Beseda s gynekológom

Pohlavné ochorenia predstavujú skupinu ochorení, ktorých sa obáva široká verejnosť v období svojho aktívneho sexuálneho života. Ich šírenie úzko súvisí so spôsobom života  a pravdepodobnosť získania infekcie rastie s počtom sexuálnych partnerov. Na túto skutočnosť sme chceli poukázať našim študentkám formou besedy s gynekológom MUDr. Zoltánom Patakym, ktorá sa uskutočnila 24. 10 2013 na pôde našej…

Leonardo da Vinci program

Iskolánk diákjai ebben a tanévben is részt vehettek a Leonardo da Vinci programban. A program célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, az elméleti és gyakorlati szakmai tudás, valamint a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. Az idén is, csakúgy mint a múlt tanévben, diákjaink egy háromhetes szakmai gyakorlatban vettek részt Budapesten. A csapat Szeptember 22-én vasárnap indult az iskola épülete…

Projekt Leonardo da Vinci

Študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec aj v tomto školskom roku mali možnosť sa zúčastniť medzinárodného Projektu Leonardo da Vinci. Mobilita Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti. Aj v tomto roku sme strávili 3 týždňový pracovný pobyt v Budapešti.             Odchod na…

Svetový deň výživy

16. a 17.  október bol na našej  škole SOŠ – Szakközépiskola tak trochu netradičný. Rozhodli sme sa totižto pripraviť pre svojich žiakov originálne prekvapenie. V rámci Svetového dňa zdravej výživy, ktorý sa každoročne oslavuje 16. októbra sme pripravili pre celú našu školu zdravú desiatu. Chutné a chrumkavé jablko, zdravý probiotický jogurt, müsli tyčinky. Táto akcia sa uskutočnila…

Élelmezési világnap

Az október 16-17-i  napok a megszokottól kissé eltérően teltek iskolánkon.  Úgy döntöttünk ugyanis, hogy diákjaink számára meglepetést szervezünk. Az élelmezési világnap alkalmából, melyet minden év október 16-án tartanak, egészséges tízórait készítettünk minden diák számára. Így 16- án finom és ropogós almát , 17-én pedig joghurtot és müzliszeletet kaphattak mindazok, akik válaszoltak egy – az egészséges táplálkozást…

Sárospatakon jártunk

Testvériskolánk a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon az idén október 7 – 11 között tartotta a Református Iskolai Napokat. Az ünnepi hét egyik meghatározó eseménye volt a felújított Lorántffy Zsuzsanna Diákotthon és az újonnan kialakított tanműhelyek felavatása, melyen 2013. október 8-án iskolánk néhány diákja és pedagógusa is részt vett.  Az ünnepi beszédek és…

BOLI SME V SÁROSPATAKU

Tohto roku naša družobná Stredná odborná škola Vaya Miklósa spolu so Študentským domovom  oslavovala v dňoch 7.-11.októbra Reformované školské dni. Veľkou udalosťou týchto osláv bolo slávnostné otvorenie obnoveného Študentského domova Lórántffy Zsuzsanny a odovzdanie   novovybudovaných priestorov pre praktické vyučovanie, ktorého sa zúčastnilo 8.októbra 2013 niekoľko našich študentov a pedagógov. Po slávnostných prejavoch  sme si prezreli študentský domov, potom…

Állítsuk meg a HIV vírust és az AIDS-et!

Talán sokaknak meglepő, hogy mennyi olyan dolog van a világon, amelyről azt hisszük, hogy velünk nem történhet meg, ám ha nem vagyunk eléggé óvatosak, az életünkbe is kerülhet. Az egyik ilyen a HIV vírus, amely az AIDS okozója. 2013. október 8-án éppen erről a betegségről  tartottak előadást a  tőketerebesi regionális egészségégügyi hivatal dolgozói. Az előadók igyekeztek szórakoztató módon rámutatni…

Zastavme HIV/AIDS

Možno by ste sa čudovali, koľko je vo svete vecí, o ktorých hovoríme, že sa nám nemôžu stať, no pokiaľ nie sme dosť pozorní, môžu nás pripraviť o život. Jednou z týchto vecí je aj vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Dňa 8.10.2013 sme mali na škole prednášku práve o tejto chorobe. Prednášajúce z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa snažili…