Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,   vitajte opäť v škole. Žiada sa mi povedať: cíťte sa tu ako doma, keďže viac ako polovicu minulého roka ste sa vzdelávali práve z vašej izby, obývačky či kuchyne.   Preskakovať pandemické prekážky nie je jednoduché, ale máme z roka na rok lepšiu kondičku, čo poviete? Zatiaľ čo kľúčovým slovom minulého školského roka bolo „dištančné vzdelávanie“, tohtoročným sa stáva „očkovanie“. Som rád, že nebudeme musieť zatvárať školy celoplošne, a tak sa zvyšujú aj vaše šance na riadne vyučovanie v škole. Osud triedy, v ktorej sa vyskytne pozitívne…Čítať ďalej →

Ďalší  pokrok vo vzdelávaní mládeže ….

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V rámci projektu IROP -  „Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce“  konečne sa dostali ku nám nové učebné pomôcky pre vyučovanie strojárskych a elektrotechnických predmetov. Naši žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a učebného odboru autoopravár mechanik môžu sa tešiť na nové vybavenie odborných učební a dielne. Vytvorili sme modernú učebňu programovania výrobných procesov – mechatronika, odbornú učebňu pre elektrotechniku a elektrické merania, odbornú učebňu, resp. dielňu na autodiagnostiku a autoelektroniku. Sme radi, že nový školský rok môžeme privítať modernými elektronickými učebnicami z elektrotechniky,  číslicovej techniky,  elektroniky, ale naši žiaci…Čítať ďalej →

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa koná dňa 2. septembra 2021. Príchod žiakov do školy je v čase od 07:30 do 08:00 hod. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti trebišovský okres je v zelenej fáze, príchod žiakov, príp. rodičov na otvorenie školského roka sa riadi usmernením riaditeľa školy zverejneným na webstránke školy v dokumentoch pre verejnosť, vypracovaného na základe školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR. Žiaci donesú so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodič pri vstupe do areálu školy je povinný vyplniť písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/08/pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx"]Čítať ďalej →

OZNÁMENIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFORom v šk. r. 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR  zo dňa 17.08.2021 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.   Na základe tohto usmernenia sa potvrdenia o návšteve školy vydávajú na vrátnici v pracovných dňoch v čase od 08:30 do 12:00 hod.   Svoje požiadavky môžete dopredu odoslať e-mailom na adresu sekretariat@soskch.sk, resp. cez triednych učiteľov a pripravené potvrdenia si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v horeuvedenom čase.Čítať ďalej →

Bodrog, živá rieka – Prednáška o ochrane prírody Natura 2000

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ako sa volá vták, ktorý vydáva zvuk podobný byvoliemu? Akú veľkú  plochu pokryjú obe strany listov jedného stromu? Naozaj vymrela korytnačka močiarna v národnej prírodnej rezervácii Tajba? Ktorý je najvyšší a najnižší bod Medzibodrožia? Ako sa volá druhý najvyšší kopec Medzibodrožia? Na mŕtve rameno ktorej rieky sa postavil Gotthardov most? Kde je pochované srdce kráľovnej Gertrúdy, manželky Ondreja II.?   Na tieto a podobné otázky sme dostali odpovede počas prednášky Tibora Szemana o ochrane prírody Natura 2000 v Regionálnom múzeu Jozefa Majlátha v Kráľovskom Chlmci deň pred odovzdávaním koncoročných vysvedčení.   Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za…Čítať ďalej →

Oznámenie

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.   Tu si môžete stiahnuť tlačivo.   [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Usmernenie_riaditela_skoly_06.05.2021.pdf"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka.docx"] [gview file="http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyhlasenie_zamestnanca.docx"]    Čítať ďalej →

Oznámenie

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom v dňoch  3. a 4. mája 2021 z organizačných dôvodov.   Prezenčné vyučovanie v končiacich triedach a vybraných skupinách žiakov a dištančné vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v stredu, dňa 5. mája 2021.   Vzdelávací kurz prebieha naďalej podľa platného harmonogramu.Čítať ďalej →

Obhajoba maturitnej práce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Po odovzdaní maturitnej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba vlastnej práce pred komisiou. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej maturitnej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce. Naši maturanti zo študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a 2697 K  mechanik  strojov a zariadení tiež splnili svoju povinnosť a obhájili vlastné maturitné práce. Počas dištančného vzdelávania sa okrem učenia venovali aj písaniu vlastnej práce. Napriek tomu, že maturitné skúšky v tomto školskom roku neprebiehajú klasickou formou,…Čítať ďalej →