Oznámenie pre žiakov a ich zákonných zástupcov!

V škole od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie. Od 7:35 hod. žiaci budú mať triednické hodiny, kde dostanú ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty. Pri prvom vstupe do školy žiak predkladá vyplnené a podpísané tlačovo: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu“.   Pri vstupe si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom. Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy v súlade opatreniami ÚVZ SR. Žiadame o dodržiavanie R – O – R.  (ruky…Čítať ďalej →

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov – Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov Dňa 30. júna 2020 v čase od 7:35 hod. do 12:35 hod. sa budú konať triednické hodiny v priestoroch školy. Žiaci dostanú vysvedčenia za 2. polrok š. r. 2019/2020 a budú im poskytnuté dôležité informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania. V doobedňajších hodinách budú vyplatené sociálne a motivačné štipendiá. Žiadame všetkých žiakov, aby sa v uvedenom čase bezpodmienečne dostavili do školy.   Upozorňujeme na dodržiavanie platných hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky!         Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek   2020. június 30-án 7:35 - től 12:35 –ig osztályfőnöki órákra kerül…Čítať ďalej →

Oznámenie

Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa maturitné a záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 budú konať administratívne. Klasifikácia žiakov za posledný ročník bude ukončená ku dňu 7. mája 2020. Zároveň oznamujeme všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že riaditeľ školy do 30. apríla 2020 oznámi predmety, ktoré v 2. polroku nebudú klasifikované.Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 9.4.2020 do 14.4.2020 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie je prerušené.  Vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 15.4.2020 pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných  sviatkov, aj keď v tomto roku v obmedzenom režime.  Čítať ďalej →

Ďalšia pomoc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vďaka kolegovi Alexandrovi Molnárovi naša škola v spolupráci  s Košickým samosprávnym krajom  sa zapojila do aktivity „Pomôž nemocnici“. Na dvoch 3D tlačiarňach tlačíme komponenty do ochranných štítov. Prvú várku vytlačených komponentov - rámikov (54 kusov) a matíc (110 kusov) - sme poskytli na výslednú montáž ochranných štítov. V aktivite ďalej budeme pokračovať podľa potreby...[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1586378021851-f018a4b0-d8cd-7" include="21143,21144,21145,21146,21147,21148,21149,21150,21142"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →