Ocenenie žiačky pri príležitosti Dňa študentstva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pri príležitosti Dňa študentstva sa rozhodla naša škola oceniť aktívneho žiaka na základe jeho úspechov. Návrhy na ocenenie žiakov v rámci školy, predložili triedni učitelia školskej výberovej komisie. Medzi návrhmi na ocenenie bola žiačka Sofia Kreškociová z III.A triedy odboru LOG, žiak  Patrik Koncz z II.A triedy odboru POZSZ  a žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy odboru KAD. Kritéria spĺňala žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy.  Jej úspechy boli nasledovné: Počas štúdia dosahuje výborné študijné výsledky, má vzornú dochádzku. Je svedomitá, pracovitá, disciplinovaná, priateľská. Ako členka školského parlamentu sa aktívne zapája do mimoškolských aktivít dňa 21.3. 2022 – získala…Čítať ďalej →

Porada predsedov školského parlamentu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Členovia študentského parlamentu Košického samosprávneho kraja organizovali stretnutie pre predsedov a predsedníčky školských parlamentov poradu, ktorá sa uskutočnila 22. 11.2022 v SPŠE Komenského 44, 040 01 Košice- Sever. Stretnutia sa zúčastnil aj žiak našej školy, predseda nášho školského parlamentu, Slavomír Bolaček z III.A triedy, odboru LOG. Deň bol nabitý pestrým programom a aktivity, ktoré sa uskutočňovali počas celého dňa boli zaujímavé a hlavne zábavné. Náš žiak mal možnosť získať prospešné a kvalitné informácie z okruhu rôznych tém, ktoré si medzi sebou predsedovia vymieňali. Sme radi, že sa Slavomír zúčastnil tejto porady a snaží sa aj takouto formou nadobudnuté cenné rady odovzdať nášmu školskému parlamentu.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1669299818113-cd0dc14c-1624-4" include="27377,27378,27379,27380,27381"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Medzinárodný deň tolerancie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.“ Viktor Frankl   Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1996. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli  pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie organizovať aktivitu na pôde našej školy s cieľom priblížiť žiakom základný význam slova tolerancia a premietnuť dôležitosť tohto pojmu aj do praxe. V spolupráci so školským parlamentom sme žiakom poskytli informácie o tolerancií, o formách a prejavoch intolerancie. Žiaci sa mohli oboznámiť s touto témou aj pomocou…Čítať ďalej →

DOD na našej škole

Počas dní 11. a 15. novembra 2022 sme privítali žiakov Základných škôl Veľké Trakany  VJM, Čierna nad Tisou VJM, Bieľ  VJM, Leles VJS, Boľ VJM, Borša VJS, Streda nad Bodrogom VJS, Streda nad Bodrogom VJM, Somotor VJS, Somotor VJM, Veľký Horeš  VJM. Našim prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní pri voľbe strednej školy. Prítomní žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne vybavené odborné učebne a dielne, štýlovú knižnicu, nový kadernícky salón, pričom sa oboznámili nielen s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole. Záujemcom boli poskytnuté všetky informácie z komplexnej prezentácie,…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]S hlavným cieľom podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov je zapojenie sa do informatickej súťaže iBOBOR. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku bol organizovaný už 16. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich a medzi nimi aj 65 našich žiakov. V dňoch 8. a 10. novembra súťažili v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Najlepšie výsledky zo školy dosiahli: V kategórii SENIOR: Nikola Marciová  III.A LOG a Denis Hornyák III.A LOG V kategórii JUNIOR: Juraj Juhász I.A POZSZ a Ladislav…Čítať ďalej →

Beseda s príslušníkmi policajného zboru

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V dňa 9. novembra 2022 sa konala beseda s príslušníkmi polície SR – npor. Ladislavom Nagyom a npor. Gabrielom Molnárom na tému „Prevencia kriminality mládeže “ a „Sociálno-patologické javy“ . Žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov. V rámci besedy sa venovali žiaci aj takýmto problémom: – Vymedzenie pojmu priestupok – Druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie – Trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku – Vymedzenie pojmu trestný čin – Drogy, alkohol a mládež…Čítať ďalej →

Exkurzia vo firme GRONBACH k.s.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pondelok 07.11.2022 nebol pre žiakov I.A, II.A a III.A typickým školským dňom. Študijné odbory Logistika a Programátor obrábacích, zváracích strojov a zariadení navštívili výrobnú strojársku spoločnosť GRONBACH k.s. so sídlom v Michalovciach, ktorá je výrobcom OEM zariadení pre svetové značky kuchynskej techniky a dodávateľom zostáv a komponentov (mechanických a dekoratívnych) pre širokú škálu kuchynských spotrebičov. Výrobnými a skladovými priestormi firmy previedli žiakov odborní zamestnanci a počas exkurzie predstavili výrobný profil spoločnosti, aktuálne používané konvenčné a progresívne technológie výroby, postupy konštrukčnej a technologickej prípravy výroby a nástroje zlepšovania výkonnosti a kvality procesov v oblasti…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022

Plán akcií na mesiac november 2022 1. november 2022  Deň pracovného pokoja  v priebehu mesiaca november 2022 Preventívny program „Emócie v mojom živote“ /Mgr. K. Banyková, žiaci II.A, II.B a II.C triedy/ na suplovaných hodinách, na hodinách výchovného charakteru, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Katarína Banyková 3. november 2022 Prezentácia SOFTSKILLS /vyučujúci na 1. VH - končiace ročníky denného štúdia III.C, III.D, IV.A, IV.B trieda/ 07:35-08:20, B6-maď.sk., B18-slov.sk., SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský Chlmec Zodp.: ZRTV 7. november 2022 Exkurzia do firmy Gronbach Michalovce /Ing. K. Krížová, Ing. E. Vargová, Ing. K. Pataky, žiaci I.A, II.A a III.A LOG…Čítať ďalej →

Medzinárodný mesiac školských knižníc

S cieľom podporiť čítanie sme sa zapojili do medzinárodného mesiaca školských knižníc netradičnými hodinami literatúry. Žiaci z III.D triedy, odboru kaderníctva, sa dostali ku knihám v školskej knižnici na základe kreatívnych reťazových úloh. Ďalšia úloha čakala žiakov v knihách a zvyšok hodiny žiaci analyzovali citáty a básne od spisovateľov, ako Shakespeare, János Arany a Sándor Márai. Žiaci IV.B triedy sa dostali do kontaktu s bohatými literárnymi publikáciami školskej knižnice prostredníctvom  rozborov diel Gabriela Garcíu Márqueza (Sto rokov samoty) a prostredníctvom Bulgakovho diela Majster a Margarita. Žiaci čítali úryvky diel, ktoré im pomohli vyriešiť úlohy v podobe hádaniek.…Čítať ďalej →