Természet, sport, mozgás

Természet, sport, mozgás 2014. január 27-től 30-ig az I.A és I.B osztály diákjai a testnevelés tantárgy keretében háromnapos természetjáráson vettek részt. A gyakorlat legfőbb célja az volt, hogy a tanulók kinn tartózkodjanak a természetben élvezve a mozgás és a turisztika nyújtotta örömöket.   A fagypont alatti hőmérséklet és a behavazott táj naponta újabb kihívások elé állította diákjainkat. Ezek a napok azonban nem csupán a sportról és…

Pohyb a pobyt v prírode

Pohyb a pobyt v prírode V dňoch 27.-30. januára 2014 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode, spestrený turistickými pochodmi. Mrazivé počasie a zasnežená zimná príroda znásobovali fyzické zaťaženie každého výcvikového dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila…

Helyesírási verseny

2014. február 14-én szlovák nyelvi helyesírási verseny volt iskolánkon, melyen a négyéves tanulmányi szakot látogató  diákok vettek részt.  Mivel a versenybe a magyar és szlovák tanítási nyelvű osztályok tanulói is bekapcsolódtak, ezért a megmérettetés két kategóriában zajlott. A verseny első felében a résztvevőknek egy megadott szövegben kellett pótolniuk a hiányzó i-t és y-t, illetve a mondatok közötti vessző pontos helyét kellett meghatározniuk. A feladatok…

Pravopisná súťaž

      Na deň svätého Valentína sa na pôde našej školy konala Pravopisná súťaž pre študentov študijného odboru. Zúčastnili sa jej žiaci z tried so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Súťažiaci  boli rozdelení do dvoch skupín na základe  vyučovacieho jazyka. V prvej časti mali v texte dopĺňať jotu a ypsilon, čiarky vo vetách; v druhej časti vypracovali test, v ktorom si preverili svoje…

Divatos frizurák

Divatos frizurák Januárban zajlott iskolánkon az a rajzverseny, melyet a ruhaipari és fodrászat tárgykörök munkaközössége hirdetett meg „Divatos frizurák“ címmel. A szervezők célja elsősorban az volt, hogy alkotásra és kreativitásra ösztönözzék a diákokat szabad teret engedve fantáziájuknak, miközben fejlesztik az esztétikai érzéküket. A vetélkedőbe a fodrászat szak csaknem 40 diákja kapcsolódott be, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga a rengeteg tehetséges…

Módne účesy

Módne účesy  Na škole SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec v priebehu mesiaca  január prebiehala výtvarná súťaž s tematikou  „Módne účesy“, ktorú vyhlásila predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety. Do tejto súťaže sa zapojilo takmer  40 žiakov študujúci v odbore kaderník a vlasová kozmetika. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k tvorivosti, kreativite a rozvíjať u nich fantáziu a estetické cítenie. Odborná komisia hodnotila…

Rendhagyó irodalomóra

 „Aki magyarul azt mondja: költő — mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen van. (…) A róla írt kritikák, cikkek, tanulmányok, könyvek könyvtárat tesznek ki, és minden korban új szempontokból új mondanivalókat tesznek hozzá a hagyományhoz.(…) Nem lehet úgy magyarul élni, hogy az ember ne tudja kívülről a Petőfi-versek számos sorát.…

Netradičná hodina maďarskej literatúry

     „Kto po maďarsky vysloví slovo básnik,  myslí predovšetkým na Petőfiho. Odkedy vstúpil do literatúry, je v nej neustále prítomný. (…) Kritiky, články, štúdie, ktoré sa o ňom popísali, by mohli zaplniť  knižnicu a v každej dobe prinášajú pri pohľade na tradície niečo nové. (…) Nedá sa po maďarsky žiť bez toho, aby sme nepoznali Petőfiho. Je to  najznámejší…

Zöld szalag – a remény szimbóluma

 Zöld szalag – a remény szimbóluma 2014. január 17-e kivételes nap volt a IV.A osztály életében, ugyanis ezen a januári délutánon tűzték fel iskolánk végzőseinek a reményt jelentő zöld szalagot, az érettségi előtt állók szimbólumát. Az ünnepélyen megjelentek családtagjaink, rokonaink, tanáraink és barátaink. A vendégek köszöntése után következett  a szalagfeltűzés hivatalos része. A megható ünnepi beszédek ráébresztettek bennünket a helyzet komolyságára. Osztályfőnökünk, Szabó…