Halový futbalový turnaj

Obvodové kolo v halovom futbalovom turnaji pre chlapcov stredných škôl v rámci KSK sa uskutočnilo 27. marca 2014 v súlade s plánom dlhodobých športových súťaží. Z poverenia KSK organizáciou turnaja bolo poverené Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Okrem organizátora a našej školy sa spomínaného turnaja zúčastnili aj SOŠ Veľké Kapušany a Gymnázium Veľké Kapušany. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým, teda…

Plán akcií na mesiac apríl 2014

  2.-4. apríl 2014 Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.) 3dní ,SOŠ NITRA Zodpovedná: Ing. Eva Vassová   4. apríl 2014 Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl 09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 4.…

Március 22. – A víz világnapja

A víz világnapja alkalmából az I.A és az I.B osztály elektroműszerészei és a kereskedelmi akadémia diákjai ellátogattak a battyáni vízművekbe. Az intézmény megtekintését a diákok a vezérlőteremben kezdték, ahol megismerkedhettek a telep működésével, a környező települések vízellátásának rendszerével valamint az ivóvíz gyártásának technológiájával. Mivel a nyersvizet felszín alatti tározókból nyerik, ezért az rengeteg oldott ásványi anyagot tartalmaz.…

22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch. Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje…

Iskolai nyílt napok

Tudjuk, hogy a megfelelő középiskola, és ezzel a szakma kiválasztása fontos lépés az ember életében, és jól dönteni nem is egyszerű feladat. Ezért 2014. március 13-án és 14-én „Nyílt napok“-at tartottunk. E rendezvény keretében csaknem 354 kilencedikes tanulót köszöntöttünk iskolánkban a környező alapiskolákból. A tanulók 10 szaktantermet és tanműhelyt látogattak meg intézményünkben, miközben megismerkedtek az…

Dni otvorených dverí

Vieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom…

VALENTÍN-NAPI RÖPLABDATORNA

A sport több szempontból is figyelemre méltó dolog. Azon túl, hogy egészségmegőrző szerepe van, jelentős a közösségteremtő ereje és az utóbbi időkben egyre hangsúlyosabb az örömszerző funkciója is.  Mindezek bizonyítéka a Valentín-napi röplabdatorna, melyet iskolánk már ötödik éve szervez a bodrogközi alapiskolák számára. Az idén február 28-án került megrendezésre a már hagyománynak számító sporttalálkozó, mely ezúttal is elsősorban a jókedv és…

VALENTÍNSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2014

Šport je fenomén, ktorý sa priamo alebo nepriamo týka veľkej väčšiny z nás. Aj to je dôvod, prečo by tento fenomén nemal zostať na periférii nášho záujmu. Šport je významný prostriedok na zbližovanie ľudí, veď šport máme obrazne povedané „na tanieri“, stačí ho len brať a rozdávať ďalej. Takýmto naším prostriedkom rozdávania radosti je Valentínsky volejbalový turnaj,…

Plán akcií na mesiac marec 2014

  Od  03. –  07. marca  2014 Jarné prázdniny   13.-14.marec 2014 Dni otvorených dverí 8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Enikő Pogányová   14.marec 2014 Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert…