Robili sme tekvicové lampáše

Halloween-ské oslavy ako také sa u nás veľmi neujali, no zhotovovanie tekvicových lampášov sa mnohým zapáčilo. Na našej škole je už tradíciou, že žiaci vedie ukázať svoju kreativitu a popustia uzdu svojej fantázii pri zhotovení výrobkov. Stalo sa tak aj tento rok 24. októbra, keď sa zhromaždili viacerí Jack O´Lanternovia, aby zhotovili ten najoriginálnejší lampáš. Po viac ako hodinovej práci už bolo vidno, že niektorí si počínajú naozaj profesionálne, starostlivo vyrezávajú tú svoju tekvicu a zdobia ju rôznymi doplnkami, aby nakoniec zažali v nej sviečku. Hotové tekvice si prezreli jednotlivé triedy a svoje hlasy odovzdali tým najlepším. Najviac…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2014

  3.-14. november 2014 Odborná prax žiakov 4. ročníka OA na zmluvnom pracovisku Ing. Šipošová Mária; IV.A-OA/ Zmluvné pracovisko mimo školy Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária   5. november 2014 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov – / Členovia PRK/ 14:10,kabinet A-, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   7.november 2014 Informatická súťaž iBOBOR - kategória SENIOR / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/ a 5. vyuč. hod. (upresní sa podľa počtu prihlásených žiakov) B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   10.november 2014…Čítať ďalej →

Náš úspech na IV. Svätomartinskom festivale

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 25. októbra 2014 organizovali IV. Svätomartinský festival. Aj toho roku sa tejto akcie zúčastnila naša škola. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenia z papiera. Skupina učiteľov (Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Kázsmérová Katarína a Ing. Mária Šipošová) sa prihlásili do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. S pripravenými jedlami - paštéta z husacej pečene, plnený husací krk s dusenou červenou kapustou, husacia polievka s cestovinami, husací…Čítať ďalej →

Návšteva 110 kilovoltovej elektrickej stanice v Kráľovskom Chlmci

Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu. Tento cieľ naplnila návšteva 110 kV-vej rozvodnej a transformačnej stanice 16. októbra 2014 , ktorej sa zúčastnili žiaci IV.A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik. Pracovník elektrickej stanice pred obhliadkou oboznámil žiakov s bezpečnostnými predpismi a požiadavkami.   Témou prvej časti exkurzie bola prehliadka vonkajšej časti elektrickej transformačnej stanice 110 kV na 22 kV. Žiaci mali možnosť vidieť odpojovače, prístrojové transformátory, zvodiče prepätia a najdrahšiu časť – transformátor veľmi vysokého napätia . V druhej časti exkurzie nasledovala prehliadka velína, akumulátorovne a usmerňovacej jednotky. Žiaci videli http://casinoscapital.com/new-zeland/ praktické využitie elektrických strojov a zariadení v praxi.…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

 Neprejde jeden školský rok bez toho, aby sa na našej škole neuskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Herci košickej Thálie Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád sú pravidelnými hosťami. Teraz k nám zavítali so zostrihom básnickej tvorby Radnóti Miklósa. Každému je známy tragický real gambling bonuses básnikov osud, pripomíname si 70. výročie jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti si študenti vypočuli úryvky z jeho života, tragicky poznačeného kvôli jeho pôvodu i zlomky z každodenného čakania na smrť. Vďaka starostlivému výberu básní odzneli i básne z väzenia, z domova, ku ktorému napriek odlúčeniu cítil neutíchajúcu lásku a samozrejme ľúbostnú poéziu. Dopoludnie 13.októbra sa nieslo v znamení poézie…Čítať ďalej →

Svetový deň výživy – beseda s MuDr. Bánhegyim

O dôležitosti výživy a jej vplyve na zdravie dnes už azda nikto nepochybuje. Práve z toho dôvodu 16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy sme zorganizovali besedu s MuDr. Andrejom Bánhegyim, primárom detského oddelenia Nemocnice v Kráľovskom Chlmci. Pán primár povedal, že dôležitosť výživy rastie najmä počas posledných sto rokov. Dnes máme sledovať nielen čo a kedy zjeme, ale aj koľko toho skonzumujeme, aká je kvalita potravín, životné prostredie, v ktorom sú pestované a podobne. To všetko sú z pohľadu súčasnosti dôležité informácie. Nadváha a obezita sú strašiakmi súčasnosti číslo jeden. Vznikajú ako dôsledok nerovnováhy vo výžive. Súvislosť medzi výživou, teda množstvom stravy, a nadváhou…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov 2014

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.09.2014 uskutočnil jazykový kvíz pre žiakov 3. ročníka študijných odborov. Zúčastnili sa ho žiaci prítomní na teoretickom vyučovaní študijných odborov obchodná akadémia (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským) a mechanik elektrotechnik (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským). Na začiatku akcie boli žiaci oboznámení s cieľom podujatia a boli zaradení do päťčlenných družstiev. V rámci kvízu boli tieto aktivity: - všeobecný kvíz o jazykoch a pôvode niektorých slov v slovenskom a maďarskom jazyku - určenie jazyka na základe zvukovej ukážky s výberom možností (v dvoch častiach) -…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015

I keď leto a prázdninové zážitky sú neodvratne preč, september prichádza do každej školy s novými očakávaniami a výzvami. V utorok, 2. septembra 2014 za krásneho slnečného rána sa na školskom ihrisku stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na otvorení nového školského roku 2014/2015. Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce. Prajeme každému, aby v novom školskom roku zažil čo najviac úspechov. Milí žiaci, želáme vám, aby ste každý deň prichádzali do našej…Čítať ďalej →

Športovo – oddychová zóna na našej škole

Národný projekt KomPrax - kompetencie pre prax, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, poskytol možnosť našim žiačkam z II.A triedy Diane Holováczovej a Lorette Sirikovej uskutočniť malý projekt s názvom: „Športovo-oddychová zóna“ na pôde našej školy. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania naše žiačky nadobudli kompetencie ( vedomosti, zručnosti a postoje) dôležité pre ich budúce zamestnanie ako aj pre ich spoločenský život. Naše žiačky v rámci svojho vzdelávacieho cyklu pripravili, urobili a vyhodnotili svoj malý projekt, cez ktorý si vyskúšali v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie. Do aktivity boli zapojení aj spolužiaci,…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2014

13.október 2014 Netradičná hodina maďarskej literatúry – žiaci I.B, II.B, III,B, IV.A – OA O 10:15, chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 16.-20.október 2014 Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy - Beseda s MuDr. A. Bánhegyi: Dôležitosť zdravej výživy - žiaci I.A, I.B,III.A triedy ( dátum a čas sa upresní), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec  Zumba popoludnie s Rita Zumba – žiaci podľa záujmu ( dátum a čas sa upresní), chodba SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 17.október 2014 Tekvicový festival – žiaci SOŠ od 11:00 – 12:45, SOŠ – Szakközépiskola,…Čítať ďalej →