Slávnostná rozlúčka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pred odchodom na akademický týždeň sa maturanti rozlúčili so školou, kde tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri  za krásneho slnečného počasia. V piatok 19. mája 2017 naši budúci maturanti IV.A, IV.B a II.NŠ triedy nastúpili na dvor so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Máriou Šipošovou, Mgr. Katarínou Banykovou   a Ing. Brigitou Bernáthovou. Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Patrícia Lišocká  z III.A triedy a Pavol Szücs z III.B triedy. Program spestril spevácky zbor školy. Maturanti sa poďakovali učiteľskému zboru za všetko, čo sa ich snažili počas štúdia naučiť. Ostáva zaželať, aby budúci maturanti akademický týždeň zmysluplne využili na doplnenie…Čítať ďalej →

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl: ZŠ s VJM Čierna nad Tisou, ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Somotor, ZŠ s VJM Veľké Kapušany, ZŠ s VJS Somotor Komisia hodnotila výtvarné diela v zložení: Ing. Angela Geriová, Mgr. Enikő Pogányová, Ing. Andrea Polláková,Ing. Judita Kázsmérová. VIII.ročník I.miesto: Luczó Janka, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec II.miesto: Viktória Harbuľáková, , ZŠ s VJS Somotor III.miesto: Kállai Anikó, ZŠ…Čítať ďalej →

Mladý digitálny Európan

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Deň 9. mája je vyhlásený ako Deň Európy, jeden zo symbolov Európskej únie, jej sviatok . V tejto súvislosti bola organizovaná celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl s názvom „Mladý digitálny Európan“.  Záštitu nad súťažou mal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a bola organizovaná v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Vedomostná súťaž bola určená pre žiakov 2.a 3. ročníka stredných škôl. Súťaž prebiehala vo forme elektronického testovania, test trval 45 minút.  Úlohy boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1495785559007-8b676afb-7c34-9" include="14961,14962,14957"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

CLIL – integrované vyučovanie obsahu a jazyka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V rámci otvorenej hodiny Krisztina Furik ukázala praktické využívanie metódy CLIL. Táto metóda integruje vyučovanie cudzieho jazyka a predmetu, preto tu hovoríme o duálnom vzdelávacom procese. Snahou je dosiahnutie nielen predmetových, ale aj jazykových zručností. Žiaci sa lepšie naučia cudzí jazyk vtedy, ak sa ich pozornosť sústredí na učenie sa niečoho iného, v tomto prípade obsahu predmetu, a nie na učenie sa jazyka kvôli jazyku samotnému. Hoci prezentované materiály sa sústredili na ekonomiku a na anglický jazyk, aj učitelia ostatných predmetov dostali prehľad o tejto metóde.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1495784968883-8170e6df-e382-9" include="14951,14952,14949"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Bez hraníc: Humenné, Trebišov, Košice, Miskolc, Eger, Szilvásvárad

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Spoločný program  SOŠ-Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca.  Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok. -21. marca 2017       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našim  hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Pribeník, Csonkavár; predstavili významné osobnosti: Lorántffy Zsuzsannu, Mécsa Lászlóa, Helmeczy Mihálya, Dobosa László. Navštívili sme rímskokatolícky kostol vo Svätušiach a kaštieľ v Bieli. Na druhý deň sme spoločne zašli do Humenného  a Trebišova, kde sme si pozreli prekrásne obnovené kaštiele Andrássyovcov. Popoludní sme si…Čítať ďalej →

Biblické príbehy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Poznatky z Biblie-Knihy kníh-  ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 12.apríla. 2017, jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalli vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, III.B a I.NŠA triedy dokázali svoje znalosti z histórie a kresťanskej filozofie. Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl preukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci III.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.NŠ a I.A triedy. Veríme, že…Čítať ďalej →

„KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 26. apríla 2017  odštartoval 1. ročník  kaderníckej súťaže KADERNÍK MEDZIBODROŽIA, BODROGKÖZ FODRÁSZA s medzinárodnou účasťou pre stredné školy a pre profesionálov kaderníckeho remesla. Vyhlasovateľom súťaže bola  Stredná odborná škola-Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Do súťaže sa zapojilo mnoho mladých talentovaných ľudí, z domova a zo zahraničia,  z odborných škôl aj profesionáli kaderníckeho remesla, každý z nich mal príležitosť predviesť svoje schopnosti a kreativitu. Samotná súťaž pozostávala z dvoch kategórií:  retro účes a porcelánová bábika. Pri hodnotení sa dbalo najmä na dodržiavanie bezpečnosti pri práci, techniku prevedenia,  celkovú kreativitu a finálny styling. Cieľom súťaže bolo ukázať čaro…Čítať ďalej →

Deň otvorených dverí 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Koncom marca a začiatkom apríla  v rámci dní otvorených dverí žiaci  9.ročníka zo ZŠ Čierna nad Tisou vjs, zo ZŠ s vjm (V.Trakany, Biel, Boľ, V.Horeš)  a žiaci 8. ročníka zo ZŠ Kráľovský Chlmec vjs navštívili našu školu. Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa zo ZŠ. Žiaci boli oboznámení s odbormi, ktoré plánujeme otvoriť v školskom roku 2017/2018, navštívili jednotlivé odborné učebne a dielne, kde jednotlivé predmetové komisie prezentovali jednotlivé odbory a predmety. Videli aj naše novovybudované priestory – športové ihrisko a amfiteáter. Naše žiačky-kaderníčky pripravili pre žiakov zo ZŠ aj krátku prehliadku účesov a líčenia. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="3" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1493378926926-5e09fde8-8963-3" include="14711,14712,14713,14714,14715,14716,14717,14718,14719,14720,14721,14722,14723,14724,14725,14726,14727,14728,14729,14730,14731,14732,14733,14734,14735,14736,14737,14738,14739,14740,14741,14742,14743,14744,14745,14746,14747,14748,14749,14750,14751,14752,14753,14754,14755,14756,14757,14758,14759,14760,14761,14762,14763"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

KADERNÍCKA SÚŤAŽ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Dňa 7.3.2017 sa uskutočnila v Košiciach kadernická  súťaž  organizovaná  firmou LEREN. Súťaže sa  zúčastnili dve  MOV –Tamásiová a Buzová  a 12 žiačok odboru kaderník a vlasová kozmetika, Dajana Balogová, Viktória Balogová, Denisa Kováčová, Katarína Póšová, Barbara Župčan, Aneta Petrová, Bernadeta Czetőová, Norbert Horváth, Barbara Švábová, Viktória Vargová, Viviána Kissová, Nikoleta Bandurová .  Žiačky  mali vytvoriť  účes  na tému –ROZPRÁVKOVÁ  MÚZA .  K dispozícii mali 3 hodiny . Podľa hodnotenia poroty Viktória Vargová s modelkou Viktóriou Balogovou  sa umiestnili na 3.mieste,  Aneta Petrová  s modelkou  Bernadetou Czetőovou  sa umiestnili  na 2.mieste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1493103178970-c107a021-309d-6" include="14468,14469,14470,14471,14472,14473,14474,14475,14466"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →