Bez hraníc – spoločný program SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci a SO3 pôšt a komunikácií Barossa Gábora v Miškovci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cieľom projektu Bez hraníc je rozvíjať priateľstvo medzi národmi, spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Podujali sa na to študenti  3.ročníka  našej školy pod vedením PhDr.Pankovics a študenti  z Miškovca. Program bol rozdelený do dvoch trojdňových cyklov. V prvej polovici marca sme privítali priateľov z Miškovca. Hneď prvý deň si prezreli Kráľovský Chlmec a okolie s ich zaujímavosťami ako Csonkavár, kaštieľ LórántffyZsuzsanny, premonštrántsky kostol v Lelesi i miesto posledného odpočinku DobóIstvána. Na druhý deň nás autobus odviezol do Humenného, kde sme si prezreli hrad a do Trebišova, kde sme mohli vidieť takisto reštavrovaný kaštieľ…Čítať ďalej →

Myslím ekonomicky

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ekonomická vzácnosť vyplýva z: a)        účinnosti výroby a obratu zásob b)        obmedzenosti zdrojov a ich užitočnosti c)        užitočnosti zdrojov d)       obratu zásob e)        organizácie výroby   Spôsobilosť občana na právne úkony vzniká dovŕšením veku:                           a)       15 rokov b)       16 rokov c)       18 rokov d)      21 rokov   Na tieto a podobné otázky odpovedali študenti prvého a druhého ročníka odboru obchodná akadémia dňa 27. apríla 2018 počas ekonomickej súťaže „Myslím ekonomicky“. Ako ekonomicky vedia myslieť a koľko poznatkov z odborných predmetov svojho odboru si vedeli natrvalo osvojiť, si mohli žiaci overiť v zmiešaných skupinách oboch…Čítať ďalej →

S T R O J Z R U Č I

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  25. apríla 2018 pre I.C VJM v areáli školy v Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky + krídlovej matice M8. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.   Súťažné kategórie: Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov     Ročník:  prvý Trieda:  I. C VJM   Obsah súťaže: Teoretická časť:  -    test Praktická časť:    -    presnosť vyhotovenia výrobku kvalita povrchu dodržiavanie…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2018

  1.máj 2018   Sviatok  3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/   14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda   4.máj 2018     Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)   14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics  8.máj 2018  Sviatok     10.máj 2018   Príprava estetizácie školského ihriska  - oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)   Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     10.máj…Čítať ďalej →

DEŇ ZEME

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže na tému ,,Každý deň je Deň Zeme“. Žiaci sa zhostili danej tematiky veľmi dobre a vytvorili krásne diela. 1.miesto získala Regina Gyüreová z II.A , na 2. a 3. mieste Ladislav Ladič a Olívia Bodnárová žiaci II.A triedy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1524820778063-254932a2-1fca-9" include="17097,17098,17099,17100,17101,17102,17103,17104,17105,17106"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Bežecká súťaž Kossuth staféta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mestá Sárospatak a Sátoraljaújhely zorganizovali tento rok už 27. ročník tradičnej bežeckej súťaže, na ktorej majú možnosť obyvatelia regiónu, ale hlavne mládež, porovnať svoju kondíciu a výdrž na 12,5 km dlhej trati medzi týmito dvoma mestami. Medzi zaujímavosti súťaže patrí, že miesto štartu a cieľa sa vymieňa každý rok medzi dvoma mestami. Tento rok, 22. apríla, v nedeľu ráno o 09:05 sme štartovali zo Sárospataku a do cieľa sme dobehli v Sátoraljaújhelyi. Medzi takmer 400 účastníkmi našu školu reprezentovali: Patrik Blanár – študent II.NŠ triedy –3. miesto v kategórii chlapcov narodených medzi rokmi…Čítať ďalej →

Deň narcisov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]„Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde musíte žiť.“ Jim Rohn apríla zorganizovala Liga proti rakovine už 22.-krát verejno- prospešnú zbierku pre ľudí trpiacich rakovinou. Liga proti rakovine je nezisková celoslovenská charitatívna organizácia, ktorej cieľom je okrem finančnej podpory klinických a výskumných projektov a aktívnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám aj predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou. Z toho dôvodu naša škola zorganizovala športovo-výchovné podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo upozorniť našich žiakov na význam športu ako veľmi dobrého nástroja prevencie proti rakovinovým aj iným ochoreniam. Program mal štyri hlavné body: Boot camp…Čítať ďalej →

Kaderník Medzibodrožia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pred rokom sme položili základy kaderníckej súťaže, ktorá získala veľké sympatie. Teraz sa druhého ročníka zúčastnili súťažiaci z Humenného, Vranova nad Topľou, z Veľkých Kapušian, Košíc, Kazincbarciky a Szerencsu. Súťažili v dvoch kategóriách vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Témou druhého ročníka bol Jarný vánok a Tradičná nevesta. Účesy  na Jarný vánok boli naozaj vzdušné, plné kvetov farieb i ozdôb, ktoré vhodne dopĺňali šaty a make up. Pri Tradičnej neveste sme sa cítili ako na módnej prehliadke – prekrásne šaty a dych vyrážajúce účesy. Porota mala veľmi ťažkú prácu; je…Čítať ďalej →