A Tudományos Diákköri Szaktevékenység 37. évfolyamának körzeti és kerületi fordulója

A Tudományos Diákköri Szaktevékenység (SOČ) 37. évfolyamának körzeti fordulójára 2015. március 26-án került sor az iglói Technikai Szakközépiskolában. A versenyzők hivatalos benevezése 9:30 és 10:00 óra között zajlott, az egyes szakágazatok pedig 10:00 és 14:30 között mutatták be pályamunkáikat. Ezt követte a verseny kiértékelése 15:00 óráig. Iskolánkat Nikola Gabódová és Diana Pekáriková képviselték a 17.…

Obvodné a krajské kolo 37. ročníka súťaže SOČ

Obvodné kolo 37. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 26.3.2015 na Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže. Našu školu reprezentovali Nikola Gabódová a Diana Pekáriková v odbore…

Fodrászverseny az első évfolyamban

Az elsős fodrász szakos diákok versenyét 2015. március 25-én rendezték meg az iskola 2. számú szalonjában. A megmérettetésen az I.D osztály tanulói vettek részt a következő kategóriákban:                    Alkalmi frizura                    Frizura Fantázia A célunk az volt, hogy diákjaink bemutathassák kreativitásukat és ügyességüket. A versenyzők lámpalázát fokozatosan felváltotta az alkotás öröme és természetesen a szorgalmas…

Kadernícka súťaž pre prvý ročník

Kadernícka súťaž pre žiačky prvého ročníka sa uskutočnila v školskom priestore – kadernícky salón II dňa 25.03.2015. Súťaže sa zúčastnili žiačky I.D triedy učebného odboru kaderník. Dievčatá mohli súťažiť v kategórii : SPOLOČENSKÝ ÚČES a ÚČES FANTÁZIA. Cieľom bolo predviesť  kreativitu a šikovnosť. Počiatočnú nervozitu súťažiacich vystriedala tvorivosť a ohľaduplná práca . Na vytvorenie účesov dievčatá mali 120…

A “Szép magyar beszéd” verseny kerületi fordulója Kassán

2015. március 12-én részt vettünk a Szép magyar beszéd verseny kerületi fordulóján. A megmérettetésen Nagy Sándor, III.B osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A versenyt idén a Kassai Szakkay József Ipari Iskola rendezte meg. A diákok négy kategóriában versenyeztek, a feladatok a következők voltak: egy hozott, szabadon választott, 20. századi szerző szövegének és egy ismeretlen szövegnek a…

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč

12. marca 2015 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Pekná maďarská reč v Košiciach. Našu školu reprezentoval žiak III. B triedy Nagy Sándor. Toho roku súťaž organizovala košická Stredná priemyselná škola Szakkay Józsefa. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, úlohy boli nasledujúce: prednes jednej voliteľnej témy, ktorej text musel byť od autora z 20. storočia a prednes neznámeho textu, tiež…

Plán akcií na mesiac apríl 2015

 1.apríl 2015 Zasadnutie PRK EKO / Členovia PRK/ 15:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová  1.apríl 2015     Krajské kolo SOČ / postupujúci z obvodového kola/  Košice Zodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza  9.apríl 2015 Rodičovské združenie / Diószeghyová Judita TU III.D,Ing. Gulyás Imrich,Tamášiová Veronika   MOV,Balogová Stela MOV,rodičia žiakov III.D/ 13:30,A-7,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ.…

Medzinárodná kadernícka súťaž „Kézműves kupa 2015“

Medzinárodná kadernícka súťaž „Kézműves kupa 2015“ prebiehala dňa 22. 3. 2015 v „Generali arena – Sportcsarnok“ v Miskolci. Do súťaže sa zapojila aj naša škola. Žiačka druhého ročníka odboru kaderník, Viviana Kissová spolu so svojou majsterkou odborného výcviku Tamásiovou, súťažili v kategórií “Nevesta”. Na vytvorenie účesu mali žiaci 45 minút a dospelí 35 minút. Mohlo…