Súťaž „Najlepší účtovník“

Pre budúcich maturantov 4. ročníka obchodnej akadémie sme pripravili súťaž, ktorá prebiehala dňa 19. 01. 2015 v dvoch oblastiach účtovníctva: Vyhotovenie účtovného dokladu Zaúčtovanie účtovných prípadov do denníka Vzhľadom na vymedzený čas práce žiaci vyhotovili jeden účtovný doklad, a to odberateľskú faktúru. Na zaúčtovanie v denníku mali pripravených 45 účtovných prípadov. Pracovali na základe písomného zadania ručne bez…

Plán akcií na mesiac február 2015

2. február 2015 Polročné prázdniny  3.február 2015     Školenie „Fórum – tehelne, Zlaté Moravce“ (Ing.Eva Vassová,Arpád Bányacski, Tomaš Nagy) celý deň, Prešov Zodpovedná: Ing.Eva Vassová  4.február 2015   Návšteva Slovenského technického múzea, a exkuzia na TU Ing. Helena Kovácsová stavebná fakulta (Ing.Helena Kovácsová,I.NŠ/STV) 6:20-17:20, Košice Zodpovedná: Ing. Ing.Helena Kovácsová  4.február 2015   Kadernícka súťaž (…

Milí maturanti

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnený zoznam maturantov v Internetovej žiackej knížke našej školy v sekcií Maturita, v ktorom sú uvedené, z ktorých predmetov a na akej úrovni bude daný žiak maturovať. Zároveň vás žiadame o kontrolu správnosti týchto údajov a nahlásenie prípadných chýb svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 29. 1. 2015

Karácsonyi műsor

2014. december 19-én, az utolsó tanítási napon iskolánkban karácsonyi programot rendeztünk. A HEURÉKA műveltségi vetélkedő, az ikebanaverseny és az ünnepi műsor a több héten át tartó adventi rendezvénysorozat tetőpontja volt. A program egy reggeli osztályfőnöki órával kezdődött, majd a diákok megtekinthették a kiállított asztali díszeket, és szavazhattak a legszebbekre. 9:00 órakor kezdetét vette a HEURÉKA…

Vianočný program

Posledný vyučovací deň, 19.december sa niesol v duchu Vianoc. Vianočný program, ktorý usporiadali vyučujúci so svojimi žiakmi, obsahoval vedomostnú súťaž Heuréka, súťaž o najkrajšiu ikebanu a samotný vianočný kultúrny program. Bol vyvrcholením adventných príprav. Deň sa začal slávnostnou triednickou hodinou, po nej mohli študenti odovzdať svoj hlas najkrajšej ikebane. O deviatej hodine sa začalo finále vedomostnej súťaže Heuréka, v ktorom…

Plán akcií na mesiac január 2015

   19.január 2015 Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/ 7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 27.-29. január 2015 Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy – podľa propozície miesto konania sa určí dodatočne…

Plán akcií na mesiac január 2015

 19.január 2015 Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/ 7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 27.-29. január 2015 Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy – podľa propozície miesto konania sa určí dodatočne Zodpovedný:…

Karácsonyi ikebanaverseny

Karácsony az év legszebb ünnepe. Erre az ünnepre mindenki nagyon készül. Így volt ez a mi iskolánkban is. Ünnepi díszbe öltözött az iskola, a karácsonyfán meggyúltak a fények. A diákok az osztályokat is szépen feldíszítették. Az év utolsó tanítási napja  ünnepi hangulatban telt. Reggeltől készültek a két fős csapatok a karácsonyi ikebana készítésére. Mindenki nagyon igyekezett, hogy az övé…

Najkrajšia vianočná ikebana

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  “Hlbokému a čarovnému vybočeniu” predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli plné vzrušenia a očakávania. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy. Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný.…

Objednávky 2015

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Predmet objednávky Celková suma Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver. zmluvou Meno/Názov/Adresa/Sídlo IČO Meno, priezvisko, funkcia  01/01/2015  12.01.2015 propagácia školy na billboardoch 600,-€ Patrik Čoros-PA3K Hlavná 210           076 84 Leles 46460993 Ing.IvanBeňo riaditeľ školy    02/01/2015  13.01.2015 zverejnenie reklamy  v časopise 250,- € Patrik Čoros-PA3K Hlavná…