri správnej životospráve, kedy, aké množstvo a čo máme jesť? Na dnešnej netradičnej hodine s I.E a II.E triedou sme hľadali odpovede na tieto otázky. Spoločne sme vyrobili pyramídu zdravej výživy, potom sa žiaci pokúsili uhádnuť bylinky, ktoré sme nazbierali v našom okolí. Porozprávali sme sa aj o tom, aké sú ich účinky. Potom…