Spoločný program SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a SOŠ s internátom „Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma“ z maďarského mesta Kazincbarcika.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bez hraníc: Borša, Svätuše, Kráľovský Chlmec, Leles, Trebišov, Biel, Humenné, Ruská, Veľké Slemence, Košice, Kazincbarcika, Miskolc, Lillafüred, Edelény Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznať kultúrne a historické pamiatky nášho regiónu a regiónu partnerskej školy. - 22. marec 2018 Naša škola privítala študentov a učiteľov z mesta Kazincbarcika a hneď v prvý deň sme našim hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Navštívili sme Rákocziho kaštieľ v Borši, reformovaný kostol vo Svätušiach, zrúcaninu hradu Csonkavár a Lorántffyho kaštieľ v meste. Druhý deň sme absolvovali prehliadku premonštrátskeho kláštora a rímsko-katolíckeho kostola v Lelesi a obnoveného kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove. Deň sme…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac apríl 2018

 3.apríl 2018 Veľkonočné prázdniny     4.apríl 2018   PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/   08:25-09:10, B–veľká chodba, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 8.-11.apríl 2018 Projekt „Határtalanul“ /Ing. Brigita Bernáthová, Attila Tamás, žiaci podľa harmonogramu*/   celý deň, Szerencs, Miskolc, Lillafüred, Debrecen, Kazincbarcika   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová   10.apríl 2018   Generálna skúška EČ MS zo SJSL /Ing. Mikuláš Kalitza, III.A OA vjm, ME vjm/   09:25-11:25, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing.…Čítať ďalej →

Prešov ABC výstava stavebných materiálov, tehelňa Leier Petrovany – odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Podľa plánu predmetovej komisie stavebnej dňa 22.03.2018 sa uskutočnila odborná exkurzia pre žiakov učebného odboru murár I., II., III. ročník a študijného odboru stavebníctvo II. ročník „Výstava ABC Prešov a odborná prehliadka Tehelne Leier Petrovany“. V tehelni nás sprevádzal pán Straka, technik prevádzky, ktorý postupne od ťažby suroviny až po konečný výrobok ukázal všetky úseky s veľmi podrobným a záživným výkladom.Žiaci ho so záujmom sledovali a získali cenné informácie. Po ukončení exkurzie pán Straka vyjadril spokojnosť so správaním sa žiakov. Presunuli sme sa na výstavu do Prešovskej športovej haly, kde sa konala výstava stavebných materiálov. Počas prehliadky žiaci videli…Čítať ďalej →

PRÍRODA PRE VODU

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="12" grid_id="vc_gid:1522918202459-03c5efb2-79d6-6" include="16625"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov,  je tohtoročnou témou Svetového dňa vody -  Príroda pre vodu. Skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21.storočia. 22.marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody a aktivitám, ktoré sú zamerané na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov. Pri tejto príležitosti v rámci prírodovedného a environmentálneho vzdelávania…Čítať ďalej →

Lyžiarsky zájazd 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aj toho roku sa nám podarilo zorganizovať populárny lyžiarsky zájazd do Ľubovnianskych kúpeľov pre študentov I.A, I.C, I.D, II.A, II.C a III.A triedy. Naše poldňové cestovanie do hôr sa začalo 19. februára 2018. Dvadsať lyžovaniachtivých študentov sprevádzali dvaja pedagógovia, Pankovics Andrea a Jánošík Zoltán. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Sorea v dvoj a trojposteľových izbách, ktoré mali vlastnú kúpeľňu a televízor. Hotel sa nachádza uprostred hôr, ale napriek tomu už pri hlavnom vchode si môžete pripnúť lyže a onedlho sa nájdete na zjazdovke. Strava bola výborná (pravda, každému neulahodíte), večery sa dali…Čítať ďalej →

Beseda so zaujímavou osobnosťou

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V rámci aktivity „Beseda so zaujímavou osobnosťou“  k nám zavítala p. Ing. Marta Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou. P. Vozárikovú sme pozvali preto, lebo je absolventkou našej školy, a tiež Žilinskej univerzity.  Žiakom Obchodnej akadémie porozprávala o svojom živote, aké boli roky strávené na  strednej a vysokej školy. Zdôrazňovala dôležitosť štúdia hlavne na vysokej škole, lebo človek sa môže v živote stretnúť s rôznymi možnosťami, ktoré potom môže využiť vo svoj prospech, a vysokoškolské vzdelanie tomu môže napomáhať. Žilinská univerzita – predtým Vysoká škola dopravy poskytuje mladým ľuďom príležitosti v oblasti logistiky. Žiaci ocenili jej reálne rady do života, a zaujímalo ich…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2018

 1.-2.marec 2018   Jarné prázdniny   marec 2018   Triedne aktívy ZRPŠ /podľa harmonogramu/ Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried     5.marec 2018        Školenie predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov pri EČ a PFIČ MS 2018 /podľa harmonogramu/ 15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová  6.marec 2018 Pekná  maďarská reč /PhDr. Andrea Pankovics, Dominik Szabó, žiak II. A triedy/ celý deň, Košice Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics    7.marec 2018     Recitačná súťaž - Tompa Mihály szavalóverseny  /PhDr. Andrea Pankovics, Edina Bodzásová, žiačka III.A triedy/ celý deň, …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2018

    5.február 2018       Pravopisná súťaž v slovenskom jazyku /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci I.A vjs, II.A vjs/ 13:20-14:10, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák   6.február 2018     Metodická hodina – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, majstri odbornej výchovy/ 14:10, B5, SOŠ - Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 7.február 2018 Beseda so zaujímavou osobnosťou - Ing. Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou  /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Polláková, všetky ročníky OA/ 13:20, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec…Čítať ďalej →

Exkurzia v Diesel centrále

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 14.2.2018  sa uskutočnila exkurzia pre žiakov IV.A ME v Diesel centrále v Čiernej nad Tisou. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov, tematika a výklad odborného pracovníka p. Magyara vcelku zaujal. Študenti sa mohli započúvať aj do histórie tejto stanice a oboznámiť sa s významom tohto zariadenia v súčasnej dobe. Získali lepšie poznatky o výrobe elektrickej energie, oboznámili sa so zariadeniami na jej výrobu a distribúciu v núdzovej situácii. Cenné informácie majú možnosť žiaci využiť pri maturitných skúškach a neskôr v odbornej praxi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1520317835633-2aef564f-571f-5" include="16478,16479,16480"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Pamiatka obetiam holokaustu

Ťažko sa vyslovuje slovo holokaust, ťažko uveriť, aké zverstvá sa napáchali počas 2.svetovej vojny.  Množstvo filmov  sa snaží priblížiť udalosti spred  viac ako sedemdesiatich rokov. Takouto formou sme si i my pripomenuli 26.1.2018 obete holokaustu a pozreli sme si film Chlapec v pásikavej pyžame, ktorý doteraz z iného uhla pohľadu priblížil židovskú otázku počas vojny.  Nie očami Židov, ale očami nemeckej rodiny sme mohli pozorovať, vnímať a hodnotiť ; uvedomiť si spolu s nimi –a najviac pohľadom dieťaťa- ako sa menia rodinné vzťahy, ako  pomaly kariéra otca dovedie celú rodinu k obrovskej tragédii…Čítať ďalej →