Školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 8.3.2016 sa konala v kaderníckom salóne č. 2 školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy pod názvom „ Hurá, ide sa na ples ! “ Súťažiace si na príprave účesov v spoločenskom štýle dali veľmi záležať.  Na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti, uplatnili svoju tvorivosť i fantáziu. K danému štýlu účesu prispôsobovali aj líčenie modeliek. Hodnotiaca komisia / Bc. Veronika Tamasiová, Stela Balogová, Bc. Alžbeta Körmöndiová, Ing. Judita Kázsmérová , Ing. Imrich Gulyás / sledovala kreativitu a náročnosť účesu, vypracovanosť, dodržiavanie BOZP, zosúladenie s oblečením a témou a celkový dojem. Porota nakoniec vyhodnotila najlepší účes. Umiestnenie žiačok miesto …Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac marec 2016

  2.- 3.marec 2016   Dni otvorených dverí / podľa rozpisu/ 7:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Mgr.Enikö Pogányová     2.- 3.marec 2016 Výstava výtvarnej súťaže Mladá móda /výtvarné práce žiakov ZŠ a SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec/ - v rámci DOD  B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová 8.marec 2016  Kadernícka súťaž žiačok I. D triedy „ Hurá ide sa na ples „ /Bc. Körmöndiová A. Bc. Tamašiová V.,Baloghová S., Ing.Kázsmérová J. ,žiačky I. D triedy/ Celý deň, kadernícky salón č.2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Bc. Alžbeta…Čítať ďalej →

Valentínska pošta

14. február je sviatok všetkých zamilovaných. Žiacka školská rada pripravila pre žiakov akciu s názvom „Valentínska pošta“. Všetky romantické duše mohli poslať cez valentínsku schránku vyznanie lásky či priateľstva komukoľvek z našej školy. Stačilo vymyslieť báseň, vytvoriť pekný odkaz alebo darček, napísať meno žiaka a triedu, komu bola tzv. „valentínka“ adresovaná. Srdiečkami vyzdobená škatuľa čakala na naplnenie odkazmi a žiaci nedočkavo vhadzovali dnu svoju romantickú poštu. Tento rok sa  naozaj vyznamenali. Škatuľa bola naplnená až po okraj a žiaci žiackej školskej  rady poverení roznášaním pošty mali plné ruky práce s triedením. Ďakujeme všetkým, čo sa do akcie zapojili. S pozdravom…Čítať ďalej →

Súťaž STROJZRUČ v prvom ročníku

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila v dvoch fázach: 4. februára 2016 v Kráľovskom Chlmci /teoretická časť/ a 24. februára v areáli školy Čiernej nad Tisou /praktická časť/. V  kategórii autoopravár -  mechanik  súťaže sa  zúčastnilo 13 žiakov I.D triedy . Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Na teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 15 otázok. Praktická časť bola zameraná na presnosť vyhotovenia výrobku, na kvalitu povrchu a na…Čítať ďalej →

Komédia omylov

Tragédie a komédie W. Shakespeara už viac ako polstoročie zapĺňajú svetové javiská. Ich úspech  spočíva v nadčasovosti a v ich  dokonalosti. Veľký  úspech zožala košická Thália so svojím predstavením 12.februára 2016. V Komédii omylov sa odohrávajú smiešne, komické situácie, aktuálne aj dnes. Pozornosť púta klasická „neúplná rodina“. Dej sa odohráva v Efeze. V uliciach mesta sa prechádzajú dvaja cudzinci, Antipholus a jeho verný priateľ Dromio.  Netušia, že Efez má  svojho vlastného Antiphola a Dromia – dávno stratené dvojčatá oboch hrdinov. V hre vystúpi žiarlivá manželka, jej nič nechápavá sestra, objaví sa náhrdelník a jeho tvorca, nešťastný obchodník a už nič nie je ako bývalo. Čestného…Čítať ďalej →

Súťaž rozprávkových bytostí v II.D triede

  Dňa 9.2.2016 do kaderníckeho salónu č.2 zavítali rozprávkové bytosti.  Šikovné ruky, kreativita a fantázia kaderníčok II.D triedy vytvorili známe postavy z ríše rozprávok  ako napríklad elegantnú a chladnú snehovú kráľovnú, ježibabu, zlú kráľovnú z rozprávky o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch, ktorá nezabudla doniesť ani otrávené červené jablčko, Vilmu Flinstonovú z doby kamennej a iných. Súťaž mala určené tieto kritériá: modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník z II.D. triedy, povolené boli všetky techniky úpravy vlasov, vlasové ozdoby mohli zakryť maximálne jednu tretinu účesu, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom. Samozrejme najdôležitejším kritériom bol  celkový vzhľad. Hodnotiacu komisiu tvorili majsterky…Čítať ďalej →

Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Odborná príprava mladých ľudí pre prax je náročná práca. Vzbudiť záujem o oblasť štúdia ako je účtovníctvo, vyžaduje využívať také metódy a formy vyučovania, ktoré priblížia žiakom reálnu ekonomickú prax. Cieľom previerky odbornej zručnosti  dňa 5. februára 2016 bolo formou súťaže zmerať si vedomosti a zručnosti z účtovania a odmeniť najúspešnejších účtovníkov tretieho ročníka obchodnej akadémie.   Na prvom mieste sa umiestnili: Martin Jenigár – III. A trieda Zsolt Pankulics – III. B trieda   Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.   Predmetová komisia odborných predmetov ekonomických[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1456679525684-4b8c944f-99f7-2" include="9755,9756,9757,9758,9759,9760,9761,9762,9763,9764,9765,9766,9767,9768,9769,9770,9754"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Čaro vianoc na škole

[vc_row][vc_column][vc_column_text]       Advent je čas očakávania a na našej škole so sebou prináša aj celý rad akcií a prípravu vianočného programu. Triedy sa vyzdobili v duchu Vianoc a po vyučovaní sme z nich mohli  počuť nácvik betlehemských hier a piesní.      Toho roku sa nácviku zúčastnili triedy I.A, II.A, I.D, I.NŠ a II.D. S nacvičeným programom sme sa rozhodli vyjsť aj za brány školy. Navštívili sme  Dom sociálnych služieb na ulici Majlátha v Kráľovskom Chlmci a vianočný program  pre seniorov mal veľký úspech. Odovzdali sme aj malé darčeky, ktoré vlastnoručne pripravili žiačky pod…Čítať ďalej →

Halloween v kaderníckom salóne

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Súťaž sa uskutočnila 15. decembra 2015 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy. Úlohou bolo vyhotovenie účesu na tému HALLOWEEN A  FAŠIANGY. Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník.   Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť pripravené z mokrých ako aj zo suchých vlasov Nakoľko dôležitým kritériom je celkový vzhľad, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom . Hodnotiacu komisiu tvorlili: Bc. Tamásiová Veronika, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Kázsmérová Judita. Umiestnenie žiačok :…Čítať ďalej →

Súťaž zručnosti v odbore murár

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm. Hodnotiaca komisia: Ing. Eva Vassová, Árpád Bányácski, Alexander Nagy. Komisia hodnotila prácu žiakov podľa tohto kritérií: Test Dodržiavanie BOZP Presnosť murovania Presnosť škárovania Estetika Umiestnenie žiakov: II.C miesto : Váradi Štefan miesto : Detrik Péter miesto : Fényes Dániel III.C…Čítať ďalej →