Navštívili sme kráľovstvo kníh

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 13.11.2015 žiaci I.A triedy v sprievode pani učiteľky Mgr. Šemegovej a Mgr. Szemánovej navštívili Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Na začiatku návštevy nám zamestnanci knižnice porozprávali o histórii knižnice, ako aj o jej súčasnej situácii. V rámci krátkej prednášky boli žiaci oboznámení aj s prevádzkou knižnice a pravidlami týkajúcimi sa vypožičiavania kníh. Zamestnanci nás čakali nielen s prezentáciou knižnice, ale žiaci mali možnosť bezplatne získať členstvo. Mnohí žiaci túto možnosť využili a po vyplnení žiadosti obdŕžali čitateľské preukazy. Po teoretickom oboznámení sa s knižnicou si žiaci mohli prezrieť a študovať knihy, ktoré ich zaujali. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou…Čítať ďalej →

Mladý remeselník 2015/16

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V dňoch 11. a 12. novembra 2015 sa zúčastnili žiaci Gabriel Németh a Ladislav Kendy súťaže zručnosti v odbore murár - Mladý remeselník 2015/16 na SOŠT Volgogradská 1, Prešov. Žiaci po absolvovaní teoretickej a praktickej časti  obsadili 5. miesto zo siedmych družstiev, čím postúpili na celoslovenskú časť súťaže Skills Slovakia, ktorá sa má konať Nitre. Súťažné družstvá boli zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec, Humenného, Popradu, Košíc, ale aj z poľského Tarnowa. Žiaci k súťaži pristupovali veľmi zodpovedne. Okrem pekného umiestnenia si odniesli cenné skúsenosti a vecné dary od firmy Wienerberger . Vo voľnom čase si žiaci pozreli historické námestie Prešova,…Čítať ďalej →

Náučná exkurzia v Slovenskom technickom múzeu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 11.11.2015 sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea nás oboznámila s vývojom písacích strojov od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. Žiaci si tu mohli vyskúšať písanie na klasických písacích strojov. Súčasťou tejto expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov. Po ukončení tejto výstavy sme sa presunuli do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, kde sa naši žiaci oboznámili s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Práve preto, z tejto príležitosti sme zorganizovali Súťaž tried o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu. Do súťaže sa prihlásilo 7 trojčlenných družstiev z tried I.A, I.D, II.A, III.A, IV.A a I. NŠ. Žiačky boli veľmi kreatívne a preukázali svoju tvorivosť a šikovnosť. Keďže všetky misy boli veľmi pekné, ich hodnotenie nebolo ľahké. Misy hodnotili triedne kolektívy…Čítať ďalej →

Medzinárodný deň knižnice na našej školej

[vc_row][vc_column][vc_column_text] „ Knihy, ktoré odpočívajú v policiach knižníc, nie sú ešte dokončené, akoby v rukopise, sami osebe nemajú zmysel. K tomu, aby ho získali, si potrebný ty, čitateľ. Akokoľvek sú napísané, sú v nich len pokyny, narážky, haky-baky, ktoré dostanú zmysel len vtedy, keď sa dostanú k druhému a prebudia jeho dušu. Knihu tvoria vždy dvaja: spisovateľ, ktorý ju píše, čitateľ, ktorý ju číta.“                                                                                                                                                   (Kosztolányi Dezső) Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižnice sa uskutočnila v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci beseda s poetkou Mátyás Hudák Katalin. Cieľom bolo priblížiť čitateľovi literatúru ako takú. S poéziou autorky sme sa prvýkrát mohli stretnúť pri vydaní prvej…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac november 2015

2. -   13.novembra 2015 Odborná prax pre žiakov IV.A/B-OA – podľa schváleného harmonogramu Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 2.november 2015 Nábor Selye János Egyetem Komárno / VP – Mgr.Enikő Pogányová, žiaci IV.B triedy/ 9:00 – 11:00 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová 5.november 2015   Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/ 13:00 A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Ing. Eva Vassová 6.november 2015   Návšteva REGIONÁLNEJ KNIŽNICE v Kráľovskom Chlmci /Mgr. Denisa Szemánová, I.A trieda/ 6. - 7. vyučovacia hodina, REGIONÁLNA KNIŽNICA- Kráľ.Chlmec Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová 11.november 2015 Expozícia…Čítať ďalej →

Svätomartinský festival

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 24. 10. 2015 sa vo Veľkých Trakanoch konal 5. ročník Svätomartinského festivalu, ktorý sa v posledných rokoch rozrástol do jedného z najvýznamnejších podujatí nášho regiónu, lákajúci stovky návštevníkov. Naša škola už tretí rok dostala pozvanie do súťaže vo varení. Školu reprezentovali nasledovní učitelia: PaedDr. Krisztina Furik, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Tibor Sáradi, Ing. Brigita Bernáthová,   Mgr. Denisa Szemánová a Štefan Horváth. Do súťaže sme sa prihlásili s 5 - chodovým husacím menum. Menu bolo podávané na slávnostnom prestieraní, ktoré pripravila PhDr. Andrea Pankovics. Okrem prípravy chutných jedál sme sa snažili vyjsť v ústrety…Čítať ďalej →

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci

Výkonný výbor OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Vás pozýva na plenárne zasadnutie OZ ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa uskutoční 26.októbra 2015 na chodbe (1. poschodie) Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci o 13.30 hodine.Čítať ďalej →

Program Erasmus plus – pracovný pobyt žiakov v Budapešti

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="22809" img_size="400x200" style="vc_box_shadow_3d" onclick="link_image" css_animation="zoomInLeft"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Erasmus + je program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže. Nadaným žiakom našej školy sa druhýkrát naskytla možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného projektu. Počas trojtýždňového pracovného pobytu od 14. septembra do 5. októbra 2015 získavali naši študenti nielen odborné znalosti a zručnosti, ale snažili sa uvidieť čo najviac zaujímavostí a historických pamiatok hlavného mesta Maďarska. Štyria žiaci pracovali v autoservise Szabó Team Motosport kft. – Máté Blanár, Ákos Makai, Csaba Bodnár, Olexander Roman. Osem študentov pracovalo v elektrotechnických spoločnostiach Elektromont kft. a Radar-tronic kft. – Peter Takács, Marián Muszka,…Čítať ďalej →

Beseda o kriminalite mládeže

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 14.10.2015 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venoval kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. Pán Demeter v krátkosti načrtol aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Tu spomínal aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej žiaci…Čítať ďalej →