Divadlo Thália

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 30.11.2016 sme sa zúčastnili  divadelného predstavenia v Košiciach pod názvom Székely Csaba: Bányavakság pod vedením PhDr. Andrei Pankovics. Jókaiho divadlo v Komárne a Divadlo Thália Színház v Košiciach prvýkrát od svojho založenia prinášajú spoločnú divadelnú produkciu. Vzniklo predstavenie rovnocenných partnerov. Dedina stojí pred komunálnymi voľbami. Starosta Ince robí všetko pre to, aby si udržal svoju pozíciu, neštíti sa ani udania svojej konkurencie, Izsáka. Prichádzajúci rumunský vyšetrovateľ však neprešetrí iba Izsáka. Sme svedkami každodenných starostí obyčajných ľudí v zapadnutej dedine na konci sveta, ktorá neponúka žiadnu šancu na uplatnenie. Ale to, čo vidíme, je…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2017

 9. január 2017 Vyhlásenie literárnej súťaže: pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec / Mgr. Denisa Szemánová, žiaci podľa záujmu z tried I.A – ME, OA (vjs), II.A  - ME, OA (vjs) / počas vyučovacej hodiny, B-24 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová  11.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková, I.D trieda ,vyučujúci v danej triede/ 11:15-12:00,B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková  12.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková,I.A a I.C trieda,vyučujúci v daných triedach/ 07:35- 08:20,…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ani v tomto školskom roku sme si nenechali ujsť súťaž iBOBOR. Do 10. ročníka  sa zapojilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl. V novembri  sa naši žiaci potrápili pri riešení úloh populárnej súťaže iBOBOR, ktorá je organizovaná v 35 krajinách. Do súťaže sa naša škola zapája každoročne. Žiaci tak majú možnosť porovnať svoje schopnosti v rámci celého Slovenska. Vyhodnotenie súťaže: V kategórii SENIORI 7. novembra súťažilo 4 354 súťažiacich Plný počet bodov dosiahlo 9, úspešných riešiteľov je 1 163 (26,7%). Priemer získaných bodov je 40,09; medián je 40,03. Z našej školy sa do súťaže v tejto kategórii zapojilo 12 žiakov. Úspešní…Čítať ďalej →

Čitateľská gramotnosť

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Rokom čitateľskej gramotnosti. V súčasnosti sa kladie na čitateľskú gramotnosť veľký dôraz. Ide vlastne o univerzálnu techniku, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti. Nie je to iba schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. My sme boli zvedaví na čitateľské schopnosti našich žiakov. Predmetová komisia vyučovacích jazykov pripravila  pre tretiakov testovanie čitateľskej gramotnosti, ktoré prebiehalo formou súťaže. Súťaž prebiehala v mesiaci november. Začiatkom novembra…Čítať ďalej →

HEURÉKA 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Školský život to nie je len akýsi časový sled pekne na seba nadväzujúcich udalostí. Je to súhrn nespočetných úloh, ktoré si študent ani  neuvedomuje, ale je súčasťou výchovného obsahu jeho budúceho života a konania. Jednou z metód formovania osobnosti mladého človeka sú aj vedomostné súťaže,  ktorých súčasťou na našej škole je obľúbená HEURÉKA. Jej 4. ročník sa uskutočnil 16. novembra 2016. Tento dátum v podvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu je už tradičný a prostredníctvom histórie symbolizujúci náš každodenný hodnotový horizont. I tento ročník mal svoju kvalitu a preveril vedomosti žiakov, pričom hierarchia súťaže zostala nezmenená. Z predkola, ktoré sa…Čítať ďalej →

Exkurzia do Slovenského technického múzea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Exkurzia a vychádzka umožňujú žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získavajú komplexnejšie vedomosti. V tomto duchu sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A  pod vedením Ing. Denisy Mihalčíkovej zúčastnili 15. 11. 2016 exkurzie v  Slovenskom technickom múzeu. Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea oboznámila žiakov s vývojom písacích strojov  od druhej  polovice 19. storočia až po súčasnosť.  Súčasťou  expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov. Žiaci si  mohli vyskúšať nielen písanie na klasických písacích strojov, ale aj vytáčanie čísel…Čítať ďalej →

Výstava Kontraszt v Kisvárde

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 4. novembra v rámci preventívneho programu našej školy sme navštívili výstavu Kontraszt v Kisvárde. Táto výstava je jedinečná, má preventívny charakter. Je to audio-vizuálna výstava, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúce sa rodín a mládeže a to s nemilosrdnou úprimnosťou. Výstava predstavuje témy, o ktorých sa neveľmi radi rozprávame, ale žijeme s nimi, alebo dennodenne sa s nimi stretávame vo svojom prostredí. Sú to témy ako drogy, interrupcia, násilie v rodine, samovražda atď. Výstava, ktorá je o živote, nás mnohých hlboko dojala. Máme sa z nej, čo učiť. Nikdy nie je na to neskoro.  [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481265522978-23a525e9-686a-0" include="13336,13337,13338,13339,13335"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 20. októbra 2016  študenti II.A-OA a III-OA  sa spolu s vyučujúcou Ing. Andreou Polákovou  zúčastnili 14. Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.  V  pavilóne boli rôzne stánky;  firma Mayko ponúkala informácie  o zdravej výžive,  kozmetike, očné vyšetrenie  a meranie hodnoty cukru v krvi, prezentovali v slovenskom a anglickom jazyku, žiaci zo zahraničia po anglicky, česky a poľsky; cvičná firma Vodárik pripravila pre návštevníkov kvíz, ich sponzorom sú VVK, Košice. Naj... získala od nás CVF  Centrum zdravia a krásy Moy – Ko,  ktorá ponúkala širokú paletu služieb v oblasti zdravia a krásy. Žiaci boli …Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú triedu s jesennou tematikou

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Žiacka školská rada v školskom roku 2016/2017 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou. Cieľom  bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom žijú a trávia veľa času, udržali v príjemnej atmosfére. Hodnotiteľmi boli nasledovní pedagógovia: Ing. Bernáthová, Ing. Kovácsová, Ing. Polláková a  dvaja členovia Žiackej školskej rady.  Jednotlivé triedy svoju kreativitu využili pri výzdobe okien, tabule i  skriniek. Vo štvrtok 27. 10. 2016 horeuvedená komisia vyhodnotila snahu jednotlivých  tried a výsledok bol nasledovný: Najviac bodov dosiahla I.NŠA trieda, druhé miesto obsadila  I.A a II.A trieda a tretie miesto získala III.A trieda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481288692265-f77396e8-c5e1-10"…Čítať ďalej →