Buď dobrý až do smrti v košickej Thálii

[vc_row][vc_column][vc_column_text]„Život je pekný, život je všetko, Keď nemáš hodnosť, peniaze, nemáš nič, Najväčší poklad je predsa len tvoj!”  Aj po niekoľkých dňoch si pospevujeme krásne melódie od Tibora Kocsáka a Tibora Miklósa z muzikálu Buď dobrý až do smrti, ktorý na základe románu Zsigmonda Móricza režíroval Peter Dudáš. 6. novembra sme so študentmi tried I.B, II.A strojári a III.A zavítali do najsevernejšieho maďarskojazyčného divadla Európy. Príbeh Michala Nyilasa, žiaka debrecínskeho kolégia, nám predstaví osud dobrosrdečného a čestného chlapca, ktorý zazrie do menších aj väčších klamstiev sveta, ktorý sa nevie zmieriť s nespravodlivosťou a naivne verí v…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2018

2.december 2018 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/ 13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     3.december 2018 Výtvarná súťaž - Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/ oznam na informačnej tabuli - výtvarné práce žiaci zo ZŠ zasielajú poštou, žiaci SOŠ odovzdávajú Ing. Diószeghyovej a Ing. Kázsmérovej do 31.1.2019 Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová   5.december 2018 Pro Educo – 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania /Mgr. Beáta Csatlósová, PhDr. Andrea Pankovics, III.A, IV.A trieda/ celý deň,…Čítať ďalej →

Odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová komisia strojárskych a elektrotechnických predmetov zorganizovala dňa 16. 11. 2018 pre  študentov prvých a druhých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Manažment technických a environmentálnych rizík v  strojárstve a „Európsky týždeň robotiky – ROBOTICKÁ SHOW“. Žiaci mali možnosť  nazrieť do laboratória  environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberali vibráciou, hlukom, žiarením ako aj recykláciou svietidiel motorových vozidiel. Okrem iného táto katedra sa venuje inovácii výroby prototypu robota na rozrezanie materiálu pre Jaslovské Bohunice. Pri výrobe tohto prototypu využívajú najmodernejšie CNC stroje a roboty.  Exkurzia splnila svoj cieľ, lebo v reáli videli ako zasahuje…Čítať ďalej →

Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii – mládežnícke fórum

[vc_row][vc_column][vc_column_text]IGNIS PLUS, n. o. dňa 12.10.2018 vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala mládežnícke fórum na tému          „ Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii “.   Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti končiaceho ročníka v sprievode učiteľky Ing. Brigity Bernáthovej. Na začiatku Klaudia Szaxonová, vedúca kancelárie, predstavila činnosť IGNIS PLUS, n. o. , možnosti mládežníckych iniciatív a zahraničných študijných pobytov aj v rámci programu Erasmus+. Následne Gábor Mihók priblížil študentom dejiny EÚ. Hlavným bodom programu bola prednáška Pála Csákyho / poslanca EÚ za SMK / o aktuálnych témach EÚ a dôležitosti vzdelávania sa a neustáleho rozvoja študentov, ako predpokladu…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! – 6. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH – súťaž z PVP /Mgr. Beáta Csatlósová, 3-členné tímy podľa zoznamu/   priebežne, on-line, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   9.november 2018 Previerka…Čítať ďalej →

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá  vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 21. september je hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.  Od 15. júla do…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov – 26. september 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 26. septembra 2018 sme po druhýkrát oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia a Použia. Cieľom je podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich, aby sme sa lepšie vzájomne porozumeli. Zo sedemnástich pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 9 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Somotoru, základné školy s vyučovacím jazykom maďarským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou, Veľkých Kapušian, Veľkého Horeša, Bielu a Boľu. Spolu s našimi študentmi z tried III.A a III.D tvorili 13 pracovných skupín po 3-6 žiakov. Medzi sebou súťažili na dvoch stanovištiach: slovensko-maďarskej…Čítať ďalej →

Noc výskumníkov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] VEDECKO­KULTÚRNA SHOW: Ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov FYZIKÁLNE, CHEMICKÉ A TECHNICKÉ VEDYv oválnom átriu na prízemí ROBOTIKA – pred McDonald ́s SPOLOČENSKÉ, HUMANITNÉ A BIOLOGICKÉ VEDY na celom prvom poschodí OC Optima MATERIÁLY, TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ EXPONÁTY prízemie na chodbe pri oválnom átriu LABORATÓRIUM DR. SKÚMAVKU,   ŽIVOT A CESTOVANIE VO VESMÍRE, ČAROVNÝ SVET MAGNETOV,   DNA A MY,  MANIPULUJ S MIKROSKOPICKÝMI OBJEKTMI , OBROVSKÝ NAFUKOVACÍ MODEL HRUBÉHO ČREVA, SPOZNAJ MOTOR PLANÉTY , ROBOT - TVOJ KAMARÁT, TAJOMNÝ SVET NEURÓNOV , VYROB SI ŽABÍ SLIZ, AKO IŠLO VAJÍČKO NA VANDROVKU,  ČAROVNÁ CHÉMIA…Čítať ďalej →

Celoslovenský veľtrh cvičných firiem

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 18.10.2018 pod dozorom učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili  exkurzie v Košiciach, ktorá sa konala v Spoločenskom pavilóne. Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTÍVNE FIRMY“. V Spoločenskom pavilóne sme mali možnosť vidieť rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli informovať o stravovaní , o kozmetických výrobkoch, možnostiach očných vyšetrení, o meraní hladiny cukru v krvi, meraní krvného tlaku a o výrobe medu . Exkurzia bola zaujímavá aj z hľadiska referujúcich, keďže jednotlivé témy prezentovali mladí, naši rovesníci. Prezentácie nás veľmi upútali a zaujali. Po prezentáciách sme mali možnosť všetko…Čítať ďalej →

Medzibodrožský kultúrny festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Medzibodrožský kultúrny festival patrí medzi tradičné slávnosti mesta Kráľovský Chlmec. Tohtoročný kultúrny festival sa konal v dňoch 14  – 16. 09.2018. Vedenie mesta pripravilo rôzne akcie sústredené na Námestie milénia, ako výstavu ovocia a zeleniny, výstavu kvetov a svadobných dekorácií, prezentáciu a ochutnávku gurmánskych špecialít okolitých obcí. Na tejto slávnosti sa zúčastnila aj naša škola 15.09.2018, ktorá prezentovala  tradičné i  nové odbory. V stánkoch kaderníčky upravovali účesy a pripravovali jesenné kreácie. Ako výrobky cvičnej firmy boli vystavené drobné darčekové predmety (zdobené tekvičky, vrecúška s levanduľou, podložky pod šálky, obrusy). Verejnosť zaujali hlavne  „produkty“ našich chlapcov, t.j. programovateľné roboty z Lega,…Čítať ďalej →