CLIL – integrované vyučovanie obsahu a jazyka

V rámci otvorenej hodiny Krisztina Furik ukázala praktické využívanie metódy CLIL. Táto metóda integruje vyučovanie cudzieho jazyka a predmetu, preto tu hovoríme o duálnom vzdelávacom procese. Snahou je dosiahnutie nielen predmetových, ale aj jazykových zručností. Žiaci sa lepšie naučia cudzí jazyk vtedy, ak sa ich pozornosť sústredí na učenie sa niečoho iného, v tomto prípade obsahu predmetu, a nie na…

Határtalanul: Homonna, Tőketerebes, Kassa, Miskolc, Eger, Szilvásvárad Királyhelmeci Szakközépiska közös programja a miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziummal

A Határtalanul program célja a határon túli kapcsolatok kiépítése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése, a kultúrtörténeti ismeretek bővülésének elősegítése. március 20-21. Iskolánk vendégül látta a miskolci diákokat és tanárokat. Az első napon Királyhelmec és környéke érdekességeivel és a városhoz kötődő híres személyiségekkel ismerkedtünk: Perbenyik, Csonkavár, Lorántffy Zsuzsanna, Mécs László, Helmeczy Mihály, Dobos László. Ellátogattunk a…

Bez hraníc: Humenné, Trebišov, Košice, Miskolc, Eger, Szilvásvárad

Spoločný program  SOŠ-Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca.  Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok. -21. marca 2017       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našim  hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Pribeník, Csonkavár; predstavili významné osobnosti:…

Bibliai történetek

A Biblia a keresztény bölcsesség, kultúra és tudás  forrása. Érzelmi tükörként segít megérteni önmagukat, valamint a körülöttünk lévő világot. Iskolánkon 2017. április 12-én az egyik legnagyobb keresztény ünnep –  a húsvét – közeledtével kvízjátékra került sor, ahol az I.A, II.A, III.A, III. B és I.NŠ osztály tanulói négytagú csapatokat  alkotva mérték össze tudásukat a bibliai…

Biblické príbehy

Poznatky z Biblie-Knihy kníh-  ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 12.apríla. 2017, jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalli vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, III.B a I.NŠA triedy dokázali svoje znalosti z histórie a…

„KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“

26. apríla 2017  odštartoval 1. ročník  kaderníckej súťaže KADERNÍK MEDZIBODROŽIA, BODROGKÖZ FODRÁSZA s medzinárodnou účasťou pre stredné školy a pre profesionálov kaderníckeho remesla. Vyhlasovateľom súťaže bola  Stredná odborná škola-Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Do súťaže sa zapojilo mnoho mladých talentovaných ľudí, z domova a zo zahraničia,  z odborných škôl aj profesionáli kaderníckeho remesla, každý z nich mal príležitosť…

Nemzetközi fodrászverseny a Királyhelmeci Szakközépiskolában – „BODROGKÖZ FODRÁSZA“

Királyhelmecen a szakképzés nagy múltra tekint vissza, immár 110 éves. Három tanerős iskolából nőtte ki magát a jelenleg 60 alkalmazottat foglalkoztató, 400 tanulót oktató modern oktatási intézmény. Ez alatt a 110 év alatt többször változott az iskola megnevezése, változtak az oktatott szakmák, változtak az oktatási körülmények és módszerek, változott a fenntartó is. A múltban olyan szakmákat tanítottak, mint például csipkeverő,…

Deň otvorených dverí 2017

Koncom marca a začiatkom apríla  v rámci dní otvorených dverí žiaci  9.ročníka zo ZŠ Čierna nad Tisou vjs, zo ZŠ s vjm (V.Trakany, Biel, Boľ, V.Horeš)  a žiaci 8. ročníka zo ZŠ Kráľovský Chlmec vjs navštívili našu školu. Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa zo ZŠ. Žiaci boli oboznámení s odbormi, ktoré plánujeme otvoriť v školskom roku 2017/2018, navštívili jednotlivé odborné učebne a dielne,…

Fodrászaink versenye

A királyhelmeci szakközépiskola fodrász szakon tanuló diáklányai, mesternőik vezetésével, 2017.március 7-én fodrászversenyen vettek részt, melyet a kassai LEREN cég szervezett. Iskolánkról összesen tizenkét tanuló kapcsolódott be a versenybe, névszerint: Balog Dajana, Balog Viktória, Kováč Denisa, Póša Katarína, Župčan Barbara, Petro Aneta, Czető Bernadett, Horváth Norbert, Šváb Barbara, Varga Viktória, Kiss Vivien, Bandura Nikoleta. A verseny témája – A mesék világának…