Oznámenie

Oznamujeme žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa maturitné a záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 budú konať administratívne. Klasifikácia žiakov za posledný ročník bude ukončená ku dňu 7. mája 2020. Zároveň oznamujeme všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že riaditeľ školy do 30. apríla 2020 oznámi predmety, ktoré v 2. polroku nebudú klasifikované.Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 9.4.2020 do 14.4.2020 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie je prerušené.  Vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 15.4.2020 pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania. Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných  sviatkov, aj keď v tomto roku v obmedzenom režime.  Čítať ďalej →

Ďalšia pomoc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vďaka kolegovi Alexandrovi Molnárovi naša škola v spolupráci  s Košickým samosprávnym krajom  sa zapojila do aktivity „Pomôž nemocnici“. Na dvoch 3D tlačiarňach tlačíme komponenty do ochranných štítov. Prvú várku vytlačených komponentov - rámikov (54 kusov) a matíc (110 kusov) - sme poskytli na výslednú montáž ochranných štítov. V aktivite ďalej budeme pokračovať podľa potreby...[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1586378021851-f018a4b0-d8cd-7" include="21143,21144,21145,21146,21147,21148,21149,21150,21142"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Pomáhame ako vieme …

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  za pomoci majsterky, krajčírky Beáty Babosovej, šije rúška. Väčšinu pripravených rúšok sme doručili na úrad KSK, niekoľko sme rozdali zdravotníkom v našom okolí a rúškami sme vyzbrojili aj  našich zamestnancov, ktorí  vykonávajú službu na našich pracoviskách.   Šitie rúšok naďalej prebieha pre našich pedagógov a  žiakov školy.[/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="12" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1585165930819-90b1e2f9-af9e-3" include="21089,21090,21091,21092,21088"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

UPOZORNENIE – FIGYELEM!

Milí žiaci!   Od dnešného dňa vyučovanie prebieha digitálnou formou cez „EVY portál“  e-learningové vyučovanie. Sledujte termínované úlohy a usmernenia svojich učiteľov podľa rozvrhu hodín!   Kedves diákok!   A mai naptól digitálisan tanítunk, amelyre iskolánk „elektronikus tanulás“ portálját használjuk. Figyeljétek a határidős feladatokat és tanáraitok utasításait az órarend szerint!  Čítať ďalej →

Milí študenti, rodičia!

Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla. Z toho dôvodu považujeme za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci: Stres z novej situácie je prirodzená reakcia a je v poriadku, ak sa obávate. Pozorujte na sebe úzkostné stavy, ak však váš stres prechádza do paniky, mali by ste si prečítať zopár rád ako sa upokojiť, aby ste zbytočne nevyčerpávali svoj organizmus. Môžeme odporučiť relaxačné techniky, ktoré sú prístupné aj na internete.   Vypnite všetky elektronické zariadenia aspoň na pár hodín, zavrite oči a pokojne dýchajte, pustite si hudbu, prečítajte si dobrú knižku.  …Čítať ďalej →

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS Oznamujeme žiakom, zamestnancom školy a rodičom, že v nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prerušuje vyučovanie  v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. Értesítjük az iskola diákjait, alkalmazottait, valamint a szülőket, hogy a Szlovákia kormánya és a Központi válságstáb rendeletének értelmében a tanítást 2020. március 16-tól 2020. március 27-ig felfüggesztjük. Menia sa termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne – Változnak az írásbeli érettségi vizsgág időpontjai: Riadny termín EČ a PFIČ MS:   * 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra     * 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk         * 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra Informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania budú poskytnuté v pondelok - 16. marca 2020 cez e-learningový portál…Čítať ďalej →