Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Odborná príprava mladých ľudí pre prax je náročná práca. Vzbudiť záujem o oblasť štúdia ako je účtovníctvo, vyžaduje využívať také metódy a formy vyučovania, ktoré priblížia žiakom reálnu ekonomickú prax. Cieľom previerky odbornej zručnosti  dňa 5. februára 2016 bolo formou súťaže zmerať si vedomosti a zručnosti z účtovania a odmeniť najúspešnejších účtovníkov tretieho ročníka obchodnej akadémie.   Na prvom mieste sa umiestnili: Martin Jenigár – III. A trieda Zsolt Pankulics – III. B trieda   Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.   Predmetová komisia odborných predmetov ekonomických[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1456679525684-4b8c944f-99f7-2" include="9755,9756,9757,9758,9759,9760,9761,9762,9763,9764,9765,9766,9767,9768,9769,9770,9754"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Čaro vianoc na škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Advent je čas očakávania a na našej škole so sebou prináša aj celý rad akcií a prípravu vianočného programu. Triedy sa vyzdobili v duchu Vianoc a po vyučovaní sme z nich mohli  počuť nácvik betlehemských hier a piesní.      Toho roku sa nácviku zúčastnili triedy I.A, II.A, I.D, I.NŠ a II.D. S nacvičeným programom sme sa rozhodli vyjsť aj za brány školy. Navštívili sme  Dom sociálnych služieb na ulici Majlátha v Kráľovskom Chlmci a vianočný program  pre seniorov mal veľký úspech. Odovzdali sme aj malé darčeky, ktoré vlastnoručne pripravili žiačky pod…Čítať ďalej →

Halloween v kaderníckom salóne

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Súťaž sa uskutočnila 15. decembra 2015 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy. Úlohou bolo vyhotovenie účesu na tému HALLOWEEN A  FAŠIANGY. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník.   Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť pripravené z mokrých ako aj zo suchých vlasov Nakoľko dôležitým kritériom je celkový vzhľad, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom . Hodnotiacu komisiu tvorlili: Bc. Tamásiová Veronika, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Kázsmérová Judita. Umiestnenie žiačok :…Čítať ďalej →

Súťaž zručnosti v odbore murár

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm. Hodnotiaca komisia: Ing. Eva Vassová, Árpád Bányácski, Alexander Nagy. Komisia hodnotila prácu žiakov podľa tohto kritérií: Test Dodržiavanie BOZP Presnosť murovania Presnosť škárovania Estetika Umiestnenie žiakov: II.C miesto : Váradi Štefan miesto : Detrik Péter miesto : Fényes Dániel III.C…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2016

  4.február 2016 Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ O 14:10,A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 5.február 2016 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/ 14:10, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová  5.február 2016 Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA – náhradný termín (v pôvodne plánovanom termíne odpadlo pre KS) /Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/ 7. vyučovacia hodina, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 9.február 2016 Kadernícka súťaž - ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI / žiaci II.D. triedy,Bc.Veronika Tamásiová,Stela Baloghová, Bc.Alžbeta Körmöndiová,Ing.Judita Kázsmérová/…Čítať ďalej →

Zlatá murárska lyžica

Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016. Najlepší žiaci: I.F trieda Madočai Tomáš Gazsik Adrián Nagy Nikolas II.E trieda Franc Dávid Balog Róbert Gazsik JurajČítať ďalej →

Spomienka obetiam holokaustu

27. január - svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Zachovanie pamiatky obetí holokaustu a pripomínanie si tejto tragickej kapitoly v dejinách ľudstva si zaspomínala  aj naša škola vo forme kinopopoludnia. Žiaci I.A a II.A triedy mali možnosť si pozrieť film s danou tematikou. Podujatie sme ukončili myšlienkou: „Musíme si chrániť to najcennejšie – MIER, v prvom rade ho musíme mať v sebe. Nedovoľme, aby sa história opakovala ! “Čítať ďalej →

Zločin a trest, čierne na bielom

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14. 12. 2015, spoločne so študentmi II.A a III.A triedy, sme mali možnosť zahĺbiť sa do tragédie od významného ruského spisovateľa, F. M. Dostojevského. Divadelné predstavenie sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. Hlavná postava preležala celú úvodnú scénu v kruhu vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisoval hroznú scénu vraždy. V druhej časti bol princíp obrátený. Do centra bieleho kruhu uprostred čiernej plochy sa postavila obetavá Soňa. Takto vyzerá aktuálne spracovanie známeho diela - Zločin a trest. Nová dramatizácia ruskej klasiky ponúka súčasný pohľad na veľkú tému a jej filozoficko - morálne presahy…Čítať ďalej →

On line testovanie autoopravárov-mechanikov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu. Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených. Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov : Automobil, všeobecná diagnostika Podvozok Transmisia Motor a príslušenstvo Elektrotechnika. Z hľadiska náročnosti táto časť bola náročnejšia ako druhá, poznávacia časť on-line testovania pre časovú tesnosť. Chlapci mali len 60 minút na 60 náročných otázok.  Druhá časť bola aj kratšia aj jednoduchšia. Úlohou bolo spoznať 30  obrázkov za 30…Čítať ďalej →