Burza práce v meste Kráľovský Chlmec

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sa dňa 19.10.2017 uskutočnila aktivita na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce. Prezentácia ponúk voľných pracovných miest a poradenstvá zo strany pracovných agentúr a zamestnávateľov z blízkeho i ďalekého regiónu obohacoval celodenný program. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola v rámci celoživotného vzdelávania, s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Záujemcom boli poskytnuté propagačné materiály na akreditované odbory šička a zváračská škola. Na základe rozhovorov s nezamestnanými sa zistilo, že…Čítať ďalej →

Jesenné kolo minifutbalu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Myšlienka rozvoja športu v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je zakotvená v Pláne hlavných úloh školy. Jej cieľom je šíriť ideu rozvoja fyzických a morálnych kvalít žiakov školy. Túto činnosť podporilo aj jesenné kolo medzitriednej minifutbalovej ligy pre žiakov našej školy, ktorého  sa zúčastnilo 62 žiakov z 9-tich tried. Ako to zdôraznila vo svojom otváracom prejave zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Šipošová, 13.október 2017 bol akýmsi medzníkom zvyšovania kvality športu na našej škole, veď tento ročník minifutbalovej ligy sa už uskutočnil na novom multifunkčnom ihrisku, ktorý sa v plnej miere využíva na hodinách telesnej a športovej výchovy. Moderné…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2017

6.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   7.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 4.vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     9.november 2017   Divadelné predstavenie „Grófka Marica“ /Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Mária Feketeová, Žiaci triedy II. D a I.A OA/ celý deň, Štátne divadlo Košice Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová 9.november 2017 až 22.november 2017…Čítať ďalej →

Návšteva mestskej Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]11. októbra 2017 žiaci I.A triedy navštívili knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Pracovníci knižnice srdečne ich privítali, posadili ich a potom predstavili im minulosť a prítomnosť knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica disponuje maďarskou, slovenskou i anglickou krásnou i odbornou literatúrou, že knižnicu navštevujú starší i mladší a aj to, že v určitých časových intervaloch vynášajú knihy tým, ktorí už nie sú schopní navštíviť knižnicu. Keď niekto potrebuje takú literatúru, ktorou knižnica nedisponuje, majú možnosť objednať si to z inej knižnice. Jednu knihu si môžu vypožičať na mesiac alebo na dva mesiace. Žiaci sa dozvedeli, ako prebieha zápis, aká je otváracia doba knižnice a ako…Čítať ďalej →

Geodetické práce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci odboru stavebníctvo z II. NŠ triedy  a niektorí žiaci odboru murár z II.C triedy  mali možnosť sa oboznámiť s geodetickými prácami v teréne. Počas exkurzie vo firme Leica videli  nové geodetické prístroje, ktoré sa v súčasnej praxi používajú. Hlavným cieľom exkurzie bolo pochopiť princíp merania a vytyčovania polohy bodu a jeho nadmorskej výšky všetkými metódami. Okrem geodetických spôsobov  získavania informácií o teréne,  ktoré nám predviedol  Ing. Alexander Beláz, sme sa bližšie oboznámili aj s metódami  vytyčovania  stavieb, ako sa získajú súradnice a výšky bodov, výmery, objemy klasickým výpočtom a vo výpočtovom programe GEUS. Exkurzia sa…Čítať ďalej →

Európska noc výskumníkov

[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="12" grid_id="vc_gid:1510049928587-1c48fbc1-f2e5-10" include="15647"][vc_column_text]11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29. 9. 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice. Mottom festivalu je “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy  bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám odhalila vedu našej každodennej rutiny. Ani naša škola si to nenechala ujsť. Na akcii v Košiciach sa zúčastnili najlepší prírodovedci našej školy. Slávnostné otvorenie festivalu sa…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa  od r. 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Upriamuje sa tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby  sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Naša škola sa ho tento rok rozhodla osláviť 28. septembra spolu so žiakmi okolitých základných škôl. Súťažili sme v jazykových kvízoch, oživili sme slepé mapy najzaujímavejšími miestami sveta, tancovali sme tradičný „barn dance“, zostavili kvíz  podľa vzoru obľúbenej súťaže Milujem Slovensko. Pre sprevádzajúcich učiteľov sme pripravili…Čítať ďalej →

MOSTY BEZ BARIÉR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Už po deviatykrát dňa 20.septembra 2017 Košický samosprávny kraj zorganizoval Mosty bez bariér v areáli kaštieľa Majláthovcov. Nechýbala ani naša škola. V štyroch stánkoch sme za prítomnosti našich učiteľov a študentov prezentovali odbory SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Strojárske odbory predstavili výrobky zhotovené v rámci súborných prác. Odbor autoopravár mechanik predviedol motokáru, ktorou počas podujatia jazdili v areáli. V prevádzke bol aj CNC stroj, na ktorom vyrábali erb pre kadernícku profesiu. Svoju aktivitu prezentovali aj zvárači. Odbor mechanik-elektrotechnik poukázal na budúcnosť rozvoja elektroniky v spojení s robotmi, programovanými legami a programovateľným malým autom. Stavebníctvo…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2017

    4.október 2017     Zasadnutie PRK dvojročné odbory /členovia PRK/  14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová     5.október 2017     Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK/  14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda     9.október 2017     Plenárne zasadnutie ZRPŠ  13:15, chodba B1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Eva Vassová   10.októbra 2017     Ako sa efektívne učiť /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.D triedy/  5. vyučovacia hodina TSV a 8. vyučovacia hodina TRH, B17, SOŠ…Čítať ďalej →

Biela pastelka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V rámci charitatívnej činnosti sa naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie Biela pastelka 22.septembra 2017. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za…Čítať ďalej →