Zážitky aj na konci školského roka …

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 27. júna 2016 sme navštívili Botanickú záhradu a kreatívnu fabriku Steel Park v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A OA, III.B OA a vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME.   Návštevu Steel Parku absolvovali vybraní žiaci  z tried I.A, II.A, III.A ME ako odmenu za najlepšie výsledky v súťažiach: Prírodovedá súťaž, iBOBOR, KLOKAN. V zábavnom technickom centre Steel Park mali možnosť vidieť viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Súčasťou bola aj návšteva bádateľského…Čítať ďalej →

Mosty bez bariér aj s našou účasťou

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Učitelia a študenti Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci ani tento rok nechýbali na podujatí Mosty bez bariér. Prehliadku študentskej tvorivosti z rôznych škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja, ktorá sa už po ôsmykrát uskutočnila v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku sprevádzalo slnečné počasie. My sme tu mali silné zastúpenie, nakoľko sa môžeme pochváliť dynamicky sa rozvíjajúcim odborom mechanik – elektrotechnik. Naši študenti  Bányácsky Bence  a Barati Gergő prezentovali bytový rozvádzač a ovládací panel plynovej kotolne, Szedlák Marek.  a Lipán Alexander ukázali ako funguje fotovoltaická elektráreň. Návštevníci sa pri našom stánku pristavovali nielen preto, že sme pred ním…Čítať ďalej →

„Kriminalita mládeže“

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 23.09.2016 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter a pracovník mestskej polície Gabriel Kendy. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Venovali sa aj  kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. V krátkosti načrtli aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Spomínali aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku, krádež cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac október 2016

3.október  2016 Triedny aktív zasadnutia rodičov  žiakov IV.A, IV.B a II.NŠ triedy o 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Katarína Banyková – TU IV.B, Ing. Mária Šipošová – TU IV.A, Ing. Judita Diószeghyová – TU II.NŠ 3. – 27.október 2016 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou – všetky kmeňové triedy Hodnotitelia: Mgr. Banyková K., Žiaci žiackej školskej rady ( 2 študenti) a Ing. Bernáthová Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková 5.október  2016 Tanečné predstavenie: Ifjú Szívek - I.A, I.D, II.A, II.D, III.A, IV.A, IV.B, I.NŠ A, I.NŠ B, II.NŠ od 10:00 – 11:30, MsKS Kráľovský…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Slávnostné otvorenie školského  roku sa uskutočnilo  5. septembra. Hoci leto nás ešte stále očarúva  svojím slnečným počasím, čas učenia sa neodvratne začal. Riaditeľ našej školy Ing. Ivan Beňo sa prihovoril našim prvákom a učiteľom, zaprial im veľa úspechov v novom školskom roku a takisto aj ostatným  študentom a pracovníkom školy. Aj my každému prajeme úspešný školský rok. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" initial_loading_animation="fadeIn" grid_id="vc_gid:1474959796573-d1c734f4-6759-7" include="12904,12905,12906,12907,12908,12909,12910,12911,12912,12913,12914,12915,12916,12917,12918,12919,12920,12921,12922,12923,12924,12925,12926,12927,12928,12929,12930,12931,12932,12933,12934,12935,12936,12937,12938,12939,12940,12941,12942,12903"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Návšteva partnerskej školy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 22. marca 2016 našu školu navštívili učitelia a žiaci Strednej odbornej školy Františka Rákocziho II. v Kisvárde. Stalo sa už dobrým zvykom a tradíciou, že sa u nás každoročne zastavia a navštívia našu školu počas ich cesty po Slovensku. Prezreli si naše odborné učebne a dielne, ktoré ich veľmi zaujali a taktiež výstavbu amfiteátra, ktoré bude slúžiť na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia školy. Po prehliadke a  krátkom občerstvení pokračovali ďalej vo svojej ceste po Slovensku. Ich cieľom boli Košice, kde si chceli pozrieť kultúrne pamiatky mesta. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1468831608704-d52ca7cc-46a6-8" include="12098,12099,12100,12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107,12097"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Slávnostné ukončenie školského roku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 30. júna 2016 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili v novom amfiteátri, aby uzavreli školský rok. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor Ing. Beňa, riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch a úspechoch  žiakov školy v tomto školskom roku. Pani zástupkyňa popriala krásne leto a sa lúčila sa s tým, že každého škola očakáva v novom školskom roku. Pán riaditeľ ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach. Ukončenie školského roku 2015/2016 sa nieslo v slávnostnej a pozitívnej nálade pre kultúrny program, dobré počasie…Čítať ďalej →

Bez hraníc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Študenti našej školy sa spolu so študentmi Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca zúčastnili   spoločného projektu Határtalanul – Bez hraníc. Cieľom projektu bolo  vytvoriť  súťažné otázky  a spoločenské hry z recyklovaného  materiálu . 6.-8.apríla 2016       Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našich hostí zaviedli do Humenného, kde sme si pozreli obnovený kaštieľ Andrássyho, vyhľadali miesto, kde stál rodný dom Treforta Ágostona. Popoludní sme si na mieste posledného odpočinku v Ruskej pripomenuli pohnutý  život kapitána Dobó Istvána, ktorého hrdinstvo je späté s mestom Eger. Na druhý deň sme navštívili…Čítať ďalej →

Správna životospráva

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 18. apríla 2016 sme usporiadali besedu na tému „Správna životospráva”. Beseda bola organizovaná pre I.E triedu. Hlavným cieľom bolo upriamiť  ich pozornosť na správnu výživu, aby sa starali o svoje telo aj dušu. Po krátkej prednáške žiaci samostatne  pracovali s textom a na konci dňa spoločne sme pripravili nástenku na danú tematiku. [/vc_column_text][vc_masonry_media_grid item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1465333578345-626ca71b-f8e6-1" include="12007,12008,12006"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →