A dohányzás és az alkohol- és drogfogyasztás veszélyei

November harmadik hete a “Drogok elleni küzdelem hete”, melyet az Európai Unió kezdeményezésére indítottak. Ezeken a napokon gyakrabban kerülnek említésre azok a veszélyek, amelyek a drogfogyasztással járnak. Olyan rendezvényeket tertanak, amelyek célja a drogok iránti érdeklődés csökkentése. Ebből az apropóból látogatott el hozzánk november 20-án MVDr. Mária Urbanová, a Tőketerebesi Regionális Egészségügyi Hivatal szakembere. Előadásában főleg a dohányzás, az alkohol- és…

Škodlivé účinky fajčenia, alkoholu a drog

 Tretí novembrový týždeň kalendárneho roku je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Počas týchto dní si pripomenieme nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prináša. Organizujú sa pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Práve z toho dôvodu dňa 20. 11. 2014 k nám zavítala MVDr. Mária Urbanová, pracovníčka…

iBobor informatikai verseny

Az idén novemberben is megrendeztünk iskolánkon a nemzetközi iBOBOR informatikai versenyt. A vetélkedő célja, hogy felkeltse a diákok információs-kommunikációs eszközök iránti érdeklődését, illetve hogy a fiatalok minél szélesebb körben, bátran és kreatív módon használják az IKT technológiát a tanulás során. A 2014/2015-ös tanévben iskolánk diákjai a JUNIOR és a SENIOR kategóriában versenyeztek. A vetélkedő napján minden diák egy adott kóddal léphetett be az iBobor…

Informatická súťaž iBobor

V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2014/2015 sa do súťaže zapojili…

Fodrászverseny

2014. november 19-én fodrászversenyt tartottunk iskolánk kettes számú szalonjában. A megmérettetésen a III.D osztály tanulói vettek részt a következő kategóriákban: alkalmi frizura, FANTÁZIA frizura és GEISHA frizura. A szabályoknak megfelelően a modelleknek is a fodrász szak diákjaiból kellett kikerülniük. A hajköltemények elkészítéséhez 60 perc állt a versenyzők rendelkezésére. Bármilyen technikai megoldás, díszítés és termék engedélyezett…

Súťaž v kaderníckom salóne

Súťaž sa uskutočnila 19.novembra 2014 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy v týchto kategóriach: spoločenský účes, účes FANTÁZIA a účes GEISHA. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník. Na prípravu súťažných prác, čiže na zhotovenie účesov, mali určených maximálne 60 min. Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Vlasové…

Robili sme tekvicové lampáše

Halloween-ské oslavy ako také sa u nás veľmi neujali, no zhotovovanie tekvicových lampášov sa mnohým zapáčilo. Na našej škole je už tradíciou, že žiaci vedie ukázať svoju kreativitu a popustia uzdu svojej fantázii pri zhotovení výrobkov. Stalo sa tak aj tento rok 24. októbra, keď sa zhromaždili viacerí Jack O´Lanternovia, aby zhotovili ten najoriginálnejší lampáš. Po viac…

Plán akcií na mesiac november 2014

  3.-14. november 2014 Odborná prax žiakov 4. ročníka OA na zmluvnom pracovisku Ing. Šipošová Mária; IV.A-OA/ Zmluvné pracovisko mimo školy Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária   5. november 2014 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov – / Členovia PRK/ 14:10,kabinet A-, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová   7.november 2014 Informatická súťaž…

Sikeres részvétel a Márton-napi LibaGalibán

A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye valamint Nagytárkány község szervezésében 2014.október 25-én 4. alkalommal került megrendezésre a Márton-napi LibaGaliba. Iskolánk idén is képviseltette magát ezen a rendezvényen. Az „ Ügyes kezek” szakkör tanulói az alkotóműhelyben Mgr. Matyiová Erika tanárnő vezetésével bemutatták a látogatóknak a papírfonás technikáját. A tanárok csapata (Mgr. Enikő…

Náš úspech na IV. Svätomartinskom festivale

 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 25. októbra 2014 organizovali IV. Svätomartinský festival. Aj toho roku sa tejto akcie zúčastnila naša škola. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenia z papiera. Skupina učiteľov (Mgr. Enikő Pogányová,…