Tekvicový festival

Pred jesennými prázdninami sme na našej škole usporiadali tekvicový festival. Cieľom bolo priblížiť tento sviatok , ktorý  k nám prišiel z Ameriky a rozšíril sa pomerne rýchlo, hoci my si v tieto dni pripomíname Sviatok všetkých svätých.  Žiaci  po krátkej interaktívnej  hre začali vyrezávať tekvice a zhotovili rôzne jesenné dekorácie.  Na záver celej akcie sme ešte raz  zdôraznili, že 1. november  je u nás v Európe  kresťanským sviatkomČítať ďalej →

Odborná exkurzia

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová komisia strojárska a elektrotechnická zorganizovala dňa 27. 10. 2016 pre  študentov tretích, štvrtých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Inovácia v oblasti techniky. Otvorila sa nám možnosť nazrieť do laboratória enviromentálneho a biomedicinského inžinierstva. Žiaci videli, ako v súčasnosti zasahuje do každodenného života automatizácia, mechatronika, robotika ale aj manažment. Tieto predmetové komisie by chceli aj v budúcnosti pokračovať v tejto forme a metóde vzdelávania žiakov. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1481288100998-7dd579a6-6798-0" include="13289,13290,13291,13292,13293,13294,13288,13295"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2016

  01.december 2016     EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž / Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 5. a 6. vyučovacia hodina, učebňa B17  SOŠ – Szakközépiskola  Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 02.december 2016 Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska a amfiteátra od 14:00, amfiteáter v areáli SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  03.december 2016   Stužková oslava IV. A triedy / Ing.Mária Šipošová, žiaci IV.A triedy/ 18:00 - 05:00, Základná škola s vjm, Kráľovský Chlmec, jedáleň Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová  04.december 2016 II. Mikulášsky beh / Ing. Brigita Bernáthová , I.C – 3, II.A – 3, I.NŠB –…Čítať ďalej →

Burza práce v našom mestečku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 20.10.2016 pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnila aktivity na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce. Pracovné agentúry a zamestnávatelia z blízkeho i ďalekého regiónu poskytovali poradenstvá a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest. V rámci celoživotného vzdelávania sa do tejto aktivity zapojila aj naša škola s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Prítomní mali k dispozícií brožúry, a veľké množstvo informácií zo strany vedenia školy. Na…Čítať ďalej →

Návšteva knižnice

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha,“ povedal kedysi známy filozof L. A. Seneca. V  snahe vybudovať  pozitívny vzťah žiakov ku knihám a presvedčiť ich, že aj v súčasnosti  majú knihy v tomto svete dôležité miesto, žiaci I. A triedy dňa 19. 10. 2016 vymenili hodinu slovenského jazyka a literatúry v triede za návštevu Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci. Tu sa žiaci oboznámili s rozdelením kníh,  výpožičným poriadkom i  vedením evidencie knižného fondu. Žiaci si mali možnosť prezrieť krásne priestory knižnice, nadýchať sa vône kníh, zobrať si ich do ruky a začítať sa do nich. Aj takýmto spôsobom chceme v našich žiakoch…Čítať ďalej →

Európska noc výskumníkov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výročný 10. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 sa konal 30. septembra v niekoľkých mestách Slovenska vrátane Košíc (v nákupnom centre Atrium – Optima). Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2016

  3.november  2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti - maďarský jazyk / Mgr. Veronika Tóth Fülöp, III.B trieda/ 7. - 8. vyučovacia hodina, A-19, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp 4.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Čierna nad Tisou  Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 4.november  2016 Návšteva výstavy Kontraszt ( preventívny program) v Kisvárde / Mgr. A. Hajdók, PhDr.A.  Pankovics, Mgr. Tóth Fülöp, žiaci podľa harmonogramu z tried I.A, I.C,  II.A, III.A/ celý deň, Kisvárda  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 7.november  2016 Previerka zručnosti / III.D trieda, Bc. Stela  Baloghová ,…Čítať ďalej →

Netradičná hodina maďarskej literatúry

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden rozprávkar v Kisbacombe. Otec, Benedek Huszár János, odovzdal svojmu synovi Benedekovi Elekovi, ktorý sa narodil 30.septembra 1859, bohaté skúsenosti. Zážitky z detstva ho priviedli k rozprávkam a ich zbieraniu. Preto sa Deň maďarskej rozprávky viaže k tomuto dátumu. Pod vedením PhDr.Pankovics Andrey bola  zrealizovaná mimoriadna hodina maďarskej literatúry. Privítali sme na nej desaťročnú Ilko Annu, ktorá nám predniesla ľudovú rozprávku; v kroji a svojím prednesom nám pripravila pekné chvíle. Po nich nasledovala súťaž o rozprávkach bratov Grimmovcoch, ktoré Benedek zbieral a rozširoval, o maďarských rozprávkach, ba pokúsili sa napísať vlastnú rozprávku. Súťaž napokon vyhrala…Čítať ďalej →

Tanečné divadlo Ifjú Szívek

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Každý z nás sa už v prvých ročníkoch základnej školy oboznámil s úlohami typu “kukučie vajíčko”. Všetci určite rozpoznáme hrušku medzi jablkami, ale poradíme si aj napríklad s flamencom ukrytým v choreografii cigánskeho tanca? Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstavuje tradičnú ľudovú hudbu spolu s tancom v kontexte, ktorý je pre človeka 21. storočia dobre známy. Cieľom predstavenia je zbúrať faktami nepodložené, ale na našom území rozšírené predsudky, ktoré  obklopujú folklorizmus ako taký a vďaka ktorým sa dnes pokladá ľudový tanec za niečo staré, nudné, nepotrebné a zbytočné. Aj žiaci našej školy mali…Čítať ďalej →

Vinobranecké slávnosti

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Chlmecké vinobranecké slávnosti sa stali súčasťou kultúrneho života mesta. Toho roku sa opäť naskytla našej škole príležitosť predstaviť nami ponúkané odbory. Veľký záujem bol o naše kaderníčky, ktoré predviedli svoju prácu. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si ich prácu, pretože vytvorili účes podľa želania zákazníka. Elektrotechnici pritiahli pozornosť najmä mladšej generácie. Predstavili verejnosti z lega postavené roboty a autá. Prezentovali sa aj ostatné odbory. Naši ekonómovia vďačne odpovedali na otázky týkajúce sa našej školy. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto akcie, ktorú organizovalo mesto a veríme, že medzibodrožský kultúrny festival bude mať pokračovanie. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid…Čítať ďalej →