VIANOČNÝ BIBLICKÝ KVÍZ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci našej školy, jedného z najdôležitejších kresťanských sviatkov – Vianoc, mali možnosť preukázať svoje schopnosti z biblie v kvízovej vedomostnej súťaže s názvom Biblické príbehy. Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, IV.A  a II.NŠ triedy mohli  dokázať svoje znalosti z histórie a hĺbok kresťanskej filozofie. Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl ukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci II.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.A triedy a tretie miesto žiaci III. A triedy. Veríme, že dobrá organizácia súťaže a celková príjemná atmosféra i nabudúce prilákajú mladých ľudí k účasti na podobným súťažiach a obohatia ich školský…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2018

12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/ celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová 16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/ 14:20, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik   17.január 2018 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/ 15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   17.január 2018 Olympiáda v anglickom…Čítať ďalej →

Literárna súťaž Legere

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 18. decembra 2017 sa uskutočnil 7. ročník literárnej súťaže Legere v Nitre. Témou súťaže bolo životné dielo Aranya Jánosa. Stredoškoláci v troch kolách absolvovali súťaž na domácej pôde vysokej školy. Kým študenti súťažili a riešili úlohy, sprevádzajúci učitelia sa zúčastnili prednášok. V poslednom kole sa zmenila súťaž: namiesto prednášajúcich učiteľov sme si vypočuli žiakov. Toho roku sa súťaže zúčastnilo 36 skupín, od Kráľovského Chlmca po Bratislavu. Našu školu reprezentovali Juhászová Médea, Sabo Dominik, Anderkovics Ladislav. Pripravila ich vyučujúca PhDr. Pankovics Andrea. Tohtoročná súťaž bola pre nich úspešná. V predstavovaní hier získali 1. miesto, v testoch 5. miesto. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →

Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, vážení kolegovia, vážení hostia, milí študenti!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Teší ma, že ste prijali pozvanie mojich študentov a rozhodli ste sa spolu s nimi osláviť  mladosť a krásu  vstupu  do sveta dospelých. Milí žiaci, tento večer sa nekončí váš študentský život, je to len medzník, ktorý znamená začiatok niečoho nového vo vašom živote. Onedlho vás ozdobí zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje, a tiež toho, že čoskoro budete skladať maturitné skúšky, ktoré budú znamenať ukončenie štúdia na strednej škole, skúšky dospelosti. Zelená stužka je aj spomienkou na uplynulé štyri roky, ktoré ste strávili tu na pôde našej školy. Prežili ste úspechy i…Čítať ďalej →

Liliomfi v košickej Thálii

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nemôže byť rok bez košickej Thálie! Aj teraz sme si zašli pozrieť predstavenie Szigligeti Edeho; Liliomfiho mali potešenie vidieť študenti I.A, . a III.A. Telihay Peter sa nepokúšal o konkurenciu s legendárnym filmom Makka Károlya, v ktorom účinkovali filmoví velikáni Darvas Iván, Dajka Margit, Ruttkai Éva, Sóos Imre, Pécsi Sándor, Kerencsey Marianne. Predstavil  nové, modernejšie poňatie, v ktorom využil zhudobnené básne Arthura Rimbóa, Charlesa Baudelaira, Paula Verlaina, Sándora Petőfiho, Jónása Tamása.  Nádasdi Peter hral veľkolepo, len nám bolo ľúto, že v druhom a treťom dejstve nemal veľa textu. Szigligetiho dielo hovorilo o hercoch, milovníkoch divadla, malicherných ľuďoch sviežo, s radosťou, ale bolo…Čítať ďalej →

Mécs László – recitačná súťaž

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V Kráľovskom Chlmci Bola 26.novembra 2017 zorganizovaná na počesť kňaza-básnika Mécsa Lászlóa recitačná súťaž, ktorej sa zúčastnili recitátori aj spoza hraníc. Takács István, predseda Kresťanského občianskeho hnutia, nás informoval o obľúbenosti súťaže, ktorá aj teraz mala 70 účastníkov. Súťažili v šiestich kategóriách prednesom básní samotného autora, našich i zahraničných básnikov. Našu školu reprezentovala Edina Bodzásová, študentka III.A triedy básňou Mécsa L. Balada o chudobných dievčatách. V jej kategórii súťažilo    pätnásť recitátorov. Svojím odvážnym postojom a prednesom niečoho nového upútala pozornosť, spestrila súťaž, v ktorej sme počuli dosť nudné prednesy. Žiaľ, porota udelila všetky ceny zahraničným súťažiacim. Účastníci súťaže dostali diplom a darček.…Čítať ďalej →

Mikuláš

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Piateho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Postupne navštívil všetky  triedy, kabinety a miestnosti, aby obdaroval všetkých  žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjel a čerti. Darčeky im vyrobili žiaci žiackej školskej rady. Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia umocniť.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1513321335365-8920691a-62ea-7" include="15821,15822,15823"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Divadelné predstavenie v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Chladný deň a vystúpenie plné ohňa, temperamentu a lásky - to bola Grófka Marica pre študentov II. D a I. A. Štátne divadlo v Košiciach poskytlo 9. 11. 2017  fantastický  a nezabudnuteľný zážitok svojim divákom, ktorý  pricestovali vlakom, aby si pozreli v sprievode svojich vyučujúcich PhDr. Pankovics a Mgr. Šemegovej  toto strhujúce operné predstavenie, ktoré má čo povedať viacerým generáciám, dôkazom čoho bolo i pestré zastúpenie aj samotných Košičanov. Určite bude  rezonovať v mladých dušiach, ba možno sa niektorí sami rozhodnú zájsť si častejšie do divadla, či aspoň na divadelné predstavenie v našom meste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →