Futbalový festival legiend 2015

Športové zápolenia sú puto, čo spája ľudí, ktoré napomáha vážiť si seba i vlastnosti iných, predovšetkým svojich súperov. Tieto ušľachtilé ideály ľudského správania, ktoré sú podmienené túžbou zmerať si svoje sily a hlavne prekonávať sa navzájom, sprevádzali futbalový festival legiend 6.septembra 2015 v Košiciach. Dôstojnosť celého podujatia svojou priamou účasťou podporili Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu, Mgr.…

Plán akcií na mesiac september 2015

2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/ B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová 4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/  14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária…

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

2. september už tradične znamená začiatok nových úloh, povinností a spoločnej práce pre študentov a pedagógov. Na školskom ihrisku SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci sa stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roku 2015/2016 . Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy, vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol…

Az új tanév ünnepélyes megnyitója

A szeptember 2. – egy nap, amely egész Szlovákiát lázba hozza. Az utakon megnő a forgalom, rendőrök vigyázzák az iskolákat, szülők fogják gyermekeik kezét és teszik meg sokszor az első lépéseket az iskolák felé. Nem volt ez másként a királyhelmeci szakközépiskola épülete előtt sem. Már kora reggeltől érkeztek, ünnepélyes ruhába öltözve a diákok, a szülők és a tanárok, ugyanis mindenki…

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük az iskola diákjait, hogy a 2015/2016-os iskolaév ünnepélyes megnyitója 2015 . 9. 2-án 8:30 órai kezdettel kerül megrendezésre. Gyülekező 8:00 órakor az osztályokban. Legyetek pontosak és ne feledkezzetek el az ünnepélyes öltözetről.

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. 9. 2015 o 8:30  na školskom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8:00 hodine v triedach. Buďte dochvíľni a nezabudnite na slávnostné oblečenie.

Súťaž „Osobnosti vedy a techniky”

Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky. Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci…

Ünnepélyes tanévzáró

2015. június 30-án eljött a várva várt tanév vége, amikoris ünnepélyes keretek között zártuk le az elmúlt tíz hónap munkáját. A tanárok és diákok felsorakozása és a nemzeti himnusz meghallgatása után az igazgató úr mondta el ünnepi beszédét, melyben kiértékelte a 2014/2015-ös tanév nevelési és oktatási munkájának eredményét. A legjobbak jutalomba részesültek, valamint azok is átvehették diplomaikat, akik versenyeken…

Slávnostné ukončenie školského roku

Dňa 30. júna 2015 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili na školskom dvore, aby uzavreli školský rok. Ukončenie školského roku 2014/2015 sa nieslo v slávnostnej nálade. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch žiakov školy. Potom ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie…