Netradičná hodina maďarskej literatúry

     „Kto po maďarsky vysloví slovo básnik,  myslí predovšetkým na Petőfiho. Odkedy vstúpil do literatúry, je v nej neustále prítomný. (...) Kritiky, články, štúdie, ktoré sa o ňom popísali, by mohli zaplniť  knižnicu a v každej dobe prinášajú pri pohľade na tradície niečo nové. (...) Nedá sa po maďarsky žiť bez toho, aby sme nepoznali Petőfiho. Je to  najznámejší básnik svetového formátu; veď keď cudzincovi povieme maďarská literatúra, napadne mu Petőfi. (Literatúra.hu)                                             Netradičná hodina maďarskej literatúryPred niekoľkými rokmi recitovali na našej škole herci košického divadla Thália, Kövesdi Szabó Mária a Pólos András, verše Józsefa Attilu. Odvtedy sa stali…Čítať ďalej →

Zelená stužka – symbol nádeje

Zelená stužka – symbol nádeje 17. január sa stal pre IV.A výnimočným dňom, lebo o 15:00 sa v budove  našej školy pripínali študentom zelené stužky, symboly budúcich maturantov. Slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci, učitelia i priatelia.  Po privítaní všetkých  sa začala oficiálna časť slávnosti. Vypočuli sme si dojemné prejavy, pri ktorých sme si uvedomili vážnosť situácie. Triedny učiteľ, pán Ing. Ladislav Szabó, každému pripol zelenú stužku, prečítali sa častušky a slávnostný prípitok ukončil túto peknú chvíľu v našom živote. Nasledovalo fotografovanie a po ňom sa celá trieda spolu so svojím triednym učiteľom, s pani zástupkyňou Mgr. Evou Blaškovou a pánom Molnárom,…Čítať ďalej →

Radi sme pomohli

Radi sme pomohli Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus)V decembri 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“ na podporu detí v detských domovoch.Zbierka prebiehala v 9 mestách, zapojilo sa do nej 19 stredných škôl, spolu 258 študentov. Žiaci našej školy sa umiestnili na 5. mieste v priemere vyzbieranej sumy na jedného žiaka, čo činí 20,89 €.Naša najúspešnejšia dvojica bola: Diana Spišáková a Nikola Moravčiková z II.A triedy.  Vyzbierali sumu 97,50 €.Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „ ÚSMEV AKO DAR“ touto cestou ďakuje našim žiakom,…Čítať ďalej →

Už poznáme EXPERTOV našej školy

Už poznáme EXPERTOV našej školyVýsledky  súťaže EXPERT – Geniality Show 2013/2014Výsledky súťaže  EXPERT – Geniality Show sú zverejnené na internetovej stránke www.exam.sk. Zverejnené je celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach (podľa skóre SVET), a to v osobitnej vekovej kategórii. Každý súťažiaci má možnosť prezrieť si a skontrolovať na internetovej stránke súťaže vyhodnotenie vlastného testu. Titul „EXPERT na (názov témy)“ a diplom získali 4 študentiTÉMYKategória EXPERT O12Kategória EXPERT O34Góly, body,sekundy Magyar Bálint – 9. miestoDo you speak EnglishBundzáková Lýdia – 34. miesto-SvetobežníkNagy Sándor 97. miestoBodnár Gabriel 98. miesto  Všetkým EXPERTOM blahoželáme k dosiahnutým…Čítať ďalej →

Finálové kolo vedomostnej súťaže “Heuréka“

Finálové kolo vedomostnej súťaže  “Heuréka“Dňa 19. decembra 2013 sa na 1. poschodí budovy B v rámci vianočného programu uskutočnilo finálové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Finálového kola sa zúčastnilo päť družstiev. Boli to 4-členné družstvá z I. A, II. A, II. B, III. A a IV. A triedy. Ich úlohou bolo odpovedať na 1 otázku z ôsmich navrhnutých kategórií. Išlo o nasledovné kategórie:-       Veda a technika,-       História,-       Geografia,-       Šport,-       Etika, etiketa,-       Kultúra,-       Logické úlohy,-       Politické dianie.Pri každej úlohe mohli vyberať zo štyroch možných odpovedí a zároveň im bola ponúknutá možnosť o požiadanie pomoci vo forme názornej ukážky, 50:50 alebo opýtania sa svojich spolužiakov,…Čítať ďalej →

Takto sme sa rozlúčili so starým rokom

      December prebiehal na našej škole v duchu Vianoc. Škola sa odela do slávnostného šatu, postavili sme vianočný stromček a nezabudol na nás ani Mikuláš, ktorý rozdával darčeky študentom i učiteľom.     Výnimočne 19. decembra nebolo vyučovanie. Študentov čakal pestrý program. Už od rána menšie skupinky pripravovali ikebany, niektorí sa zúčastnili šachového turnaja, vrcholom bola vzrušujúca súťaž Heuréka. Riaditeľ školy,  Ing. Ivan Beňo, odovzdal ceny nielen víťazom súťaží, ale i študentom , ktorí boli zapojení do programu Leonardo. Slávnostné dopoludnie bolo ukončené vianočným programom. V rámci neho odznela vianočná pieseň v slovenčine v podaní Stelly Baloghovej a Izabely Šiškovej z II.D. Vianočný…Čítať ďalej →

Spoločné Vianoce

„Sviatky sú iné. Sú hlboké a čarovné. (...) A predovšetkým  nech v nich je niečo z tradícií, zo siedmeho divu, z lúčenia, z vypnutia, nech je v nich mámor a vznešenosť.“                                                                                                                   (Márai Sándor)                                                   Spoločné Vianoce     Tajomstvo a krása Vianoc tkvie možno v adventnom období plnom príprav a očakávania, po ktorom nasledujú čarovné sviatky. Hoci je tento čas plný hektických udalostí, ostane nám čas všimnúť si toho druhého a urobiť mu radosť.     V posledný pracovný deň sme sa i my, učitelia, snažili pridŕžať  slov Márai Sándora, neučili sme, oslavovali sme. Na okamih sme zastali, všimli sme si toho druhého,  rozprávali sme sa, zjedli vianočný obed. Pri slávnostnom stole…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2014

        Plán akcií na mesiac január 201410.január2014Nábor žiakov – Prešovská Univerzita – Fakulta Manažmentu /Žiaci IV.A triedy/ 10:00- 10:45, B-6,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő  15.január2014  Odovzdávanie riešení  2.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  - II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/Celý deň, učebňa PVPZodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő 16.január2014 Exkurzia: DIESELCENTRÁLA –…Čítať ďalej →

Najkrajšia vianočná ikebana

Vyhodnotenie súťaže - Najkrajšia vianočná ikebanaVianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  "Hlbokému a čarovnému vybočeniu" predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli spojené so vzrušením a očakávaním. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy.Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný. Neučili sme sa, výnimočne, a od rána bola atmosféra v škole čarovnejšia, krajšia. Dvojčlenné a trojčlenné družstvá sa už od rána pripravovali na vytvorenie najkrajších vianočných ikebán; lebo každé družstvo chcelo vyhrať. Vedeli, že ich…Čítať ďalej →

METRO Cash&Carry

METRO Cash&Carry Dňa 12. 12. 2013 sa žiaci II. A a II. B triedy študijného odboru obchodná akadémia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchode Metro Cash&Carry v Košiciach. Exkurzia  bola organizovaná za účelom upevňovania učiva odborného ekonomického predmetu Podniková ekonomika v rámci tematického celku Vnútorný obchod. Cieľom bolo objasnenie procesu prác vo veľkoobchode, t. j. prijímanie tovaru, skladovanie tovaru, príprava na expedíciu, expedícia, mechanizmy využívané pri manipulácii s tovarom, podstata veľkoobchodu typu cash&carry, jeho výhody a nevýhody. Samozrejme, žiaci boli zvedaví i na históriu spoločnosti Metro vo svete resp. na Slovensku a jeho súčasné postavenie na trhu, pôsobenie…Čítať ďalej →