Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

Ako po iné roky, aj tento školský rok sa našli šikovní a odvážni žiaci, ktorí sa zapojili do Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Súťaž sa konala dňa 6. 3. 2015 v priestoroch našej školy. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov z tried s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Žiaci na súťaži mali možnosť preveriť si svoju pravopisnú úroveň zo…

Internetová kadernická súťaž

Podmienkou súťaže bolo vytvoriť účes napodobňujúci rozprávkového alebo filmového hrdinu. Účes bolo treba vytvoriť vopred a poslať hotové výtvory. Do súťaže sa zapojila žiačka druhého ročníka odboru kaderník Enikő Kállaiová a majsterka odborného výcviku Veronika Tamásiová. Vyhodnotenie súťaže bolo 14. 3. 2015. Žiačka Enikő Kállaiová získala 2. miesto. Gratulujeme.

Valentínsky volejbalový turnaj

Šport je puto, čo sa spája ľudí dokopy. Tomuto cieľu slúži Valentínsky volejbalový turnaj, ktorý od roku 2010 pravidelne organizuje SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Skôr, kým začneme pripravovať rôzne súťaže, máme mnoho očakávaní. Naším úsilím i v prípade toho turnaja bolo realizovať ho tak, aby dopadol čo najlepšie. Už 6. ročník tohto populárneho…

Valentin-napi röplabdatorna

A sport olyan kötelék, amely összefűzi az embereket. Ezt a célt szolgálja a Valentin-napi röplabdatorna is, amelyet iskolánk minden évben megrendez. Egy sportesemény megszerzésekor sok elvárásnak kell megfelelnünk. A mi célunk is az volt, hogy ez a torna a lehető legjobban sikerüljön. Az, hogy a bodrogközi iskolai alkalmazottak versenyének 6. évfolyamánál tartunk, bizonyította, hogy sikerült…

A Tudományos Diákköri Szaktevékenység 37. évfolyamának iskolai fordulója

A Tudományos Diákköri Szaktevékenység versenye a tehetséges diákok képességeit fejleszti. A felkészülés alatt a versenyzők új dolgokat alkotnak, ill. azon dolgok fejlesztésével foglalkoznak, amelyek iránt érdeklődnek.   Az idei, 37. évfolyam is iskolai, regionális, kerületi majd országos illetve nemzetközi fordulóból áll. A regionális fordulót iglói (Spišská Nová Ves) szakközépiskola rendezi meg 2015. március 26-án, a…

Školské kolo 37. ročníka súťaže SOČ

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové, alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Tohoročný, 37. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Spišská Nová Ves…

Egy téli nap Kassán

A félévi szünidő elteltével 2015. február 4-én az I.NS osztály építészet szakos diákjaival meglátogattuk a Planetáriumot és a Kassai Műszaki Múzeum kiállítását. A Planetárium alkalmazottja különleges előadást készített számunkra – az épület kupolája alatt mutatta be az éjszakai égbolt érdekességeit, égi jelenségeit. A nap második felében megismerkedtünk a szlovák technikai vívmányokkal. Diákjaink új ismeretekkel és élményekkel tértek haza a tanulmányi…

Február v Košiciach

Po polročných prázdninách 4. 2. 2015 sme so žiakmi  I. NŠ triedy odboru stavebníctvo navštívili Planetárium a Vedecko-technické centrum STM v Košiciach. Odborný pracovník planetária pripravil prednášku so zaujímavou témou – prehliadka večernej oblohy pod kupolou planetária. V druhej polovici dňa sme sa oboznámili s výdobytkami vedy na Slovensku. Na záver sme sa presunuli do VTC, kde žiaci mali…