Ajándékozzunk mosolyt

Mikulás – Szent Miklós napja – 2013.12.6. Ajándékozzunk mosolyt   Iskolánk diákjai december 6-án bekapcsolódtak abba a jótékonysági gyűjtésbe, melynek célja a gyermekotthonban lakó gyerekek megsegítése volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal támogatták a rászorulókat, továbbá a II.A-OA, II.B és a  III.A-OA osztály diákjainak, akik a gyűjtésben részt vettek. Mgr. Katarína Anderová

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar  Žiaci našej školy sa zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“. Aktivita bola zbierka na podporu detí v detských domovoch. Spoločným úsilím 18 našich žiakov vyzbieralo peknú sumu / 350 €/, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom II.A-OA; II.B;…

Mennyire vagyunk jók szlovákból?

Mennyire vagyunk jók szlovákból? 2013. december 6-án zajlott iskolánkon a Poznaj slovenskú reč  verseny iskolai fordulója, melyen a második évfolyam magyar tagozatos diákjai vettek részt. A versenyzőknek  kölönböző típusú feladatokat kellett megoldaniuk, és  elsősorban jó  kommunikációs készségre volt szükségük. A verseny során összefüggő szöveget kellett alkotniuk és előadniuk  egy általuk kihúzott témában, valamint egy meghallgatott szöveg reprodukálása volt a feladat.…

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ Dňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli. V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár…

AIDS Elleni Világnap

AIDS Elleni Világnap December első napja már 1988 óta az egész világon az AIDS elleni harc világnapja. Célja az, hogy figyelmeztesse az embereket az AIDS problémájára, bővítse ismeretüket a betegségről, annnak terjedéséről és felhívja figyelmüket a megelőzés fontosságára. Minden évben új jelszóval emlékeznek meg e napról, melynek szimbóluma a piros szalag. Az AIDS problémájával foglalkozik a „Piros szalag“…

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS…

iBobor informatikai verseny

iBobor informatikai verseny Az idén novemberben is megrendeztünk iskolánkon a nemzetközi iBOBOR informatikai versenyt. A vetélkedő célja, hogy felkeltse a diákok információs-kommunikációs eszközök iránti érdeklődését, illetve hogy a fiatalok minél szélesebb körben, bátran és kreatív módon használják az IKT technológiát a tanulás során. A 2013/2014-es tanévben iskolánk diákjai a JUNIOR és a SENIOR kategóriában versenyeztek. A vetélkedő napján  minden tanuló egy adott kód felhasználásával…

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBobor V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2013/2014 sa…

Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové kolo ročník Dňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo…

Tanulmányi kirándulás a Szlovák Műszaki Múzeumban

Tanulmányi kirándulás a Szlovák Műszaki Múzeumban Az ekonómiai tantárgyak munkaközössége tanulmányi kirándulást szervezett a kassai Szlovák Műszaki Múzeumba, melyen az I.A és az I.B osztályok kereskedelmi akadémia szakon tanuló diákjai vettek részt. A kirándulásnak két fő célja volt: 1. „Az írógépek története“ című tárlat megtekintése A diákok több mint 150 írógépet tekinthettek meg,  s ezáltal bepillantást nyertek a gépírás feltalálásának történetébe.…